Оқу процесі

«Кәсіпорын менеджменті» кафедрасының «Менеджмент» және  «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандықтарының оқу процесінің графигі мен  бекітілген жұмыс оқу жоспарына сәйкес өткізіледі. Жұмыс оқу жоспары пәннің міндетті компоненттерінен және элективті пәндерден тұрады. Элективті пәндер каталогы корпоративті университет мүшелерімен және жұмыс берушілермен келісілген.

Іс-шаралар

5В050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша мемлекеттік емтиханды тапсыру кестесі (Заоч.)

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша мемлекеттік емтиханды тапсыру кестесі

5В050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау кестесі (Заоч.)

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау кестесі

Сырттай оқу бөлімінің студенттеріне ПОҚ кеңес беру кестесі

Жоғары оқудан кейінгі білім мамандығының типтік оқу жоспары

ОМЖС. Жоғары оқудан кейінгі білім

Материалдық-техникалық база

Аттестациялардың графигі 

ОПОӘК тізбесі

Шебер-сыныпты өткізу графигі

СОӨЖ графигі

Сабақтардың күнтізбесі

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» ЖОО (ЖОО аталымы)БСҚА сыртқы сарапшыларының мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу бойынша ұсынымдарын жүзеге асыру мен ескертулерін жою жөніндегі жоспары

5В050700 «Менеджмент» ЖОО (ЖОО аталымы)БСҚА сыртқы сарапшыларының мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу бойынша ұсынымдарын жүзеге асыру мен ескертулерін жою жөніндегі жоспары

6М6051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» ЖОО (ЖОО аталымы)БСҚА сыртқы сарапшыларының мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу бойынша ұсынымдарын жүзеге асыру мен ескертулерін жою жөніндегі жоспары

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»мамандығы  «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» білім бағдарламасының жұмыс оқу жоспары 

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы  «Аймақтық экономика мен басқару» білім бағдарламасының жұмыс оқу жоспары

5В050700 «Менеджмент»мамандығы  «Басқару қызметі» білім бағдарламасының жұмыс оқу жоспары 

5В050700 «Менеджмент» мамандығы «Кәсіпкерлік қызметі» білім бағдарламасының жұмыс оқу жоспары 

5В050700 «Менеджмент» мамандығы  «Жоба қызметіә білім бағдарламасының жұмыс оқу жоспары 

Элективті пәндер каталогі:

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы (2013 ж. қабылдау)

5В050700 «Менеджмент» мамандығы (2013ж. қабылдау)

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы (2014 ж. қабылдау)

5В050700 «Менеджмент» мамандығы (2014 ж.қабылдау)

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы (2015 ж. қабылдау)

5В050700 «Менеджмент» мамандығы (2015 ж.қабылдау)

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы (2016ж. қабылдау)

5В050700 «Менеджмент» мамандығы (2016 ж.қабылдау)

Жоғары білімнен кейінгі мамандық бойынша Типтік оқу жоспары 
МЖББС. Жоғары білімнен кейінгі білім беру 

 

Без рубрики