«Құрылыс материалдары және технология» кафедрасының мамандықтары

Мамандық 5В072900 —«Құрылыс»

Мамандық 5В073000 –«Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»

Мадақтама қағаз

Без рубрики