2016-2017 оқу жылына арналған кураторлық сағаттың күнтізбелік жоспары


                                                                          

                                                                                                                                                  

1-семестр

«Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың мемлекеттік құрылыстың қазақстандық моделін

 қалыптастырудағы ролі» 

№ р/с Куратор сағаттарының атауы Өткізу мерзімі
1 Н.Ә. Назарбаевтың бес институционалдық реформа жасаудағы бастамасы. 100 нақты қадам – Қазақстан Республикасының стратегиялық даму бағытын жүзеге асыру 1 апта
2 85 қадам– «Мәңгілік Ел» патриоттық акт жобасын әзірлеу.   «Мәңгілік Ел» ұғымының тарихи аспектілері 2 апта
3 Қазақстанның егемендік алу бастауында 3 апта
4 Ұлттық қауіпсіздік тұжырымдамасы және қазақстандық қоғамның шоғырлануы. Қазақстан халқы Ассамблеясы. 4 апта
5 Қазақстанның экономикалық стратегиясын әзірлеу. ДСҰ ену – әлемдік экономикаға бірігу 5 апта
6 Саяси жүйені жаңғырту және құқықтық мемлекет негіздерін қалыптастыру 6 апта
7 Астана – Президенттің орындалған арманы, үйлесімдік пен жайлылық мекені 7 апта
8 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы – МИИДБ-2 8 апта
9 Мемлекет басшысының Қазақстандағы инженерлік білімнің инновациялық дамуындағы жасампаздық рөлі 9 апта
10 Білім саласындағы мемлекеттік саясат – Қазақстанның болашағын қамтамасыз ететін саясат 10 апта
11 Президенттік дипломатия. Қазақстан Республикасының сыртқы саяси қызметінің негізгі принциптері 11 апта
12 Н.Ә. Назарбаевтың әлемдік қауымдастықта Қазақстан Республикасының оң имиджін қалыптастырудағы ролі 12 апта
13 Қазақстанның болашағын анықтаған Еуразиялық идея 13 апта
14 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2015 ж. 30 қарашадағы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму» Жолдауы 14 апта
15 Қазақстанның халықаралық және аумақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі ролі

15 апта

2 семестр

«Әлемдік даму трендтері»

№ р/с Куратор сағаттарының атауы Өткізу мерзімі
1 Нанотехнологиялар: әлемдік даму бағыттары 1 апта
2 Наноматериалдардың 6-технологиялық құрылыстың дамуындағы ролі 2 апта
3 Әлемдік нарық және робот техникасын дамыту трендтері 3 апта
4 Жаһандық және ғарыштық қолданбалы бағдарламаларды дамыту бағыттары 4 апта
5 «Индустрия 4.0»-те IT технология трендтері 5 апта
6 Жел энергетикасы – болашақ энергиясы 6 апта
7 Күн энергетикасы рыногын дамытудың негізгі трендтері 7 апта
8 Болашақтың ұшқышсыз көлігі 8 апта
9 Әлемдік тренд –  биоотын өндірісі 9 апта
10 Эко-технологиялар – жаппай индустрияландырудың және өнеркәсіптік өрлеудің әлемдік тренді 10 апта
11 «Жасыл» құрылыс – әлемдік нарықтағы басты тренд 11 апта
12 Биотехнологияларды дамытудағы әлемдік трендтер 12 апта
13 Өнеркәсіптік мақсаттағы биопрепараттар 13 апта
14 Автоматтандыру дамуының тарихы, жағдайы және болашағы 14 апта
15 Киберфизикалық жүйелерді және жасанды интеллектті дамытудың жаңа заманғы трендтері 15 апта

       

3 семестр

«Қазақстан индустриясын инновациялық дамыту»

