2012-2013 оқу жылы күзгі семестрге арналған ОСӨЖ өткізу кестесі


№ р/с Пәндер атауы Күні Уақыты Ғимарат, дәрісхана Тобы Оқытушының А.Т.Ә., ғылыми дәрежесі және қызметі
1 2 3 4 5 6 7
Қаржы бейсенбі 9.00-10.45 (алма) 4-308 ИЭ-11-3 (Мен) Хабибулина Т.В.
15.05-16.55
сейсенбі 13.10-14.55 (алма) 4-308 Э-11-2 Хабибулина Т.В.
15.05-16.55
дүйсенбі 9.00-10.45 4-308 УиА-11-2 Хабибулина Т.В.
15.05-16.55 (бөлем)
Экономикалық жүйедегі ақпараттық технологиялар сәрсенбі 15.05-16.50 4-316 Э-11-2 Тулупова С.А.
УиА-11-2 (ОЦ)
сәрсенбі 15.05-16.55 (алма) 4-308 Цеслер Т.И.
Бухгалтерлік есептің қағидалары сейсенбі 13.10-14.55 4-322 УиА-11-2 Нетовканая Н.А.
сейсенбі 17.00-18.45 (алма) 4-310 Абишева Т.Ю.
Бухгалтерлік есеп және аудит сәрсенбі 15.05-17.50 4-303 ИЭ-10-2 (ГМУ) Суворина В.М.
Бухгалтерлік есеп және аудит сейсенбі 15.05-17.50 4-303 ИЭ-10-2 (Марк) Суворина В.М.
Э-10-2
Кәсіпорын экономикасы сейсенбі 13.10-14.55 (бөлем)16.00-16.50 (бөлем) 4-322 Э-10-2УиА-10-2 Шаметова А.А.
жұма 16.00-18.45 (бөлем)
Экономиканы мемлекеттік реттек дүйсенбі 10.55-12.40 (алма) 4-411 УиА-10-2 Тен Н.В.
жұма 9.00-10.45 4-308 Цеслер Т.И.
Қаржылық есеп II жұма 10.55-12.4017.00-17.50 4-320 УиА-10-2 Ашкербекова С.И.
Э-10-2с (УиА)
Басқарушылық есеп жұма 9.00-10.45 4-310 УиА-10-2 Абишева Т.Ю.
сәрсенбі 9.00-10.45 (алма)
Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметтерін талдау сейсенбі 13.10-14.55 (алма) 4-322 Э-09-2 Тен Н.В.
бейсенбі 9.00-10.45 4-308 Цеслер Т.И.
Табиғатты қолдану экономикасы сәрсенбі 15.05-16.50 4-326 Э-09-2 Ахметжанов Б.А.
сәрсенбі 17.00-18.45 (алма) 4-308 Цеслер Т.И.
Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау сәрсенбі 15.05-17.50 4-326 Э-09-2 Журавлев В.М.
Э-10-2с (Э)
Сақтандыру ісі дүйсенбі 10.55-12.40 (алма) 4-303 УиА-09-2 Кочкина Г.А.
13.10-14.55 (бөлем)
сейсенбі 13.10-14.00
Қаржылық және басқарушылық талдау бейсенбі 13.10-14.55 (алма) 4-312 УиА-09-2Э-10-2с (УиА) Казакова Г.Н.
15.05-16.50
Аудит сәрсенбі 15.05-16.55 4-303 УиА-09-2 Нетовканая Н.А.
жұма 15.05-16.55 (бөлем) 4-303
Ауыл шаруашылықтағы есептің ерекшеліктері сәрсенбі 13.10-14.55 4-307 УиА-09-2 Нетовканая Н.А.
Саудадағы есептің ерекшеліктері жұма 13.10-14.55 4-322 УиА-09-2 Нетовканая Н.А.
15.05-16.55 (алма)
Компьютерлік бухгалтерлік есеп дүйсенбі 17.00-18.45 4-310 УиА-09-2 (ОЦ) Абишева Т.Ю.
сейсенбі 17.00-18.45 (бөлем) Э-10-2с (Э)
Ақыл-ой меншігінің және материалдық емес активтердің бағасы сәрсенбі 10.55-12.40 (алма) 4-303 УиА-09-2 (ОЦ) Казакова Г.Н.
13.10-14.55
Бизнесті бағалау дүйсенбі 10.55-12.40 (бөлем) 4-303 УиА-09-2 (ОЦ) Казакова Г.Н.
13.10-14.55
Экономиканы мемлекеттік реттек бейсенбі 13.10-14.55 4-218 ПО-09-9 Тен Н.В.
жұма 17.00-18.45 (бөлем) 4-308 Цеслер Т.И.
Қаржы дүйсенбі 9.55-12.40 4-316 ИЭ-11-1 (УиА) Рауандина Г.К.
