Ғылым

«Инженерлік кәсіпкерлік және маркетинг» кафедрасының ғылыми жолдары.

кафедра ғылыми жолдары 2016-2017 оқу жылдармен  сәйкестік жоспарлармен анықталады.

Шегінде функциалық кафедра арасында экономика және менеджмент факультетиның Нил ғылыми бағыт белгілді (бастық — зав. кафедрамен ИКМ Стеблякова Л.П.) «жүйелі трансформация экономикасы»

 

Кафедрада екі СҒҚ  үйірмесі функцианалады:

  1. Қазақстанның посткризис дамуы: мәселе және болашақтар(бастық — д.э.ғ., проф. Г.М Әубәкіровасы.);
  2. Құрылыстық өндірістің тиімділігінің көтермелеуі. (бастық — к.э.н., проф. Ким Ю.М.)

 

the scientific dynamics of the articles

 

Кафедраның оқытушысының ғылыми зертте- нәтижелері ӨҰ шағылысты арада монография, ғылыми мақалаларда, конференцияларда баяндамаларда табады. Жарияланымның саны, арада т.ч. ша түрлі базаларға дәйексөздіріледі, үрдіс аумақтаулырынады.

 

Монографиялар:

Қазақстанның экономикасының «құрылымды трансформациясы: қағида және тәжірибе», автор — д.э.ғ. Стебляковой Л.П.

Бастамашыл ҒЗЖ және ҒЗЖ жоғарғы мектептің сұрақтарына:

— оқу үдерістің «жетілдір- ша техникалық мамандықтың» экономикалық тәртіптеріне,(ғылым. бас. және атқарушы — к.э.н. Тнимов Ж.Т.)

Трансформация жас еңбектін шағын кәсіпкерліктін ықпал астында «,(ғылым. бастық — ұстазы Минишева А.Р )

 

Мақалалар:

— ара ҚР шығарған журналдарда — 2;

— ара ТМО- 5 шығарған журналдарда;

— баяндаманың жарияланымдары — 7.

Жария баяндаманың тезистерінің халықаралық конференцияның еңбектерінде: ҚР — 2,  ТМО — 5,  ұзақ зарубежьде — 1, ша ҚарМТУ — 7.

Жұмыстың нәтижелері ша келісімдерге туралы ынтымақтастықта:

the scientific dynamics

Раманың келісімі туралы мекеменді ынтымақтастықта ғылымның ресейлық академиясымен басқарманың мәселесінің институты им. В.А Трапезникова (Мәскеу қ.)

Шегінде келісімнің қатысу үшін халықаралық ғылыми конференцияда баста базада КарГТУ «ғылым және білім — стратегияның басты факторы «Қазақстан — 2030″(Сагиновтын 3 Оқылымны )  дәрістің оқылымдарының  курстарға арналған «инновацияның экономикасының» және «макроэкономикалық саясаты», шақыр- д.э.ғ болды., проф., зав. лаб. Нижегородцев Н.П.

 

Студенттермен ғылыми жұмыстар.

— СНО 2 үйірмесі мен қатысу ҚарМТУ экономикалық мамандығының 20 студентерден белгілді

— студенттік ғылыми жұмыстың республикалық конкурсына 8 жұмыс жіберілді.

Шегінде тақырыптың кафедраның ҒЗЖ студенттері  Қазақстанда(КарГТУ, қарғаны, КАСУ) және снг(ТНЭУ, г. Тернополь, Украина) түрлі халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда қатысты. Жарияда 33 баяндама болды.

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының жоспары 2016-2017 оқу жылына арналған

Кафедраның студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының жоспары 2016-2017 оқу жылына арналған

Кафедрада ғылыми-зерттеу зертхана ша бағытқа  «жүйелі трансформациянын экономикасы» басшылықта кафедра басқармасы Стеблякова Л.П.

 

Кафедраның ғылыми-әдістемелік семинарларының жұмысы

Күні Баяндаушының Т.А.Ә. Баяндама тақырыбы
  1. Қыркүйек 2016ж.
Аубакирова Г.М. Постсовет Қазақстанның өнеркәсіптін саясаты
  1. Қазан 2016ж.
Стеблякова Л.П. Евразияның экономиканың бірлігі ҚР жылдамдық даму платформа ретіндей
  1. Қараша 2016ж.
Тнимов Ж.Т. Кәсіпорынның көмірқазбаның тиімді жұмыстарын арттыру
  1. Желтоқсан 2016ж.
Исатаева Ф.М. ВУз-дағы интерактивтік әдісін оқыту
  1. Қаңтар 2017.
Бакирова А.Н. Кәсіпорындағы кіші және орта бизнестін маркетингтін қызметіндегі маңызды мәселелері
  1. Ақпан 2017ж.
Ким Ю.М. Энергия үнемдеу және ресурсты үнемдеу технологиясын арттыру тиімділіктін жолдары
  1. Наурыз 2017ж.
Тоғайбаев К.Б. Қазақстандағы ЖКХ жағдайы
  1. Сәуір 2017ж.
Тогайбаева Л.И. Қазақстан Республикасының туризмы дамуы
       9. Мамыр 2017ж. Кошмаганбетова Ж.Б. Қазақстандағы қызмет көрсету саласындағы даму перспективасы
      10. Маусым 2017ж. Байкенова Д.Х. Тұрмыстық-коммунальдық шаруашылық адамның өмір суру ортасы ретіндей

 

Без рубрики