2020-2022 жылға арналған мемлекеттік бюджетті қаржыландыру жобалары туралы ақпарат, орындалу мерзімі 27 және 12 ай


 AP08856371 «Жергілікті зақымдануларды оны пайдалану орнында қалпына келтіру мүмкіндігімен өнеркәсіптік мақсаттағы ірі габаритті арнайы техниканың гидроцилиндрлерінің ұзын өлшемді соташықтарын жөндеудің ресурс үнемдеу технологиясын әзірлеу» ғ.ж. Жетесова Г.С.

Өзектілігі

Қазіргі уақытта өнеркәсіптік мақсаттағы ірі габаритті арнайы техниканың гидроцилиндрлері үшін тозуға төзімділікті, тоттануға қарсы қасиеттерді, үйкеліс коэффициентін төмендетуді, ортаның химиялық және термиялық әсеріне төзімділікті қамтамасыз ететін гальваникалық хром жабындысы (ГХП) бар соташықтарын өндіру жаппай практика болып табылады. Қорғаныс жабындарын қолдану қажеттілігі жоғары жүктемелерге және жабдықтың ауыр жұмыс жағдайларына байланысты. Алайда, соташықтың беткі қабатындағы орын алатын жергілікті зақымдануларды қалпына келтіру кезінде өнімнің өзіндік сипаттамаларына тек бетін толық қайта хромдау арқылы қол жеткізуге болады, оның құны өнімнің өзіндік құнының 70% жетуі мүмкін. Бұл жобаның идеясы бүкіл бетіне ұзын көлемді соташықты қалпына келтіруге арналған арзан балама технологияны құру, сонымен қатар жабдықты пайдалану орнында ГХП қасиеттерінен кем түспейтін тозуға төзімді жабынды алуға мүмкіндік беретін термиялық тозаңдату процестері негізінде жергілікті зақымдануларды жою арқылы жөндеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.

Жобаның мақсаты

Термиялық тозаңдандыру әдістері негізінде өнеркәсіптік мақсаттағы ірі габаритті арнайы техниканың гидроцилиндрлерінің ұзын өлшемді соташықтарының хромдалған бетінің зақымдануын жөндеу технологиясын әзірлеу, ол қайта хромдау процесіне арзан, экологиялық таза балама болып табылады және бүгінгі күні басқа қолданылатын жөндеу технологияларымен салыстырғанда қалпына келтірілген беттің неғұрлым жоғары қасиеттерін қамтамасыз етеді, сондай-ақ орнында жөндеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

1 Жабу саласындағы соңғы ғылыми әзірлемелерді талдау соташықтардың жұмыс жағдайлары туралы мәліметтерді ескере отырып жүргізілді.

2 Ұзын өлшемді ірі габаритті соташықтар жасауға қолданылатын болат маркаларын талдады.

3 Соташық болаттарының флокенсезімталдылығы, сызаттану және т.б. туралы мәліметтерді жүйелеу жүргізілді.

4 Берілген жағдайда зерттелетін болаттардың жарылуына әсер ететін факторлар анықталды, олардың алдын алу шаралары әзірленді.

Жоба нәтижелерін коммерцияландыру мүмкіндігі өнеркәсіптік мақсаттағы ірі габаритті техниканы жөндеумен, қалпына келтірумен, дайындаумен, пайдаланумен айналысатын өнеркәсіптік кәсіпорындармен лицензиялық келісім жасасу жолымен жоспарланады. Жобаны одан әрі коммерцияландыру үшін стратегия, бизнес-жоспар әзірлеу жоспарлануда.

Ұзын өлшемді соташықтарды газбен термиялық тозаңдандыруға арналған қондырғы

Зерттеу тобы

 1. Жетесова Гульнара Сантаевна – ғылыми жетекші, т.ғ.д., ТЖМЖС каф. профессоры

ORCID 0000-0001-6504-3405

Researcher ID S-3369-2017

Scopus Author ID 57212376967

 1. Ибатов Марат Кенесович — ғылыми кеңесші, т.ғ.д., КТ және ЛЖ каф. профессоры

ORCID iD 0000-0001-5062-7790

ResearcherID N-9320-2017

Scopus Author ID 57189211438

 1. Olegas Černašėjus ғылыми кеңесші, PhD, Гедиминас атындағы Вильнюс техникалық университеттің «Материалдар және дәнекерлеу» кафедрасы профессорының м.а.

