Кафедрасының ғылыми жұмысы

    План НИРС-2016-2017

План НИР кафедры 2016-2017

ҚарМТУ-нің «Кәсіптік оқыту» кафедрасының 2016 жылдың 1-2-жартыжылдық бойынша ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі көрсеткіштері

п/п

Кафедра оқытушыларының, докторанттарының және магистранттарының т.а.ә.(кафедраның толық құрамы)

 

Лауазымы

Ғылыми дәрежесі

Ғылыми атағы

ҒЗЖ қатысы, тақ.саны

 

ҒЗЖ нәтижелерінің басылымдары, кітап және мақалалар саны

Конференцияларға қатысы, баяндамалар саны

Көрмелерге қатысы

Жаңалықтар

Студенттер мен магистранттардың ғылыми жұмыстары

шар.келісім бойынша

мемл.бюджет бойынша

кафедра жоспары бойынша

кітаптар (монографиялар)

Журналдағы мақалалар

Жинақтағы мақалалар

Депонирленгенмақалалар

Жарнама қағаздары

Аймақтық

Республикалық

Халықаралық

Жіберілген мәлімдемелер саны

Алынған патенттер саны

ҒЗЖ студенттер мен магистранттарды  жұмылдыру

Республикалық конкурстарға дайындалған жұмыстар

 

Басылымға шыққан

 

Жаңалықтар

ҚарМТУ

ҚР

ТМД

Шалғай шет елдері

ҚарМТУ

ҚР

ТМД

Шалғай шет елдері

Журналдардағы мақалалар саны

Конференциялардағы баяндамалар саны

Жіберілген мәлімдемелер

Алынған патентттер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1                  

Егоров В.В

проф

д

п

 

2

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

2                  

Ударцева С.М.

доц

к

д

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1/1

37

 

 

2

 

 

3                  

Смирнова Г.М.

доц

к

д

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

4                  

Нұрмағанбетова М.С.

доц

к

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

-/1

8

2

 

1

 

-/1

5                  

Самашова Г.Е.

доц

к

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

-/1

17

1

2

3

 

 

6                  

Готтинг В.В.

доц

к

 

 

2

 

 

2

2

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

-/1

24

1

2

4

 

 

7                  

Мұхаметжанова А.О.

доц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

 

 

7

 

 

7

 

 

8                  

Чаусова Т.А.

аға оқыт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

5

1

 

1

 

 

9                  

Алшынбаева Ж.Е.

аға оқыт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

6

 

 

2

 

 

10               

Байжұманова Н.С.

аға оқыт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

11               

Оспанова Б.А.

аға оқыт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

6

 

 

1

 

 

12               

Пустовалова Л.М.

 оқыт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

5

 

 

1

 

 

Итого по кафедре

-

 

 

 

2

 

 

2

5

1

 

2

 

 

 

 

9

 

1

1

 

 

1/1

156

 

4

22

 

-/1

«Кәсіптік оқыту» кафедрасының ғылыми қызметі жөніндегі есебі

 

1.    Орындалған ғылыми жұмыстар

1) Тақырып атауыКәсіби-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жоғарылату жүйесі модернизациясының ғылыми-теориялық негіздерін дайындау.

Орындау негізі – контракт № 285  »04» ақпан 2013 ж.

Ғылыми жетекші – доц. Смирнова Г.М.

Жауапты орындаушы – доц. Готтинг В.В.

Негізгі нәтижелермодульдік оқыту контекстіндегі кәсіби даму моделінің сипаттамалық ерекшеліктері анықталды; кәсіби-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жоғарылатудың жалпыпедагогикалық және бейінді-педагогикалық форматтары дайындалды; кәсіби-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жоғарылату жүйесі модернизациясына құзыреттілік түрдегі ұстанымы анықталды; кәсіби-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жоғарылатудың ақпараттық-технологиялық және жобалық форматтары дайындалды; кәсіби-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жоғарылатудың технологиялық және ұйымдастырушы-басқарушылық форматтары дайындалды;  кәсіби-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жоғарылатудың оқу модульдерінің құырылымдары.

Жанама нәтижелер–9 ғылыми баяндама басылымға шықты.

ҒЗЖ 9 студент жұмылдырылды.

2014 ж. жалпы соммасы – 5 млн. тг.

2) ТЕМПУС-VQUEECA (КТОСА) Орталық Азиядағы Техникалық Білім Сапасы жобасына қатысу ғыл.жет. – Смирнова Г.М, қатысушылар Егоров В.В., Готтинг В.В.), Алматы қаласындажоба бойынша семинарға қатысу жүзеге асты (Қазақстан).

2 ҒЗЖ нәтижелерінің басылымдары

2.1 Кітаптар (монографииялар) - жоқ

2.2 Журналдарға басылымға шыққан мақалалар

 

Автордың (лар)*

т.а.ә.

Мақала атауы

Мемлекет,

журнал атауы,

нөмірі, жылы

Журнал импакт-факторы

1.                 

Ерахтина И.И. (МТ), Ударцева С.М.

Қазақстан ЖОО-да модульді бағдарламаларды дайындау және енгізу

Қазақстан, Қазіргі заманғы білім, Сб. ғыл. мақала.:  3 б. – Б. III, 2012.

