ҚХА және ӘГП кафедрасының ғылыми — зерттеу жұмысының жоспары


Бекітемін

Ғылыми жұмыс жөніндегі Проректор

___________ Ожигин С.Г.

«        » ____________ 2018ж.

 

 

ӘГҚ және ҚХА кафедрасының

ғылыми-зерттеу жұмысының жоспары

2018-2019 оқу жылына

 

п/п

Іс-шаралар

(жұмыстардың атауы))

Орындау мерзімі Орындаушылар Орындалғаны туралы белгі
1. ҒЗЖ орындалуы

1.1       ЖМ ҒЗЖ

«Техникалық жоғары оқу орындары студенттерінің гуманитаризация бірлігі және оқытуды жаңғырту контекстінде әлеуметтік-гуманитарлық даярлығын әзірлеу»

 

1.1.1           Техникалық мамандықтардың фундаменталды пәндеріндегі философиялық аспектілер

 

1.1.2 Техникалық мамандықтардың фундаменталды пәндеріндегі әлеуметтік-саяси аспектілер

 

1.1.3 Техникалық мамандықтардың фундаменталды пәндері мазмұнындағы моральдық-құқықтық және діни компоненттер

 

 

1.2 Мәңгілік ел бағыты бойынша ҒЗЖ мемлекеттік бюджет тақырыбы (әлеуметтік-мәдени құндылықтардың трансформациясы қазақстандық қоғамның қоғамдық санасын жаңғыртудың негізі ретінде)

1.2.1 Әлеуметтік-экономикалық гуманитарлық ғылымдар саласындағы фундаменталды зерттеулер

 

 

 

 

 

 

 

 

Маусым 2019 ж.

 

 

 

Маусым 2019 ж.

 

 

 

 

Маусым 2019 ж.

 

 

 

 

 

Маусым 2019 ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альжанова Г.Б.

 

 

 

Хмельницкая О.М.

 

 

 

 

Аубакиров Е.Ж.

 

 

 

 

Балшикеев С.Б.

Казбеков Н.А

Матвеенкова Л.Г.

 

 
2. ҒЗЖ нәтижелерін жариялау

 

2.1 Мақалаларды жариялау-10-нан кем емес мақала,

оның ішінде 4-рейтингтік жарияланымдар,

2-жоғары рейтингтік жарияланымдар

 

 

2.2 Республикалық халықаралық ғылыми конференцияларға қатысу кемінде 20 баяндама

 

 

ППС жеке жоспары бойынша 2018-2019 жж.

 

 

 

 

ППС

 

 

 

 

ППС

 

 
3 «Қазіргі заманғы ғылым: дәстүрлер мен жаңартпалар» конференциясын ұйымдастыру және өткізу  Қараша 2018 ж. Аубакиров Е.Ж.  
4 Өнертапқыштық қызмет

СИС — 4 өтінім беру

 

Жыл бойы

 

 

ПОҚ

 
5 Студенттермен ғылыми-зерттеу жұмысы СҒЗЖ жоспары бойынша (қоса тіркеледі) Аубакиров Е.Ж.  

 ҚХА және ӘГҚ кафедрасының меңгерушісі                         Балшикеев С.Б.

ҒЗЖ-ға жауапты                                                                         Аубакиров Е.Ж.

 

Без рубрики