№ р/с Куратор сағаттарының атауы Өткізу мерзімі
1 Ұлт жоспары – қазақстандық арман жолы 1 апта
2 Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуы – МҮИИДБ-2 2 апта
3 «Нұрлы Жол» бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде Қазақстанның инфрақұрылымдық дамуы 3 апта
4 Тау-кен-металлургиялық кешенді – Қазақстан экономикасының негізгі саласын дамыту 4 апта
5 Қазақстанның кен өндіру және кенді қайта өңдеу салаларының жаңа заманғы күйі және даму перспективалары 5 апта
6 Қазақстан Республикасының мұнай-газ кешенінің инновациялық дамуы 6 апта
7 Қазақстанның машина жасау кешенінің жаңа заманғы күйі және даму перспективалары 7 апта
8 Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық кешенін дамыту 8 апта
9 Қазақстанның дамуындағы көліктік-логистикалық жүйелер 9 апта
10 Қазақстан Республикасы құрылыс индустриясының жаңа заманғы күйі және даму перспективалары 10 апта
11 Қазақстанда телекоммуникация саласының дамуы 11 апта
12 Қарағанды облысын индустрияландыру картасы 12 апта
13 Павлодар облысын индустрияландыру картасы 13 апта
14 Шығыс Қазақстан облысын индустрияландыру картасы 14 апта
15 Солтүстік Қазақстан облысын индустрияландыру картасы 15 апта

 

4 семестр

«Көрнекті инженерлердің елімізді индустрияландыруға қосқан үлесі»

№ р/с Куратор сағаттарының атауы Өткізу мерзімі
1 Сатпаев Қ.И. – геолог-ғалым және Қазақстан ғылымын ұйымдастырушы 1 апта
2 Чокин Ш.Ч. – энергетик-ғалым және Қазақстандағы энергетика кешенін ұйымдастырушы 2 апта
3 Тынышбаев М.Т. – қазақтың тұңғыш  жолшы-инженері 3 апта
4 Жолдасбеков У.А. – инженер-механик, машина теориялары және механизмдері аймағында қазақстандық ғылыми мектептің негізін қалаушы 4 апта
5 Өтебаев С.У. – Қазақстанның мұнай индустриясын ұйымдастырушы 5 апта
6 Гурба В.В. – ұйымдастырушы және танымал тау-кен инженері 6 апта
7 Гапеев А.А. – геолог-ғалым және Қарағанды көмір бассейнінің геологиялық зерттеуін ұйымдастырушы 7 апта
8 Зырянов Г.Г. – Зырянов кен орнын алғаш ашушы 8 апта
9 Такежанов С.Т. – металлург-ғалым, Қазақстанның түсті металлургиясын ұйымдастырушы 9 апта
10 Байқоңыров О.А. – тау-кен инженері, Қазақстанда түсті металдар кенін қазудың инновациялық технологиясын, химиялық шикізаттар және кенді емес материалдарды құрушы 10 апта
11 Жүнісов Т.Ж. – құрылысшы-инженер, Қазақстандағы  сейсмикалық төзімді құрылыстың негізін қалаушы 11 апта
12 Басенов Т.К. – сәулетші, қазақ сәулет мектебінің негізін қалаушы 12 апта
13 Сағынғалиев Б.С. – ҚазКСР еңбек сіңірген мұнайшысы, Теңгізді алғаш ашушы 13 апта
14 Битный М.А. – Алматы ауыр машина жасау зауытының негізін қалаушылардың бірі 14 апта
15 Бердус И.В. – инженер-энергетик, ГЭС Ленинградтық каскадын ұйымдастырушы 15 апта
5 семестр

«Көрнекті ғалымдар мен педагогтардың ҚарМТУ-дың дамуына қосқан үлесі» 

