Мамандықтар

«Кәсіби білім беру жене педагогика» кафедрасы


КББ ж П кафедрасы келесі мамандықтар бойынша дайындайды:

5В012000 «Кәсіптік оқыту», келесі білім беру бағдарламалары (профильдер) бойынша мамандарды дайындайды:
· Машина жасау өндірісі
· Құрылыс
· Автокөлік құралдарын пайдалану және жөндеу
· Ақпараттық технологиялар
· Шаруашылық субъектілерінің экономикасы мен менеджменті
· Байланыс және телекоммуникация
· Металлургиялық өндіріс

Білім беру бағдарламаларының мақсаты берілген бағыттар бойынша тұлғаның кәсіби-бағдарлы білімі, жаратылыстану-ғылыми тұтас дүниетанымы бар, ґндірістік – техникалыќ, экономикалыќ білімдарлыќ жјне мјдениетті, жоғары даярлығы бар маман шығару.

Түлектердің мамандандырылуына байланысты «бакалавр» академиялық дәрежесі мен «профиль бойынша жалпытехникалық және арнайы пәндер оқытушысы, кәсіптік оқыту педагогы» квалификациясы ұсынылады.

Оқу мерзімі 4 жыл.

Арнайы пәндер бойынша сабақ өткізу
Екі жақты білім (инженерлі-педагогикалық) іс-әрекет барысында келесі кең мүмкіндіктер береді: кәсіптік мектептерде, колледждерде, лицейлерде, ОӨК және жалпы білім беруде жұмысшы мамандардың кешені бойынша жалпытехникалық пәндердің және арнайы технология бойынша оқытушы; бастауыш, орта және жоғары кәсіптік білім беру жүйесі бойынша кәсіптік оқыту шебері; ғылыми-зерттеу мекемелерінде, конструкторлық бюроларда және өндірістік өнеркәсіптердегі инженер.

Түлектердің кәсіптік сала қызметі, білім және ғылым аймағы болып табылады.

Кәсіптік қызметің нысаны:

 • орта білім оқу орындары: орта мектептер, мектеп-интернаттар;
 • гимназиялар мен лицейлер;
 • бастауыш және орта кәсiптiк мектептер;
 • жоғары оқу орындары;
 • білім берудің әкімшілігі

Түлектердің кәсіптік қызметінің негізігі бағыты болып табылады:
• оқу процесін жоспарлау және жүзеге асыру;

 • әскери-патриоттық тәрбие беруін ұйымдастыру және басқару;
 • спорттық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;
 • азаматтық қорғаныс жұмысын ұйымдастыру;
 • әскери-техникалық үйірмелер мен секциялар басшылығы.

5В010400 – «Бастапқы әскери дайындық». Тек кана біздің Университетімізде ғана осы мамандық бойынша студенттер әскери кафедрада білім алады және «сержант» әскери шенін тағайындайды, егер әскерде іс-тәжірибеден өтсе онда «лейтенант» шені беріледі.

Берілген бағыт бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау; Отан алдындағы борышын өтеуге құлшынысын және патриоттық, саяси өсуге тәрбиелеу болып табылады.

5В010400 – Бастапқы әскери дайындық мамандығы бойынша бакалавриат түлектеріне бастапқы әскери дайындық бакалавры деген академиялық дәреже беріледі (оқу мерзімі 4 жыл).

Бітіруші түлектердің кәсіптік қызметінің саласы болып білім және ғылым саласы болып есептеледі.

Кәсіби қызметінің нысандары:

 • орта білім беру орны: жалпы білім беретін орта мектептер, мектеп-интернаттары;
 • гимназия және лицейлер;
 • бастауыш және орта кәсіптік оқу орындары;
 • жоғарғы оқу орындары;
 • білім берудің әкімшілік органдары

Мамандық түлектерінің кәсіби қызметінің негізгі бағыттары:

 • оқу процесін жоспарлау мен орындау;
 • әскери-патриоттық тәрбиені ұйымдастыру және басқару;
 • спорттық-жаппай шараларды ұйымдастыру және өткізу;
 • азаматтық қорғаныс жұмысын ұйымдастыру;
 • әскери-техникалық үйірмелер мен секциялардың жұмысын басқару.

«Бастапқы әскери дайындық» мамандығының түлектері қауіпсіздік қызметінде нұсқаушы болып, ал Қазақстан Республикасында көші-қон іс-шаралары жүргізілген уақытта алдыңғы қатардағы офицерлік қызметті атқара алады.

Без рубрики