дүйсенбі 15.05-17.50 4-316 ИЭ-11-2 (Мен) Рауандина Г.К.
бейсенбі 15.05-17.50 4-316 ИЭ-11-2 (ГМУ) Рауандина Г.К.
Бухгалтерлік есептің қағидалары сәрсенбі 10.55-12.40 4-309 ИЭ-11-1 (УиА) Ашкербекова С.И.
17.00-17.50
Бухгалтерлік есеп және аудит дүйсенбі 10.55-12.40 4-312 Э-10-1 Ашкербекова С.И.
13.40-14.00
Кәсіпорын экономикасы сейсенбі 15.05-16.50 4-320 Э-10-1 Танекеева Г.Д.
17.00-18.45 (алма)
Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметтерін талдау дүйсенбі 15.05-16.55 (бөлем) 4-312 Э-09-1 (Э) Танекеева Г.Д.
17.00-18.45
Табиғатты қолдану экономикасы дүйсенбі 10.55-12.40 4-316 Э-09-1 (Э) Рауандина Г.К.
бейсенбі 15.05-15.55
Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау бейсенбі 9.00-10.45 4-322 Э-09-1 (Э) Хишауева Ж.Т.
17.00-17.50
Компьютерлік бухгалтерлік есеп сейсенбі 13.10-14.55 4-318 Э-09-1 (ОЦ) Сулейменова Б.К.
сейсенбі 15.05-16.50 (бөлем) 4-318
Ақыл-ой меншігінің және материалдық емес активтердің бағасы дүйсенбі 15.05-17.50 (алма) 4-312 Э-09-1 (ОЦ) Уразбеков А.К.
13.10-15.55 (бөлем)
Бизнесті бағалау жұма 15.05-17.50 4-312 Э-09-1 (ОЦ) Уразбеков А.К.
Жобалық-смета ісі дүйсенбі 16.00-18.45 4-309 Э-09-1 (ОЦ) Сабденова С.М.
Экономиканы мемлекеттік реттек сейсенбі 13.10-16.50 (бөлем) 4-322 Э-11-2с Тен Н.В.
жұма 17.00-18.45 (алма) 4-308 Цеслер Т.И.
Маркетинг сәрсенбі 16.00-18.45 4-307 Э-11-2с Сон И.П.
Қаржылық нарықтар және делдалдар дүйсенбі 14.05-16.50 4-303 Э-11-2с Суворина В.М.
Бухгалтерлік есеп және аудит бейсенбі 13.10-15.55 4-303 Э-11-2с Суворина В.М.
Өнеркәсіптік өндіріс технологиясының негіздері бейсенбі 15.05-17.50 4-303 Э-11-2с Журавлев В.М.
Әлеуметтік сала экономикасы сейсенбі 17.00-18.45 4-312 Э-11-2с Лустов Н.С.
Практикалық аудит сәрсенбі 10.55-12.40 (бөлем) 4-303 Э-10-2с (УиА) Нетовканая Н.А.
сәрсенбі 17.00-17.50 4-310 Абишева Т.Ю.
Экономикалық талдау дүйсенбі 15.05-16.50 4-312 Э-10-2с (УиА) Тен Н.В.
сәрсенбі 15.05-16.50 (бөлем) 4-308 Цеслер Т.И.
Салық есебі сейсенбі 9.55-12.40 4-322 Э-10-2с (УиА) Уразбеков А.К.
Экономиканы мемлекеттік реттеу сәрсенбі 15.05-17.50 4-316 Э-11-2с каз. Рауандина Г.К.
Маркетинг дүйсенбі 13.10-15.55 4-322 Э-11-2с каз. Хишауева Ж.Т.
Қаржылық нарықтар және делдалдар жұма 13.10-15.55 4-316 Э-11-2с каз. Рауандина Г.К.
Бухгалтерлік есеп және аудит дүйсенбі 15.05-17.50 4-324 Э-11-2с каз. Ашкербекова С.И.
Өнеркәсіптік өндіріс технологиясының негіздері сейсенбі 15.05-17.50 4-320 Э-11-2с каз. Уразбеков А.К.
Әлеуметтік сала экономикасы сәрсенбі 17.00-18.45 4-307 Э-11-2с каз. Танекеева Г.Д.
Қаржылық және басқарушылық талдау сенбі 10.55-14.00 4-322 УиА-10-1с Темирбекова Л.А.
Практикалық аудит сенбі 13.10-14.55 4-324 УиА-10-1с Темирбекова Л.А.
Қаржылық есеп II бейсенбі 17.00-18.45 4-309 УиА-10-1с Ашкербекова С.И.
дүйсенбі 14.05-14.55
Экономикалық талдау бейсенбі 9.00-10.45 4-307 УиА-10-1с Танекеева Г.Д.
10.55-12.40 (алма)
Салықтық есеп сәрсенбі 11.50-14.55 4-316 УиА-10-1с Уразбеков А.К.
Без рубрики