Scopus Author ID 22978289800

 1. Jelena Škamat ғылыми кеңесші, т.ғ.д., композициялық материалдар зертханасының аға қызметкері, Гедиминас атындағы Вильнюс техникалық университетінің «Материалдар және дәнекерлеу» кафедрасының доценті

ORCID ID 0000-0002-4441-6839

Scopus Author ID 36338084700

Web of Science Researcher ID AAR-4325-2020

 1. Никонова Татьяна Юрьевна жауапты орындаушы, т.ғ.к., ТЖМЖС каф. доценті м.а.

ORCID 0000-0002-6539-1263

Scopus Author ID 57202087837

 1. Юрченко Василий Викторович PhD, ТЖМЖС каф. меңг доценті м.а.

ORCID 0000-0002-6543-1632

Scopus Author ID 57213756780

 1. Жаркевич Ольга Михайловна т.ғ.к., ТЖМЖС каф. профессорының м.а.

ORCID 0000-0002-4249-4710

Scopus Author ID 55339344600

 1. Морозов Петр Юрьевич т.ғ.м., «Ганза-Флекс Гидравлик Алматы» ЖШС Қарағанды филиалының инженер-гидравлигі

Әлеуетті пайдаланушылар үшін ақпарат

Қолдану саласы. Жоба нәтижелерінің мақсатты тұтынушылары машина жасау кәсіпорындары, тау-кен өнеркәсібінің ірі және орта кәсіпорындарының механикалық парктері, жөндеу және қызмет көрсету кәсіпорындары, гидравликалық жабдық өндірушілері бола алады.

 

AP08856344. «Интеллектуалды кедергіге төзімді телеметриялық жүйелер негізінде пайдалану процесінде ВВЛЭП конструкциясы элементтерінің жай-күйін қашықтықтан мониторингілеу кешенін әзірлеу» ғ.ж. Брейдо И.В.

Өзектілігі

Пайдалану процесінде жоғары вольтты оқшаулағыштардың гирляндаларының ағып кетуінің көлемді және беткі токтарын ағымдағы бақылау әдістерін жасау, олардың оқшаулану жағдайының болжамды модельдерін әзірлеуді жүзеге асыруға мүмкіндік беру өзекті ғылыми-техникалық міндет болып табылады. Оның шешімі электр энергиясының ысырабы ұлғайған кезде оқшаулаудың нашарлауының ерте сатысында оқшаулағыштарды одан әрі пайдалану жөнінде негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

Жобаның мақсаты

Интеллектуалды диагностикалық кедергіге төзімді телеметриялық жүйелер негізінде оларды пайдалану процесінде жоғары вольтты әуе электр беру желілері конструкциясы элементтерінің жай-күйін қашықтан мониторингтеу тұжырымдамасын, принциптерін және құрылымын қамтитын өзара байланысты ғылыми-техникалық шешімдер негізінде кернеуі 110 кВ жоғары ВВЛЭП электр энергиясын тасымалдау кезіндегі шығындар мен апаттарды азайту.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Күтілетін экономикалық тиімділік — жоғары вольтты электр беру желілерінде электр энергиясының техникалық және технологиялық ысыраптарын азайту, электр энергиясын тасымалдау құнын төмендету және оның сенімділігін арттыру.

Жоғары вольтты изоляторлардың көлемдік және беттік ағымдағы бақылау әдістері жасалды және сипатталды.

Жоба мақсаттарын іске асыруға қажетті электр энергиясының түрлендіргіштеріне талдау жүргізілді.

Мониторинг жүйелерінің автономды қуат көздеріне арналған электр энергиясының түрлендіргіштерінің аппараттық бөлігінің құрылымы жасалды және сипатталды.

Күн панельдерін жобалаудың әртүрлі нұсқаларының энергетикалық сипаттамаларын эксперименттік зерттеуге арналған зертханалық стенд. ВВЛЭП диагностика жүйесінің эксперименттік стенді

 Зерттеу тобы

 • Брейдо Иосиф Вульфович — ғылыми жетекші, т.ғ.д., профессор, ӨПА каф. меңг.

ORCID 0000-0002-3172-2677

Scopus Author ID 55843261200

 • Каверин Владимир Викторович — жауапты орындаушы, т.ғ.к, ӨПА каф. доценті

ORCID 0000-0003-2021-7445

Scopus Author ID 57214729792

 • Войткевич Софья Валентиновна — PhD, ӨПА каф. доцентінің м.а.

