Ғылым

1.  Атқарылған ғылыми жұмыстар 

1) Тақырып атауы «Техникалық ЖОО Жоғары математика курсының оқу процесін ұйымдастыру әдісі»

Орындалуға негіз болатын себептер Ынталандыру

Ғылыми жетекші проф.  Тұтанов С.К.

Негізгі нәтижелер Жаңа ақпараттық технологиялардың қолданылуымен студенттердің математикалық дайындығының статистикалық талдау әдісі жасалды.

2. ҒЗЖ қорытындыларының басылымы

 

2.1 Кітаптар (монографиялар)

2.2 Мақалалар

2.2.1 ҚарМТУ баспасы

«Труды университета», №1(34), 2009

1. Тұтанов С.К.,  Демин В. Ф., Портнов В.С., Демин В. В., Журов В.В. Влияние угла падения пласта и глубины анкетирования боковых пород на устойчивость горной выработки, 34-39 б.

2.2.2 Қазақстан Республикасында басылып шығатын журналдар

2.2.3 ТМД-да басылып шығарылатын журналдар

2.2.4 Алыс шетелде басылып шығатын журналдар

2.2.5 Жинақтар

Үздіксіз кәсіптік білім беру. Ғылыми мақалалардың халықаралық жинағы. – Новосибирск: САФБД, 2009

  1. Абдығалықова Г.А., Егоров В.В. Вопросы интеллектуализации систем контроля математической подготовки инженеров. 156-158 б.
  2.  Абдығалықова Г.А., Егоров В.В. Информационно-математическая подготовка будущих инженеров. 240-243 б.

 

2.2.6 Сақтауға берілген мәліметтер, жарнамалық және ақпараттық қағаздар

 

3. Конференцияларға қатысу 

3.1 Жалпы мәліметтер

Атауы Дәрежесі Өткізілу орны және уақыты Қорғалатын баяндамалар саны
Барлығы Олардың ішінде
Басылыммен бірге басылымсыз Авторлық студенттермен бірлескен студенттердің
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ғылым және білім беру – «Қазақстан – 2030» стратегиясының жетекші факторы Халықаралық ҚарағандыҚарМТУ2009 маусым 1 1
2. Жоғары мектепте қашықтықтан оқыту технологиясын пайдалану Халықаралық ҚарағандыҚарМТУ2009 қазан 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. ДИНАМИКАТА НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА-2009 Халықаралық Болгария Софияюли 2009 2 2
4 WSCHODNIA SPOLKA-2009 Халықаралық ПольшаPrzemyslwrzesnia 2009 1 1
итого 5 5

 

3.2. Баяндама басылымы

 

Республикалық:

ҚР Халықаралық:

 

«Ғылым және білім беру – «Қазақстан – 2030» стратегиясының жетекші факторы» халықаралық ғылыми конференция еңбектері 

1. Швейдель А.П., Мұстафина Л.М., Алимова Б.Ш. Инновационные технологии в математическом образовании студентов ФЭМ, КарГТУ, Выпуск1,  267-268 б.

 

«Жоғары мектепте қашықтықтан оқыту технологиясын пайдалану» халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның ғылыми еңбектері 

2. Агафонова Л.А., Журов В.В. Положительные факторы развития дистанционного образования на современном этапе, КарГТУ,  147-148 б.

 

Халықаралық ТМД:

Халықаралық алыс шетелдік:

МАТЕРИАЛИ ЗА V МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «ДИНАМИКАТА НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА-2009»

3. Бокаев Н.А.(ЕНУ), Игенберлина А.Е. Изморфизм классов Бесова на двоичной группе, 27-30 б.

4. Бокаев Н.А.(ЕНУ), Игенберлина А.Е. О сильной суммируемости рядов Фурье-Уолша в пространстве Бесова, 35-39 б.

MATERIALY  V  MIEDZYNARODOWEJ  NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJL «WSCHODNIA SPOLKA-2009»

5. Бокаев Н.А., Игенберлина А.Е. Изоморфизм классов бесова на двоичной  группе, 59-62 б.

 

Студенттер:

3.3. Басылымға шықпаған баяндамалар жөнінде мәліметтер 

3.4. Конференцияда алынған марапаттар 

4. Көрмелерге қатысу 

5. Көркемөнер ісі 

Рухани жекеменшік нысандарын мемелекеттік тіркеуден өткізу жөніндегі куәландыру

1. Әубекеров Н., Қызылбаева Э.Ж., Абдығалықова Г.А. Базовые шасси транспортной техники. №485 2009 жылдың 18 маусымынан.

6. Диссертацияны қорғау

7. Кафедра қызметкерлерінің ғылыми дәрежелері, атақтары, ғылым академиясына сайлануы және марапаттаулары

8. ҒЗЖ орындау мақсатында конкурстарға қатысу 

9. Өзара ынтымақтастық жөніндегі келісімшарттар бойынша жұмыстардың қорытындылары 

10. Халықаралық қызмет 

11. Студенттермен біріккен ғылыми жұмыс

2009-2010 оқу жылдары кафедра ПОҚ студенттердің 10 математикалық үйірмелер жұмысын ұйымдастырды:

 

1. Дифференциалды теңдеулерді шешудің операциялық әдістері проф. Әділбек Н.А.
2. Математикалық зерттеулер доцент Мұстафина Л.М.доцент Швейдель А.П.аға оқыт. Алимова Б.Ш
3. Дифференциалды теңдеулерді операциялық есептеулер көмегімен шешу доцент Ахметов К.М.
4. Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жүзеге асатын математикалық зерттеулер аға оқыт. Агафонова Л.А.
5. Математика тарихы аға оқыт. Қасымова Л.Ж.,аға оқыт. Шаихова Г.С.
6. Есептеу әдістері аға оқыт. Махметова Г.Ш.
7. Математикадағы ақпараттық технологиялар аға оқыт. Абдығалықова Г.А.

 

Математикалық үйірмелер отырысында математика курсы бағдарламасына жатпайтын, бірақ, студенттердің ғылыми-практикалық конференцияларға қатысуға негіз болатын рефераттарда көрініс табатын студенттердің қызығушылығын тудыратын мәселелер қарастырылды.

Без рубрики