-

2.                 

Егоров В.В., Готтинг В.В., Нұрмағанбетова М.С., Абунагимова И.Т. (ПО-09-6)

Бейінді оқыту сұрақтары бойынша

Қазіргі заманның көкейкесті мәселелері, №8 (88), 2013, Қазақстан.

-

3.                 

Нурмаганбетова М.С., Самашова Г.Е., Саметова П.Е. (ПО-09-2)

Кәсіби білімнің көкейкесті мәселелері

Қазіргі заманның көкейкесті мәселелері, №8 (88), 2013, Қазақстан.

-

4.                 

Самашова Г.Е., Құрымбаев С.Г. (КарМУ), А.Әшімбекова (ПО-09-1)

Электронные учебники и эффективность использования их в учебном процессе

Қазіргі заманның көкейкесті мәселелері, №8 (88), 2012, Қазақстан.

-

5.                 

Шарзадин Ә.М. (КарМУ), Самашова Г.Е., Готтинг В.В.

Развитие технической подготовки студентов специальности 5В012000- Профессиональное обучение

Қазіргі заманның көкейкесті мәселелері, №8 (88), 2012, Қазақстан.

-

6.                 

Самашова Г.Е., Готтинг В.В., Нұрмағанбетова М.С., Байжұманова Н.С.

Использование электронных учебников по технологиям обучения в учебном процессе

Университет еңбектері № 4 (49), 2013, Қазақстан.. 14-17

0,063

7.                 

Готтинг В.В., Самашова Г.Е., Нұрмағанбетова М.С., Абунагимова И. (ПО-09-5)

Жұмыс кадрларының кәсіби мобильділігінің талдауы

Университет еңбектері № 4 (49), 2012, Қазақстан.

0,063

8.                 

Газалиев А.М., Егоров В.В., Огольцова Е.Г.

 Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар негізінде гуманитарлық пәндерді оқу барысында техникалық оқу орындары студенттерінің кәсіби тәрбиесінің әдістемелік қамтамасыз етілуі

Білім технологиялары және қоғам, № 2, 2013, Ресей.

0,276 (РИНЦ)

Барлығы: басылымға шыққын мақалалар,барлығы -8

Олардың ішінде:  рейтингті  журналдарда – 3

ҚарМТУ – 2

ҚР – 5

ТМД –1

Д/З – -

Студенттердің/студенттермен – -/4

Магистранттардың/магистранттармен – -/-

2.3 – Конференцияларда басылымға шыққан мақалалар (баяндама тезистері)

КО ж/е БӘД  кафедрасы

ФИО

Автора(лар)*

т.а.ә.

Баяндама атауы

Мемлекет,  деңгейі және конференция атауы,

өту орны, уақыты

1.                 

Мұхаметжанова А.А., Амантаева Г.М. (ПО-11-1)

Білім сапасын жоғарылатуда оқыту технологияларвның ықпалы

IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki — 2013”, 07-15 lutego 2013, Nauka I studia, Польша.lume 14. Pedagogiczne: Przemysl.– 87-89 str.

2.                 

Мұхаметжанова А.О., Алшынбаева Ж.Е., Оспанова Б.А., Мұхаметжанова Ж.О. (ЕТ және БҚ)

ЖОО –ның оқу процесінде мультимедиялық құралдары пайдаланудың ерекшеліктері

Россия, IIIХалықаралықғылыми-практикалық конференция «Педагогикалықбілім: дәстүрлері, инновациялар, ізденістер, перспективалар», 10 декабря 2013, Шадр. мемл. пед. ин-т. – С.460-465

3.                 

Баязитова Р.Ф. (г. Мелеуз қ. МГТА), Оспанова Б.О., Пустовалова Л.М.

Шет тілдерін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бойынша оқыту

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ғылым және білім –«Қазақстан-2050» стратегиясының ведущие факторлары, 20-21 маусым 2013 ж., ҚарМТУ,Қазақстан.– С. 23-26

4.                 

Варламова М.А. (Мелеуз қ. МГТА), Мұхаметжанова А.О.

«Дизайндағы экологияның негіздері» пәні бойынша студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыру тәжірибесі

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ғылым және білім –«Қазақстан-2050» стратегиясының ведущие факторлары, 20-21 маусым 2013 ж., ҚарМТУ, Қазақстан.

5.                 

Готтинг В.В., Алшынбаева Ж.Е., Абунагимова И. (ПО-09-5)

Бейінді мектеп оқушыларының кәсіби бағдарлау құзыреттілігі

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ғылым және білім –«Қазақстан-2050» стратегиясының ведущие факторлары, 20-21 маусым 2013 ж., ҚарМТУ, Қазақстан.– С. 47-50

6.                 

Нұрмаганбетова М.С., Самашова Г.Е.

Оқытудың белсенді әдістерін  білім беру процесінің сапасын жоғарылату құралы ретінде қолдану

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ғылым және білім –«Қазақстан-2050» стратегиясының ведущие факторлары, 20-21 маусым 2013 ж., ҚарМТУ, Қазақстан.– С. 110-113

7.                 

