03.06.2022 ж.


«Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (Жалғыз акционер) қабылдаған шешім туралы хабарлайды, оның иелігінде және пайдалануында Қоғам акцияларының 100% пакеті бар:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 19.05.2022 жылғы № 210 «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы» бұйрығымен:
1. «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі — Қоғам) 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілді.
2. Қоғамның 2021 жылғы _______ теңге мөлшеріндегі таза табысы Қоғамның иелігінде қалды.
3. 2021 жыл ішінде акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері түспегені анықталды.

Без рубрики