№ р/с Куратор сағаттарының атауы Өткізу мерзімі
1 ҚарМТУ құру мен дамытудың негізгі кезеңдері 1 апта
2 ҚарМТУ мақтаныш ететін ғалымдар мен педагогтар: кеше, бүгін, ертең 2 апта
3 ҚарМТУ – ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жоғары оқу орны 3 апта
4 Академик Ә.С. Сағынов – ғалым және Қазақстандағы жоғары техникалық білім беруді ұйымдастырушы 4 апта
5 Математика ғылымының тұңғыш отандық профессорыА.А. Ермековтың өмірі мен қызметі 5 апта
6 Бырька В.Ф. – ғалым, ұйымдастырушы, ұстаз 6 апта
7 Данияров А.Н. – көрнекті педагог, ғалым және Қазақстанның тау-кен көлігі ғылыми мектебінің жетекшісі 7 апта
8 Попов И.И. – Орталық Қазақстанда маркшейдер ғылыми мектебін құрушы 8 апта
9 Гращенков Н.Ф. – қазақстандық еңбек қауіпсіздігі ғылыми мектебін ұйымдастырушы 9 апта
10 Ермеков М.А. – ҚазКСР корр.-мүшесі, профессор, геология-минералогиялық ғылымдар докторы 10 апта
11 Кашик Ш.К. – ғалым — экономист, тәлімгер, ұстаз 11 апта
12 Шевцов Е.И. – металлург, ғалым, ұстаз 12 апта
13 Квон С.С. – ғалым, педагог, шахталарды жобалау бойынша ғылыми мектептің негізін қалаушы 13 апта
14 Маркшейдерия профессоры  Р.П. Оқатовтың өмірлік және шығармашылық жолы 14 апта
15 Янцен И.А. – жол-құрылыс машиналары ғылыми мектебінің негізін қалаушы 15 апта

 

6 семестр

«Қазақстандық құқық негіздері»

№ р/с Куратор сағаттарының атауы Өткізу мерзімі
  ҚР конституциялық заңдылық жағдайы туралы 1 апта
2 Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің конституциялық мәртебесі 2 апта
3 Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері 3 апта
4 2015 жылғы 28 желтоқсандағы қазақстандық сәйкестік пен бірлікті нығайту және дамыту тұжырымдамасы 4 апта
5 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы (24.11.2015 ж. өзгертулер мен толықтырулары бар) 5 апта
6 ҚарМТУ-дың жаңа ғылыми саясаты. 2015 ж. 31 қазандағы «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерциалау туралы» Заңы 6 апта
7 Қазақстан Республикасының 2015 ж. 31 қазандағы «Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік туралы» Заңы 7 апта
8 ҚР 2015 жылғы 9 ақпандағы «Қазақстан Республикасында мемлекеттік жастар саясаты туралы» Заңы 8 апта
9 Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек Кодексі 9 апта
10 Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңы 10 апта
11 ҚР «Қазақстан Республикасында тілдер туралы» Заңы (29.10.2015 ж. өзгертулер мен толықтырулары бар) 11 апта
12 2015 жылғы 16 қарашадағы діни экстремизм және діни ұйымдар туралы заңы 12 апта
13 2015 жылғы 18 қарашадағы жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңы 13 апта
14 Құқық бұзу және оларға жауапкершілік шаралары 14 апта
15 Қазақстан Республикасының отбасы-неке қатынастарын реттеу заңы 15 апта

 

7 семестр

«Экология және ұлт денсаулығы»

№ р/с Куратор сағаттарының атауы Өткізу мерзімі
  1 Қазақстан Республикасындағы экологиялық жағдай 1 апта
2 Ажырамас қауіпсіздік контексінде: Қазақстанның ядроға қарсы бастамалары 2 апта
3 Қазақстанның тау-кен-металлургиялық кешенінің экологиялық мәселелері 3 апта
4 Қазақстанның мұнай-газ саласының экологиялық мәселелері 4 апта
5 Балқаш көлінің мәселесі 5 апта
6 Арал теңізі: жаһандық экологиялық мәселе 6 апта
7 Каспий теңізі – әлемдегі ең ірі жабық су қоймасы 7 апта
8 Қазақстан Республикасының трансшекаралық өзендер мәселелері 8 апта
9 Байқоңыр ғарыш айлағы және оның қоршаған орта жағдайына әсері 9 апта
10 Қалдықсыз өндіріс – экологиялық мәселелерді шешу факторларының бірі ретінде 10 апта
11 Зиянды әдеттер және олардың алдын алу 11 апта
12 АИТВ алдын алу 12 апта
13 Маскүнемдікті және шегу қоспаларының қолданыстарын алдын алу 13 апта
14 Салауатты отбасы – салауатты ұлт 14 апта
15 Салауатты өмір салты. Дұрыс және тиімді тамақтану 15 апта


 

Без рубрики