Құттықтаймыз Даулетжанов Асылбек Жанасыловичті


Құттықтаймыз Даулетжанов Асылбек Жанасыловичті
«Философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы» Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының
2021 жылғы 26 сәуірдегі № 361 бұйрығымен
6D070700 — «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін бекітумен құттықтаймыз!

Ғылыми кеңесшілері:
Дрижд Николай Александрович –т.ғ.д., ҚарТУ профессоры;
Эпштейн Светлана Абрамовна – т.ғ.д., МИСиС Ұлттық технологиялық зерттеу университетінің профессоры.
(Мәскеу қ., Ресей)

 

Без рубрики