Жұмыс берушілердің пікірлер

 Градостроительный кадастровый центр  РГКП Казгеодезия Орталыкмаркшейдерия  ТОО Геотек
ТОО «Градостроительный кадастровый центр»  РГКП «Казгеодезия» «Орталыкмаркшейдерия» ТОО «Geotek»
 ТОО Караганды жолдары  Орталык Маркшейдерия  Сарыарка Энерджи
 ТОО «Караганды Жолдары» ТОО «Сарыарка Энерджи»   РГКП «Казгеодезия» «Орталыкмаркшейдерия»