Рабатұлы Мұхаммедрахымды құттықтаймыз!


ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Рабатұлы Мұхаммедрахымды
«Философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2021 жылғы 12 наурыздағы №240 бұйрығымен
6D070700 — «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін бекітумен құттықтаймыз

Ғылыми кеңесшілері:

Дрижд Н. А.– т.ғ.д., ПҚКӨ кафедрасның профессоры ҚарТУ

Хайдина М.П. – т.ғ.к.,доцент «Газ және газ конденсатты кен орындарын игеру және пайдалану» И. М. Губкин атындағы Мұнай және газ РММ (ҰЗУ) Ұлттық зерттеу университеті., Мәскеу қ.

 

 

Без рубрики