ORCID 0000-0003-4267-3468

Scopus Author ID 57191158205

 • Калинин Алексей Анатольевич — PhD, АЕЖ каф. меңг. м.а.

ORCID 0000-0003-4699-7240

Scopus Author ID 57193550259

 • Эм Геннадий Аркадиевич — т.ғ.м., ӨПА каф. аға оқытушысы

ORCID 0000-0003-2639-0492

 • Иванов Валерий Анатольевич — м.т.н., ӨПА каф. аға оқытушысы

ORCID 0000-0003-2811-7908

Scopus Author ID 57195273869

7   Ашимова Дана Естаевна — т.ғ.м., ҒжИД ИжҒТБ бөлім бастығы

8   Левин Игорь Виталиевич — ПК «Прогресс-Сервис» төрағасы

Scopus Author ID 57195285510

9   Ежебаева Шолпан Есенгельдыевна — ӨПА каф. ЭЭ-19Д тобының докторанты

ORCID 0000-0001-5925-1646

10 Сайфулин Руслан Фаритович — ӨПА каф. ЭЭ-18Д тобының докторанты

ORCID 0000-0003-2610-9525

Жарияланымдар тізімі

 1. И.В. Брейдо, В.В. Каверин, С.В. Войткевич «Жоғары вольтты электр беру желілерінің құрылымдық элементтерінің күйін диагностикалау және бақылау кешені» ҚарМТУ – 2021ж – 111б. ISBN 978-601-320-991-3.

Әлеуетті пайдаланушылар үшін ақпарат

Қолдану саласы: Машина жасау кәсіпорындары, ірі және орта тау-кен кәсіпорындарының механикалық парктері, жөндеу және қызмет көрсету кәсіпорындары, гидравликалық жабдық өндірушілер.

 

AP08855477 «Тау-кен металлургиялық жабдықтардың бөлшектері үшін жоғары пайдалану қасиеттері бар «Нихард» класты шойындарды өндіру технологиясын әзірлеу және енгізу» ғ.ж. Исагулов А.З.

Өзектілігі

Тау-кен металлургия жабдықтарының бірқатар бөлшектері «Нихард» класындағы шойыннан жасалған (торлар, арматура, табақтар, сорғы бөлшектері және т.б.). Осы шойындарды пайдаланудың айтарлықтай артықшылықтарына қарамастан, олардың кемшіліктері де бар — салыстырмалы түрде құю ​​қасиеттерінің нашар болуы (сұйықтығы төмен, жоғары шөгу), сонымен қатар, құймалардан бөлшектер жасау кезінде кесіп өңдеу қиын.

Бұл жобада металл базасының күйін таңдау, жақсартылған кристалдану және термиялық өңдеу режимдерін қолдана отырып, түзетілген легирлеу мен модификация қолдану, жақсартылған режимдерді қолдану арқылы тау-кен байыту фабрикаларының жабдықтарының нақты бөлшектеріне қатысты «Нихард» класындағы шойындардың қажетті операциялық және технологиялық қасиеттерін қамтамасыз етіледі. Жіңішке қабырғалы және пішінді құймаларды жасау мәселесі де шешіледі.

Жобаның мақсаты

«Нихард» класының шойындарынан тау-кен металлургиялық жабдықтарының жұмыс жағдайына байланысты қасиеттерінің оңтайлы жиынтығы бар бөлшектерін өндіру технологиясын әзірлеу және енгізу, бұл қызмет мерзімін 1,5-2 есеге арттырады.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Жүргізілген ақпараттық талдау негізінде және Қазақстан Республикасында құю өндірісінің дамуын ескере отырып, «Нихард» класының шойындарының құрылымы мен қасиеттерін жақсарту тенденциялары Қазақстан Республикасының шикізат базасын ескере отырып анықталады.

