Ғылыми еңбектері

                                          Ожигин Сергей Георгиевич  ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар                   

                                                                     ТІЗІМІ                              

№№ п/п Атауы  Жұмыстың сипаты Баспахана(атау, нөмiр, жыл), журнал Көлем, б.б.  Екiншi авторлардың фамилиялары
1 2 3 4 5 6
1

Шұңқыр қабырғасының жоғарғы жиегінен аршу bestransportnoj жүзінің қашықтықта анықтау

баспасы  Пайдалы қазбалар кен орындарын дамытуға тау жыныстарының және жер бетінің жылжуы. ҚарПТИ, Қарағанды, 1984, б 8-17. 10 бет Шпаков П.С.Поклад Г.Г.

Лягина О.И.

 

2 Баурайы және қауіпсіздік факторы лимитін параметрлерін есептеу баспасы  Математика университет. Тау-кен журналы, 1986, нөмірі 12, б 27-31.  5бет Попов И.И.Шпаков П.С.

Поклад Г.Г.

3 Күрделі геологиялық жағдайларда шұңқыр қабырғалары тұрақтылықты бағалау баспасы  Тау-кен кәсіпорындарында ұтымды пайдалану және мелиорация. КарПТИ, Қарағанды, 1988, б 40-49. 10бет Омаров С.Т. 
4 Компьютерлерді пайдаланып көшкіні тексерулер жыныстарының ығысу беріктігін анықтау баспасы  Тау-кен кәсіпорындарында ұтымды пайдалану және мелиорация. КарПТИ, Караганда, 1988, б. 66-72. 7 бет Шпаков П.С.
5 Оңтайлы моншақ профильді жобалау баспасы  Цифрлар мен фактілер, Қарағанды, ЦНТИ 1989. 4 бет Анашкин А.И.Лягина О.И.

Поклад Г.Г.