Оқу үрдісі

ОПОӘК тізімі

 Оқу-әдістемелік жабдықталу

 Сабақтар кестесі

Аттестацияның қойылу графигі

Дипломдық жобалар бойынша консультациялар графигі

Магистратура

Докторантура

Корпоративті университет

 «МЕМЛЕКЕТТІК ЕМТИХАН ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ» 

 

Без рубрики