Кафедрасының ғылыми жұмысы

План НИРС-2016-2017

План НИР кафедры 2016-2017

ҚарМТУ-нің «Кәсіптік оқыту» кафедрасының 2016 жылдың 1-2-жартыжылдық бойынша ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі көрсеткіштері

Кесте 1

1. Орындалған ғылыми жұмыстар
1) Тақырып атауы – Кәсіби-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жоғарылату жүйесі модернизациясының ғылыми-теориялық негіздерін дайындау.
Орындау негізі – контракт № 336 »16» ақпан 2016 ж.
Ғылыми жетекші – доц. Смирнова Г.М.
Жауапты орындаушы – доц. Ударцева С.М.
Негізгі нәтижелер – модульдік оқыту контекстіндегі кәсіби даму моделінің сипаттамалық ерекшеліктері анықталды; кәсіби-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жоғарылатудың жалпыпедагогикалық және бейінді-педагогикалық форматтары дайындалды; кәсіби-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жоғарылату жүйесі модернизациясына құзыреттілік түрдегі ұстанымы анықталды; кәсіби-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жоғарылатудың ақпараттық-технологиялық және жобалық форматтары дайындалды; кәсіби-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жоғарылатудың технологиялық және ұйымдастырушы-басқарушылық форматтары дайындалды; кәсіби-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жоғарылатудың оқу модульдерінің құырылымдары.
Жанама нәтижелер–9 ғылыми баяндама басылымға шықты.
ҒЗЖ 2 студент жұмылдырылды.
2016 ж. жалпы соммасы – 2,1 млн. тг.
2) ТЕМПУС-VQUEECA (КТОСА) Орталық Азиядағы Техникалық Білім Сапасы жобасына қатысу ғыл.жет. – Смирнова Г.М, қатысушылар Егоров В.В., Готтинг В.В.), Алматы қаласындажоба бойынша семинарға қатысу жүзеге асты (Қазақстан).

2 ҒЗЖ нәтижелерінің басылымдары
2.1 Кітаптар (монографииялар) – 2
2.2 Журналдарға басылымға шыққан мақалалар=7
1. Портнов В.С., Юров В.М., Егоров В.В., Ожигина С.Б. Физические свойства наночастиц металлов, их соединений и природных минералов. – Казахстан, КарГТУ, 2016. – 396 с.
2. Бакина Ю.А., Курымбаева С.К., Самашова Г.Е., Нурмаганбетова М.С., Курымбаев С.Г. Компетентностный подход в образовании. Раздел: Методология комптентностного подхода в образовании. – М.: Зебра. – 339 с.

Кесте 2

Барлығы: басылымға шыққын мақалалар,барлығы -8
Олардың ішінде: рейтингті журналдарда – 3
ҚарМТУ – 2
ҚР – 5
ТМД –1
Д/З – —
Студенттердің/студенттермен – -/4
Магистранттардың/магистранттармен – -/-
2.3 – Конференцияларда басылымға шыққан мақалалар (баяндама тезистері)

Кесте 3

Барлығы: жарық көрген басылымдар саны – 24
халықаралық – 10
оның ішінде, в ҚарМТУ – 9
ҚР– -ТМД – 1
Д/З – 1
Студенттердің/студенттермен – 20/1
Магистранттардың/магистранттармен – -/-

