2021-2023 жж. (36 ай) арналған мемлекеттік бюджеттік қаржыландыру жобалары бойынша ақпарат


AP09260338 «STEAM білім беру арқылы инженерлерді инновациялық даярлау әлеуетін дамыту» ғ.ж. Джантасова Д. Д. 

Өзектілігі

Ғылыми-техникалық сала мен өнерді біріктіру тақырыбы бүгінгі таңда кәсіби-техникалық қоғам үшін өзекті мәселелердің бірі болып табылады, ал шығармашылық пен зияткерлік капиталға негізделген креатив индустриялар талқылауға жаңа екпін қосты. Шетелдік білім беру мамандары соңғы уақытта шынайы өмірден алынған нақты мәселелерді шешу үшін пәнаралық байланысқа және бес ғылыми саланы (Science-ғылым, Technology-технология, Engineering-инженерия, Art-өнер және Mathematics-ғылым) біріктіруге негізделген STEAM-білім беру практикасына жүгінуде. Бүгінгі таңда инновациялық экономиканың креативті бағытына, атап айтқанда, Arts жалпы терминімен біріктірілген шығармашылық, көркем әдебиет пәндері STEАM-білім беруде белсенді түрде енетіндігіне айқын назар аударылады. Білім берудегі ғылыми-техникалық және Arts-бағытының біртұтастығының қажеттілігі жобада техникалық мамандарды даярлау бағдарламаларының инновациялылығы мен креативтілігінің әлеуетін дамыту есебінен техникалық бейіндегі мамандарды даярлау сапасын арттыру мүмкіндігі ретінде қарастырылады.

Жобада техникалық бейіндегі студенттерді даярлау процесі, инновациялық ойлау қабілеті, коммуникативтік ынтымақтастық дағдылары бар, сондай-ақ кәсіби қызметте шығармашылық шешімдер қабылдауға қабілетті маманның қалыптасуын ескере отырып, академиялық үлгерім көрсеткіштеріне және оқыту сапасына әсер ететін, STEAM оқыту технологиясы, оқу-әдістемелік құжаттар мен оқыту нәтижелері зерттелетін болады.

Жобаның мақсаты

Шығармашылық және зияткерлік капиталға негізделген мәдениетаралық коммуникацияны, креативті индустрияны және креативті ынтымақтастықты оқытудың тұрақты бағдарламаларын іске асыру үшін STEAM технологиялары арқылы техникалық бейіндегі мамандарды даярлау моделін әзірлеу және енгізу. STEAM білім беру әлеуетінің қажеттіліктерін бағалау, халықаралық деңгейде студенттер мен оқытушылардың біліктілігі мен қабілеттерін күшейтуге мүмкіндік беретін мамандандырылған құзыреттерді дамыту негізінде техникалық мамандықтар бойынша даярлау бағдарламаларының әлеуетін дамыту бойынша шараларды әзірлеу және жүзеге асыру.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

 1. Халықаралық практикаға сәйкес STEAM тәсілдерін іске асыру тәжірибесіне аналитикалық зерттеу жүргізілді.
 2. SWOT талдау негізінде тұжырымдалған дидактикалық ұстанымдар негізінде STEAM тәсілдерін университеттің негізгі процестеріне біріктіру әдістері анықталды.
 3. Даярлаудың оқу бағдарламаларының, оқыту нәтижелерінің STEAM білім берудегі дидактикалық принциптерге сәйкестігіне бағалау жүргізілді.
 4. STEAM білім беру саласындағы оқу бағдарламаларына енгізу компоненттері мен студенттерге қойылатын академиялық талаптар анықталды. Жүргізілген бағалау негізінде STEAM шеңберінде білім беру бағдарламаларының даму нүктелері анықталды және университеттің оқу процесіне арт-компонентті енгізудің негізгі нүктелері белгіленді.
  Жарияланымдар тізімі:

БҒССҚК ұсынған журналдарда 3 мақала жарияланды.

1. Журнал КазНПУ имени Абая «Серия Педагогика и Психология» статья Джантасова Д.Д., Ахметова Д.Р. «Изучение зарубежной теории и практики применения STEAM подхода в высшем образовании». 2021- Выпуск 48 №3. – https://journal-pedpsy.kaznpu.kz/index.php/ped/issue/view/59

 1. Журнал «Вопросы педагогики» статья Джантасова Д.Д., Ахметова Д.Р. «К вопросу о развитии потенциала инновационной подготовки инженеров через STEAM образование». 2021. — №7 (июль) ISSN 2518-1793

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46439279

 1. Журнал Вестник КарУ им. Е.А. Букетова серия «Педагогика» статья Джантасова Д.Д., Ахметова Д.Р. «Инновационная подготовка инженеров посредством интеграции Art-компонента в STEM университет» 2021- №4

Зерттеу тобы

 1. Джантасова Дамира Дулатовна – ғылыми кеңесші, п.ғ.к., ШТ каф. меңгерушісі.