Алғашқы зертханалық зерттеулердің нәтижелері бойынша «Нихард» класындағы шойындар үшін суыққа төзімді қоспаның оңтайлы құрамы анықталды (отқа төзімді толтырғыш — кварц құмы 89% (1K0315 — 65% + 1K02 — 35% пропорциясында), саз — 2%; шайыр 7 — 8%, қатайтқыш шығыны 1%, глицерин 0,03%)

құйылған үлгі құрылымы модификациядан кейінгі құрылым-графит қосындыларының пішінін анықтау
ХТС бар үлгінің микроқұрылымы (№4), х 1200

Зерттеу тобы

 • Исагулов Аристотель Зейнуллинович – ғылыми жетекші, т.ғ.д., НТМ каф. профессоры

ORCID 0000-0003-2174-9072

Researcher ID C-7415-2016

Scopus Author ID 57211295299

 • Куликов Виталий Юрьевич – жауапты орындаушы, т.ғ.к., профессор, НТМ каф. жет. м.а.

ORCID 0000-0001-6191-8569

Researcher ID N-5596-2017

Scopus Author ID 56168395900

3   Ибатов Марат Кенесович – ғылыми кеңесші, т.ғ.д., КТжЛЖ каф. профессоры

ORCID iD 0000-0001-5062-7790

ResearcherID N-9320-2017

Scopus Author ID 57189211438

 • Квон Светлана Сергеевна — т.ғ.к., НТМ каф. доценті

ORCID 0000-0002-5439-4426

Researcher ID N-5602-2017

Scopus Author ID 5706189240

 • Щербакова Елена Петровна — PhD, НТМ каф. аға оқытушысы

ORCID 0000-0001-6678-6673

Researcher ID N-5639-2017

Scopus Author ID 55543103900

6   Исагулова Диана Аристотелевна — PhD, НТМ каф. доценті м.а.

7   Достаева Ардак Мухамедиевна — PhD, НТМ каф. аға оқытушысы

ORCID 0000-0002-1982-2368

Researcher ID AAB-9478-2020

Scopus Author ID 57160297400

8   Аринова Сания Каскатаевна — PhD, НТМ каф. оқытушысы

Scopus Author ID 57192206332

9   Доспаев Мурат Мантенович — т.ғ.д., «Қазақстан Республикасының минералдық шикізатты кешенді қайта өңдеу жөніндегі ұлттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның «Ж.Әбішев атындағы химия-металлургия институты» бас ғылыми қызметкері

Scopus Author ID 57204316546

10 Фигуринене Ирина Владиславовна — х.ғ.к., Қарағанды медицина университеті» КЕ АҚ доценті

Scopus Author ID 56951245900

Жарияланымдар тізімі

 • Issagulov A.Z., Kulikov V.Yu., Kvon Sv.S., Ibatov M.K., Shcherbakova Ye.P. Studying properties of chrome cast irons modified with titanium carbide // Metallurgija, 60 (3-4), 2021, 299-302
 • Патенттік өтінім: 23.02.2021ж №93662 Ибатов М.К., Исагулов А.З., Куликов В.Ю., Квон Св.С., Щербакова Е.П., Достаева А.М., Аринова С.К., Аубакиров Д.Р. «Тозуға төзімді шойынның құрамы».

Әлеуетті пайдаланушылар үшін ақпарат

Қодану саласы. Алынған ғылыми нәтижелерді металлургия және құю өндірістерінің жаңа салалары мен аудандарын, балқытудың жаңа технологиялық процестерін және қорытпаларды пештен тыс және термиялық өңдеу режимдерін дамытуда қолдануға болады, ерекше қасиеттері бар қорытпалардың басқа маркаларына ішінара кеңейтілген.

 

AP08856688 «Жаңа биологиялық белсенді заттарды іздеу мақсатында өсімдіктерден табиғи тритерпеноидтарды бөліп алу және оларды химиялық түрлендіру әдістерін жасау» ғ.ж. Такибаева А.Т.

Өзектілігі

Табиғи тритерпеноидтар және олардың туындылары кең таралуы мен синтетикалық әлеуетіне байланысты бүкіл әлемде жаңа биоактивті агенттерді іздестірушілердің назарын аударады. Алынған қосылыстардың биоскринингімен кейіннен триттерпеноидтардың және олардың туындыларының молекулаларының модификациясы фармакологиялық әсердің кең спектрі бар жаңа тиімділігі жоғары дәрілік заттарды құру үшін маңызды.