5. Кафедра ПОҚ мен қызметкерлерінің ғылыми дәрежелеі, атақтары, ғылым академиясына таңдаулары және мадақтамалары– жоқ
Мухаметжанова А.О. Ресейдің жаратылыстану академиясының профессоры ғылыми атағы берілді. № 6072 23 сәуір 2015 ж.
6. ҒЗЖ қаржыландыру конкурстарына қатысуы – жоқ
7. Қазақстан ұйымдарымен серіктестік жөніндегі келісім бойынша ғылыми жұмыстардың нәтижелері
№ 5 орта мектебінің негізіндегі бейінді оқытудың ресурсты орталығында (25.11.2009ж. келісім, кафедра атынан жетекші п.ғ.к., доцент Самашова Г.Е.) КО кафедрасының оқытушылары КБРО-да сабақтар жүргізеді: «Мемлекеттік тілдегі компьютерлік іс жүргізу» (жет. п.ғ.к., доцент Самашова Г.Е.); «Жетістікке жету технологиясы» (жет. п.ғ.к., доцент Ударцева С.М.); «Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар» (жет. п.ғ.к., доцент Готтинг В.В.).
11-12.06. 2014 ж. БОРО базасында 5В012000 – Кәсіби оқыту мамандығы студенттері дипломдық жұмыстарын қорғады.
8. Халықаралық серіктестік келісімдері бойынша ғылыми жұмыстардың нәтижелері
о международном сотрудничестве
Сібір қаржы және банктік іс академиясымен № 58 17.05.2010-2015 ж. серіктестік туралы келісім бойынша КО кафедрасының ізденушілері Т.А. Чаусова және Л.М. Пустоваловамен E-mailбойынша ғылыми кеңестер жүргізілді.
9. Студенттер және магистранттармен ғылыми жұмыстар
Кафедрада кәсіптік педагогика бойынша «Педагог-зерттеуші» ғылыми үйірмесі жұмыс істейді (жетекші – п.ғ.к., Готтинг В.В.), нәтижесәнде студенттер ғылыми тақырып бойынша 99 курстық жұмыстар, 57 дипломдық жұмыстар орындады.
Кафедра студенттері 2013 ж. 11-12 сәуір аралығында ҚарМТУ-да өткен «Қазақстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруға жастар ғылымының үлесі» атты студенттік ғылыми конференциясына қатысты. Оның ішінде 3 студент мақтау қағаздарымен марапатталды:
— 1 орын — Төлеукұл А. (ПО-13-3, ғыл. жет. – Самашова Г.Е.);
— 2 орын — Сансызбай А. (ПО-13-2, ғыл. жет. – Самашова Г.Е.);
— 3 орын — Сәдуақас А. (ПО-13-3, ғыл.жет. – Самашова Г.Е.).
Төлеуқұл А. (ПО-15-3, ғыл.жет. – Самашова Г.Е.) баяндама материалдары «Университет еңбектері» журналына, Абунагимова И. (ПО-14-5, ғыл.жет.-Готтинг В.В.) баяндама материалдары «Қазіргі заманның өзекті мәселелері»журналына жариялауға ұсынылды.
Әр түрлі деңгейдегі конференцияларға 3 студент қатысты, олардың ішінен:
— Амантаева Г. (ПО-15-1, ғыл.жет. — Мухаметжанова А.О.) «Келешек-2013» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясына қатысқаны үшін мақтау қағазымен марапатталды. Сондай-ақ Амантаева Г. (ПО-11-1, ғыл.жет. — Мухаметжанова А.О.) «Болашак» мамандықтарын дамыту бойынша жобалар конкурсында 3 орын алғаны үшін дипломмен марапатталды.
11 Ғылыми сипаттағы басқа да мәліметтер.
Кафедра ПОҚ-ы семинарлар, дөңгелек үстелдер, форумдар және т.б. қатысты:
— 22-29.04.2016 ж. Ударцева С.М., Чаусова Т.А. (Таджикистан, Душанбе қ.) — «Аумақтық Оқытушылар Желісі(АОЖ)» семинарында № 4 «Кәсіби оқыту және біліктілікті жоғарылату әдістері»модулін ендіру сұрақтары бойынша(«ОА- I-ғы Кәсіби білім» (GIZ) бағдарламасының «Аумақтық Оқытушылар Желісі (АОЖ)» компоненті шеңберінде) семинарға қатысты.
— 27-31.05.2016 ж. Готтинг В.В., Самашова Г.Е. (Өзбекстан, Бухар қ.) – «Аумақтық Оқытушылар Желісі (АОЖ)» семинарында № 3 «Оқу және оқытуға арналған құралдарды таңдау және дайындау» модулін ендіру сұрақтары бойынша («ОА- I -ғы Кәсіби білім» (GIZ) бағдарламасының «Аумақтық Оқытушылар Желісі (АОЖ)» компоненті шеңберінде) семинарға қатысты.
— 10-14.06.2016ж. Чаусова Т.А., Пустовалова Л.М. (Қазақстан, Алматы қ.) – «Аумақтық Оқытушылар Желісі (АОЖ)» семинарында № 2 «Кәсіби оқыту және біліктілікті жоғарылату әдістері» модулін ендіру сұрақтары бойынша («ОА- I -ғы Кәсіби білім» (GIZ) бағдарламасының «Аумақтық Оқытушылар Желісі (АОЖ)» компоненті шеңберінде) семинарға қатысты.
— 04-07.04.2016 ж. (Қазақстан, Алматы қ.)ТЕМПУС-VQUEECA (ОАТБС) Орталық Азиядағы Техникалық Білім Сапасы жобасының бастаушы семинарына қатысты.
Егоров В.В., Ударцева С.М., Самашова Г.Е., Нурмаганбетова М.С., Готтинг В.В., Чаусова Т.А., Алшынбаева Ж.Е. «Білім және ғылым — «Казахстан-2050» стратегиясының жетекші факторлары» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының дөңгелек үстеліне белсенді қатысқаны үшін мадақтау қағазымен марапатталды. 20-21 маусым 2016 ж, ҚарМТУ.
Егоров В.В. М. Ауэзов атындағы МУ-нің педагог новаторларының республикалық конкурсында I д2режел3 дипломмен марапатталды.
Мухаметжанова А.О.«Ашық сабақ» атты Ресей фестивалінде педагогикалық тәжірибесін көрсеткені үшін дипломмен марапатталды.

«Кәсіби оқыту» кафедрасының 2016 жылғы I-2 – жылғы жартыжылдық бойынша
студенттер мен магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының
НӘТИЖЕЛІЛІГІ
үйірменің жалпы саны – 1
оның ішінде оқу бағыттылығы бойынша –

Кесте 4

КО кафедрасының магистранттары — жоқ

Без рубрики