ORCID ID: 0000-0003-2595-3249

Researcher ID P-7271-2017

Scopus Author ID 57189027014

 1. Ахметова Динара Рашидовна –п.ғ.м., кафедраның аға оқытушысы, Бөкетов атындағы ҚарУ докторанты

ORCHID 0000-0003-2149-3353

 1. Юрченко Василий Викторович — PhD, доценттің м.а., «ТЖМжС» каф. меңгерушісі.

ORCHID 0000-0002-6543-1632

Scopus Author ID 57213756780

 1. Калинин Алексей Анатольевич — PhD, «АЕЖ» каф. меңгерушісі.

ORCHID 0000-0003-4699-7240

Scopus Author ID 57193550259

 1. Шебалина Ольга А. – п.ғ.м., Гумилев атындағы ЕҰУ докторанты

ORCID 0000-0001-7641-2528

Scopus Author ID: 57207845776

 1. Дамиев Даниель Темиргалиевич – т.ғ.м., ШТ каф. лаборанты

ORCID iD 0000-0002-4245-6810

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Шығармашылық пен зияткерлік капиталға негізделген тұрақты оқыту бағдарламаларын іске асыру үшін Steam білім беру арқылы техникалық бейіндегі мамандарды даярлау әлеуетін дамыту моделі енгізілетін болады.

 

АР09261117 «Инновациялық технологиялар арқылы латын графикасындағы «Qazaq tili» В1, В2 деңгейлері үшін web оқулықтар әзірлеу (Жоғары оқу орындарында оқу үшін)» ғ.ж. Нығметова Н.Т.

Өзектілігі

Еліміздің тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қолданылуын қамтамасыз ету, латын әліпбиі негізінде қазақ тілін жаңғырту басты мақсаттардың бірі болып табылады.

Жобаның мақсаты

Латын әліпбиіне көшу жұмыстарын қолдау.

Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы руханият саласында алда тұрған міндеттерді айқындап берді. Соның ішінде ең негізгісі -қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіруді бастау.

Қазақ тілін оқытуда инновациялық технологияларды қолданудың тиімділігін көрсету.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

 1. «Қазақ тілі» пәні бойынша.В1, В2 деңгейлері үшін https://q-uirenu.kz сайты құрылды.
 2. Электрондық оқыту технологиясын пайдалана отырып, оқу материалдары жиналды.
 3. «Qazaq tili» веб-оқулығы әзірленіп, қолданысқа енгізілді.
 

Зерттеу тобы

1.  Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы, ф.ғ.к., ҚТ және М кафедрасы доцентінің м. а.

ORCHID  0000-0002-6421-8231

Scopus Author ID 56127513100

2.  Жетпісбай Шолпан Ақанқызы, п.ғ.м, ҚТ және М кафедрасының аға оқытушысы.

Scopus Author ID 56178067800

3.  Амангельдина Мереке Сәрсенбекқызы — ф.ғ.м., ҚТ және М кафедрасының оқытушысы.

4. Тұрсын Абылай Оралұлы. – э.ғ.м., программист.

5. Сергей Деркач — дизайнер

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

В1, В2 деңгейлері үшін «Qazaq tili» web оқулықтарын жоғары оқу орындарында, кәсіптік білім беру мекемелерінде пайдалануға болады.

 

№ AP09259869 «Қазақстанның химиялық қауіпті объектілерінде көп факторлы талдау және модельдеу негізінде еңбек қауіпсіздігін бағалау әдістерін әзірлеу» жобасы ғ.ж. Емелин П.В.

Өзектілігі

Химиялық қауіпті объектілері (ХҚО) бар Қазақстан Республикасының кәсіпорындары технологиялық процестердің әртүрлілігімен және ерекшеліктерімен, еңбек жағдайларының ерекшеліктерімен, оның ұйымдастырылуымен және санитариялық-гигиеналық жағдайымен сипатталады.

Зерттеу тобы Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының ХҚО-да одан әрі еңбек қауіпсіздігін жүйелі кешенді бағалаудың стандартты процесіне біріктіре отырып, авария қатерлерін, персоналдың өндірістік жарақаттануын және кәсіптік ауруларын талдау және бағалаудың әдіснамалық тәсілін жасауды жоспарлап отыр.

Жобаның мақсаты

Жобаның мақсаты ХҚО-дағы еңбек қауіпсіздігін бағалау және авариялар қатерлерін, Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының химиялық қауіпті объектілерінде қызметкерлерінің өндірістік жарақаттану мен кәсіптік ауруларын азайту бойынша ғылыми-негізделген әдістерді әзірлеу болып табылады.