            Жобаның мақсаты

Жаңа биологиялық белсенді туындылар негізінде синтездеу үшін отандық өсімдіктерден табиғи тритерпеноидтарды бөлудің тиімді әдістерін зерттеу және әзірлеу.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Кент орманшылығының аумағында қырғыз қайыңының өсімдік шикізаты жиналды. Пентациклді тритерпеноидты бетулин қырғыз қайыңының B. Kirghisorum қайың қабығынан алынды. Бұл зат алғаш рет қырғыздың «Betula kirghisorum» қайыңынан алынған. Аллобетулин синтезі жүргізілді, оның құрылымы құрылды. Классикалық органикалық синтез және ультрадыбыстық активтендіру жағдайында фосфорланған бетулин туындылары алынды. Микротолқынды өріске әсер еткен кезден бастап бетулиннің сандық шығуын зерттеді.

  Зерттеу тобы

1     Такибаева Алтынарай Темирбековна – ғылыми жетекші, х.ғ.к., ХжХТ каф. меңг.

ORCID iD 0000-0003-0536-0817

Scopus Author ID 12808279300

2     Касенов Рымхан Зейноллаевич – жауапты орындаушы, х.ғ.к., Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті КЕ АҚ «Органикалық химия және полимерлер» кафедрасының доценті

ORCID iD 0000-0002-9832-5115

Scopus Author ID 56616120800

3      Ибраев Марат Киримбаевич — х.ғ.д, ХжХТ каф. профессоры

ORCID iD 0000-0003-0798-5562

Scopus Author ID 6508179234

ResearcherID V-9320-2018

Бетулин экстракциясынан кейін роторлы буландырғышта еріткішті айдау
 • Исабаева Меруерт Бердешевна — х.ғ.к, ХжХТ каф. доценті

ORCID iD 0000-0002-7053-8610

Scopus Author ID 14219273700

Scopus Author ID 14831459000

 • Ахметова Сауле Балтабаевна — м.ғ.к., зерттеуші-профессор, Қарағанды медицина университеті КЕ АҚ «Клиникалық иммунология, аллергология және микробиология» каф. меңгерушісі

Scopus Author ID 25030129100

6   Жумадилов Саят Сагатович — Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті КЕ АҚ докторанты

7   Демец Ольга Владимировна — Томск мемлекеттік университеті ҰИ докторанты, ХжХТ каф. аға зерттеушісі

8   Алиева Мадина Раманкуловна — т.ғ.м., ХжХТ каф. аға оқытушысы

9   Ляпунова Мария Вячеславовна — Томск мемлекеттік университеті ҰИ «Органикалық синтез» химик зерт.

10 Дүйсенбай Данагүл Жетпісқызы — ХжХТ каф. ХТОВМ-19-1 тобы магистранты

Әлеуетті пайдаланушылар үшін ақпарат

Қолдану саласы. Химия, медицина және фармацевтика өнеркәсібі.

Бөлудің тиімді әдістері жасалды және бетулин негізінде биологиялық белсенді туындылар алынды. Betula kirghisorum алынған бетулин тритерпеноидтардың сарқылмас мүмкіндіктері туралы түсініктерін кеңейтеді және оны жаңа туындыларды ауқымды түрде өндіру үшін де, оның негізінде химиялық синтездеу үшін де қолдануға болады.

 

AP08856918 «Тіл құрылымының өзін-өзі ұйымдастыру теориясының әдістері негізінде мамандардың сөйлеу диагностикасының лингво-математикалық жиынтық моделін құру» ғ.ж. Оспанова Б.Р.

Өзектілігі

Бұл зерттеудің өзектілігі кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында жұмыс істейтін мамандардың іскерлік құзыреттілігі мен кәсіби жарамдылығын анықтау үшін сөйлеу диагностикасының лингво-математикалық біріктірілген моделін қолдану мүмкіндігінде жатыр.

Жобаның мақсаты

Пәнаралық көзқарас негізінде қазіргі тіл білімі мен компьютерлік технологиялар арасындағы байланысты ескере отырып, маманның сөйлеу әрекетін сипаттайтын және жоғары мәдени құзыреттілігі бар элиталық лингвистикалық тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаңа типтегі модель құру қажеттілігін негіздейді.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Лингво-математикалық модельді өңдеу бойынша дайындық кезеңі өткізілді:

1   Лингвистикалық құрылымды зерттеудің математикалық әдістері қарастырылған, олар компьютерлік технологиялар негізінде лингво-математикалық модельдер құрудың перспективаларын ашады.

2   Ақпараттық теорияны ауызша сөйлеуге қолдану стратегиялары ойластырылды.

3   Көптеген модельдер мен тұжырымдамаларды біртұтас тұтастыққа біріктіретін және көптеген эксперименттік зерттеулердің нәтижесінде жалпы теорияны құруға көмектесетін лингвистикалық жаңа синтетикалық құрылымдар талданды.

4   Коммуникативті лингвистиканың әдіснамалық аппараты, сөйлеу әрекеті, сөйлеу әрекеттері тізбегі түріндегі сөйлеу коммуникациясы процестері жан-жақты зерттелді.

Зерттеу тобы

1      Оспанова Бикеш Ревовна – ғылыми жетекші, ф.ғ.к., доцент, ОТжМ каф. меңг.

ORCID iD 0000-0001-8070-2181

Scopus Author ID 55624338100

2   Галяутдинова Алина Наиловна – жауапты орындаушы, г.ғ.м, ОТжМ каф. оқытушысы

3   Кажикенова Сауле Шарапатовна — т.ғ.д., профессор, ЖМ каф. меңг.

ORCID iD 0000-0002-6937-1577

Researcher ID P-5627-2017

Scopus Author ID 36106908300

4   Абдин Азат Жасуланович — т.ғ.м.

5   Сейлханова Айнур Ергалиевна — докторант, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті КЕ АҚ «Шет тілді дайындық теориясы мен әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы

Жарияланымдар тізімі

 • Оспанова Б.Р., Сейлханова А.Е., Абдин А.Ж. «Ауызша және жазбаша сөйлеу кезінде вербальды қарым-қатынас процесін модельдеуге негізделген ақпарат пен энтропияның жиынтығын сақтаудың негізгі заңын қолдану» 27.01 2021ж. № 14707 (СИС).
 • Оспанова Б.Р., Сейлханова А.Е., Акынжанова А.А., Абдин А.Ж. «Тілдік бірліктердің сөйлеу барысында қызмет ету механизмінің практикалық модельдері» 14.03.2021ж. № 15848 (СИС).
 • Оспанова Б.Р., Абдин А.Ж., Сейлханова А.Е., Акынжанова А.А. «Сөз параметрлерінің статистикалық жиынтығы негізінде синтаксистік талдау және сөйлеуді тану жүйесінің моделін құру» (жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетімен қаржыландырылады (ЖТН № AP08856918)) 22.04. 2021ж. № 16890 (СИС).
 • Оспанова Б.Р., Сейлханова А.Е., Акынжанова А.А., Тимохина Т.В. «Кәсіби іс-әрекет процесінде сөйлеу коммуникациясы процесін модельдеудің заманауи тәсілдерін қолдану» / Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Scientific practice: modern and classical research methods», Бостон, USA. Vol. 2, 2021. Р. 64-69.
 • Оспанова Б.Р., Сейлханова А.Е., Акынжанова А.А., Тимохина Т.В. «Тілдің өзін-өзі ұйымдастыру теориясының әдістеріне негізделген сөйлеу диагностикасын зерттеудің ерекшеліктері» «Ғаламдану жағдайындағы ғылым мен білімнің даму тенденциясы мен болашағы» Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференциясының материалдары. Ғыл.жұм. жиынт. Переяслав қ., 2021. Шығ. 68. б. 271-273.
 • A. Zhetpisbayeva, A.Ye. Seilkhanova, G.B. Sarzhanova, E. Cem, B.R. Ospanova «Рredictive modelling of burnout among kazakhstani english teacher candidates» // The Education And Science Journal. Vol. 23, № 2, 2021. Р. 71-93.

Әлеуетті пайдаланушылар үшін ақпарат

Қолдану саласы. Теориялық ережелер мен практикалық нәтижелерді тіл теориясы бойынша курстарда, математикалық лингвистика, информация теориясы, сөйлеу коммуникациясының арнайы курстарында қолдануға болады.

Жоба шеңберінде алынған теориялық және кейінгі зерттеулер мен практикалық нәтижелер, сондай-ақ жобаға қатысушылардың жинақталған тәжірибесі зерттеудің жаңа кезеңіне — сөйлеудегі тіл бірліктерінің қызмет етуінің механизмін ашуға көмектесетін жеке модельдерді жасауға көшуге мүмкіндік береді.