Күтілетін нәтижелер

«Қазақстан Республикасының ХҚО кәсіпорындарындағы авариялар, кәсіптік аурулар және өндірістік жарақаттану қатерін мониторингтеу мен бағалаудың ақпараттық-талдамалық жүйесін» әзірлеу және енгізу төмендегіге:

— бақылаушы және қадағалаушы ұйымдар ТЖ-ның зақымдаушы факторларының әсерін төмендетуге бағытталған іс-шаралар кешенін жедел айқындауға, ХҚО-ның ағымдағы және күтілетін жай-күйі туралы дұрыс ақпарат алуға, анағұрлым тиімді реттеуге және мемлекеттік бақылауға ықпал етуге;

— жергілікті атқарушы билік органдарын ықтимал қауіпті объектілердегі еңбек қауіпсіздігін арттыру бойынша іс-шаралар жүргізу туралы уақтылы шешімдер қабылдау мақсатында оның ағымдағы және күтілетін жай-күйі туралы дұрыс ақпаратпен қамтамасыз етуге;

— кәсіпорын басшылығы кәсіптік қатерді басқарудың тиімділігін арттыруға, авариялардың, өндірістік жарақаттанудың және персоналдың кәсіптік ауруларының қаупіне жан-жақты талдау мен бағалау жүргізуге, нақты технологиялық объектілерде немесе процестерде бақылауға болатын қауіпсіздік жай-күйінің сандық сипаттамаларын есептеуге және болжауға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде өндірістік орта мен еңбек процесінің залалын жоюға байланысты экономикалық шығындарды азайтуға мүмкіндік береді;

Әзірленген бағдарламалық өнім «Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік кәсіпорындарының қауіптілік кластарын мониторингтеудің компьютерлік жүйесі» бірыңғай Корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесінің кіші жүйесі болып табылуы мүмкін.

Қол жеткізілген нәтижелер

Өнеркәсіптік кәсіпорынға химиялық авариялардың алдын алуға және олар туындаған жағдайда салдарын азайтуға бағытталған іс-шаралар кешенін әзірлеуге мүмкіндік беретін сараптамалық бағалау және статистикалық талдау әдісіне негізделген шешім қабылдаудың көп өлшемді әдіснамасы негізінде көп факторлы модельдер мен қатерлерді бағалау және басқару жүйелерін құрудың әдіснамалық тәсілі жасалды.

Посещение ФБГУ «НИИ ГО и ЧС МЧС России», г. Москва

Зерттеу тобы

1.  Емелин Павел Владимирович – ғылыми жетекші, т.ғ.д., «НАКС ГАЦ» ЖШС директорының ғылым және инновация жөніндегі орынбасары.

ORCID ID 0000-0001-7431-0069.

Author ID в Scopus 57194898487.

Researcher ID Web of Science AAZ-5032-2020.

1.    Кудрявцев Сергей Сергеевич — жауапты орындаушы, б.ғ. к., ХжәнеХТ каф. доценті.

ORCID ID 0000-0002-7232-6304.

Author ID в Scopus 57194898408.

Researcher ID Web of Science AAA-6935-2020.

3     Амиров Азамат Жанбулатович — PhD, ЦУДД директоры.

ORCID ID 0000-0002-5895-7185.

4.    Дербуш Светлана Николаевна – б.ғ.к., Х және ХТ каф. доценті.

ORCID ID 0000-0003-4520-1546.

 1. Рахимберлина Айгерим Амантаевна – т.ғ.м., КА және ЕҚ каф. оқытушысы.

ORCID ID 0000-0002-5310-5944

 1. Емелина Наталья Константиновна – э.ғ.к., Қазтұтынуодағы КУ «ЖМ» каф. доценті.

ORCID ID 0000-0002-0215-7525.

Author ID в Scopus 5719487103657194871036.

Researcher ID Web of Science AAT-1281-2020

 1. Кожанов Мурат Галиаскарович – т.ғ.м., Гумилев атындағы ЕҰУ ИСД-18 тобының докторанты

Жарияланымдар тізімі

1)    Кудрявцев С.С., Козлов В.Н., Цешковская Е.А., Матонин В.В., Рахимберлина А.А., Емелин П.В. К вопросу о внедрении единого подхода к классификации химически опасных объектов в Республике Казахстан. Мониторинг. Наука и технологии, Махачкала: ООО «ЦСМОСиПР», 2018, № 3 (36). С. 34 – 42.

2)    Емелин П.В., Емелина Н.К., Кудрявцев С.С., Рахимберлина А.А. Разработка и построение структуры базы данных «Информационно-аналитической системы оценки экологических последствий ЧС техногенного характера на химически опасных объектах (Карагандинской области». Труды университета, Караганда: КарГТУ, 2019, № 2 (75). С. 50 – 54.

3)    Кудрявцев С.С., Емелин П.В., Бритько В.В., Рахимберлина А.А. Современные научные подходы к определению факторов, влияющих на формирование зоны химического заражения при авариях на химически опасных объектах. Труды университета, Караганда: КарГТУ, 2019, № 2 (75). С. 41 – 46.

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Жобаны іске асыру нәтижелері өнеркәсіптік кәсіпорынға химиялық апаттардың алдын алуға және олар туындаған жағдайда салдарын азайтуға бағытталған шаралар кешенін жасауға мүмкіндік береді.

Қолдану саласы: еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік.

 

Без рубрики