 

AP08956387 «Фрезерлеу технологиясын жүзеге асыру үшін жону білдегі негізінде әмбебап құрылғының тәжірибелік үлгісін құру» ғ.ж. Мусаев М.М.

Өзектілігі

Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері көрсеткендей, Қазақстанның машина жасау кәсіпорындары жағдайында өңделетін бөлшектердің жартысынан көбі айналу дене бөліктеріне жатады немесе жону арқылы өңделетін доғалы сыртқы беттері болады. Сондай-ақ, жонып өңдеу кезінде жоңқаны ұсақтауға, кескішке соққы жүктемесінің пайда болуына байланысты бұрылыстың дәлдігі мен сапасын қамтамасыз ету проблемалары бар екендігі анықталды. Бұл кемшіліктер өнімділік пен құралдың қызмет ету мерзімін төмендетуге әкеледі.

Күшті болаттарды әдеттегідей кесу жоңқа түзілуі кезінде өте төмен пластикалық деформациямен сипатталады. Әдетте бұл материалдарды кесу кезінде жинақтау болмайды. Осы себептерге байланысты құрал-саймандардың тозуы өте қарқынды және негізінен артқы беті бойымен жүреді.

Бұл мәселені шешу үшін термоприкциялық фрезерлеу әдісімен айналу денелерінің бөліктерін жонып өңдеу технологиясы ұсынылады.

Жобаның мақсаты

Айналу денелерінің бөлшектерін өңдеудің өнімділігін, дәлдігін және сапасын арттыру.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Бөлшектердің жұмыс сызбалары (аралық білік, жартылай муфталар, қақпақ, тіреу кронштейні, табақша, резеңке серпімді элемент) және фрезерлеу қондырғысының құрастыру сызбасы жасалды.

Дайындамаларды және стандартты бұйымдарды (электрқозғалтқыш, мойынтіректер) таңдау кезінде ескерілген фрезерлеу құрылғысының бөлшектеріне қойылатын талаптарды зерттеді.

Бөлшектерді өңдеудің технологиялық процестері (аралық білік, жартылай муфталар, қақпақ, тіреу кронштейні, табақша, резеңке серпімді элемент) және фрезерлеуге арналған құрылғыны жинаудың технологиялық сызбасы әзірленді.

Бөлшектердің жұмыс сызбалары және құрылғының құрастыру сызбасы, сондай-ақ бөлшектерді дайындау технологиялары КҚБЖ және ТҚБЖ талаптарына сәйкес жасалған.

 

 

Фрезерлеуге арналған әмбебап құрылғы Аралық біліктің эскизі

Зерттеу тобы

 • Мусаев Медгат Муратович – ғылыми жетекші, PhD докторы, ТЖМЖС каф. доцентінің м.а.

ORCID iD 0000-0001-9875-8159

Scopus Author ID 57194834421

Scopus Author ID 57220743851

 • Ракишев Асет Каригулович — жауапты орындаушы, PhD докторы, ҚарТУ коммерциализация кеңсесінің басшысы

Scopus Author ID 57194831172

 • Айнабекова Сауле Серикбаевна — т.ғ.м., Қарағанды индустриалық университетінің «Металды қысыммен өңдеу» каф. аға оқытушысы

ORCID iD 0000-0002-7033-2225

Scopus Author ID 57201701967

 • Карсакова Нургуль Жолаевна — ТЖМЖС каф. МСД-20 тобы докторанты

Scopus Author ID 57208443649

5 Сәулетов Сәттіжан Рұстемұлы — ТЖМЖС каф. МСМ 19-1 тобы магистранты

Жарияланымдар тізімі

1 Мусаев М.М., Шеров К.Т., Ракишев А.К., Карсакова Н.Ж. «Фрезерлеу қондырғысының құрылымын жаңарту» // Жаратылыстану және техникалық ғылымдар. №3 – 2021ж. — б. 133-137.

2 Мусаев М.М., Шеров К.Т., Карсакова Н.Ж. «Фрезерлеу технологиясын жүзеге асыруға арналған токарлық станокқа негізделген әмбебап құрылғы» «Қазіргі заманғы инженерлік инновациялар мен технологиялар» Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференциясының материалдары, 1 том. – 2021ж. — б. 38-41, Көкшетау қ.

Әлеуетті пайдаланушылар үшін ақпарат

Қолдану саласы. Машина жасау өнеркәсібі.

 

 

Без рубрики