Оспанова Б.А., Пустовалова Л.М.

Қоғам дамуының қазіргі заманғы сатысындағы жоғары кәсіби білім

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ғылым және білім –«Қазақстан-2050» стратегиясының ведущие факторлары, 20-21 маусым 2013 ж., ҚарМТУ, Қазақстан.

8.                 

Скибицкий Э.Г. (СибАФБ, Ресей), Егоров В.В., Скибицкая И.Ю. (СибАФБ, Ресей)

Пайдалылық ақпарат пайдалылығының негізгі критерийі ретінде

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ғылым және білім –«Қазақстан-2050» стратегиясының ведущие факторлары, 20-21 маусым 2013 ж., ҚарМТУ, Қазақстан.– С. 173-176

9.                 

Ударцева С.М., Ударцева Т.С. (ШТ, ҚарМТУ), Болтабаева З.З. (ИТИ, Өзбекстан)

 «Кәсіби оқыту және біліктілікті жоғарылату әдістері» модулін енгізу

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ғылым және білім –«Қазақстан-2050» стратегиясының ведущие факторлары, 20-21 маусым 2013 ж., ҚарМТУ, Қазақстан.– С. 204-207

10.              

Чаусова Т.А.

Кәсіби практика кәсіби оқытудың болашақ педагогының кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру құралы ретінде

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ғылым және білім –«Қазақстан-2050» стратегиясының ведущие факторлары, 20-21 маусым 2013 ж., ҚарМТУ, Қазақстан.

11.              

Рахматуллина И.В. (Мелеуз қ. МГТА,), Нұрмаганбетова М.С., Макенова Г.О.

Нұғыш су сақтау орнынынң жағасының альгофлорасына түрлі экологиялық факторлардың әсері (Башкирияның Ұлттық паркі)

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ғылым және білім –«Қазақстан-2050» стратегиясының ведущие факторлары, 20-21 маусым 2013 ж., ҚарМТУ, Қазақстан.

12.              

Амантаева Г.М. (ПО-11-1), (научн. рук. – Мұхаметжанова А.О.)

Кредиттік технологияда  студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыруда электронды оқулықтың тиімділігі

Казахстан, Республиканская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Келешек-2013», ЖезУ им. Ө.А.Байқоңырова, 15-16 марта 2013,

13.              

Даріғұлова Б.Б. (ПО-11-2), (ғыл.жет. – Мухаметжанова А.О.)

Қазіргі жастарға экологиялық тәрбие берудің кейбір мәселелері

Студенттер мен жас ғалымдардың республикалық ғылыми-практикалық конференциясы, Ө.А.Байқоңыров атындағы ЖезУ, 15-16 наурыз 2013ж., Казахстан.

14.              

Карашева Г.К. (ПО-11-2), (научн. рук. – Мухаметжанова А.О.)

Бәсекеге қабілетті жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу – басты мақсат

Студенттер мен жас ғалымдардың республикалық ғылыми-практикалық конференциясы, Ө.А.Байқоңыров атындағы ЖезУ, 15-16 наурыз 2013ж., Казахстан.

15.              

Абунагимова И.Т. (ПО-09-5)

(научн. рук. – Готтинг В.В.)

Мектеп оқушысының өзін-өзі тануға дайындығы

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2013ж., ҚарМТУ,Қазақстан. С. 267-268

16.              

Абунагимова И.Т. (ПО-09-5), Бегалиева Г.А. (ПО-09-7)

(ғыл.жет. – Готтинг В.В.)

Жоғары мектепте бейіінді оқытудың негізі

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2013ж., ҚарМТУ, Қазақстан.С. 269-270

17.              

Амантаева Г.М. (ПО-11-1)

(ғыл.жет. – Мұхаметжанова А.О.)

Жоғары мектептің оқу-тәрбие процесіне педагогикалық инновацияны ендіру жолдары

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2013ж., ҚарМТУ, Қазақстан. – С. 271-278

18.              

Безгинова Т.А. (ПО-09-5)

(ғыл.жет.. – Оспанова Б.А.)

Еңбек нарығындағы жастардың бәсекеге қабілеттілігі

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2013ж., ҚарМТУ, Қазақстан. – С. 281-282

19.              

Бейсембаева Ж.А. (ПО-09-7) (ғыл.жет.. – Бакина Ю.А.)

Қазақстан Республикасындағы техникалық және кәсіби білім

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2013ж., ҚарМТУ, Қазақстан.

20.              

Бейсембаева Н.С. (ПО-11-2)

(ғыл.жет.. – Самашова Г.Е..)

Болашақ мұғалімдердің кәсіби педагогикалық мәдениетінің маңызы

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2014 2013ж., ҚарМТУ, Қазақстан. – С. 285-286

21.              

Даріғұлова Б.Б. (ПО-11-2)

(ғыл.жет.. – Мұхаметжанова А.О.)

Болашақ педагогтардың толеранттылығын қалыптастыру

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2014ж., ҚарМТУ,Қазақстан.

22.              

Канаткызы А. (ПО-10-2)

(ғыл.жет.–Алшынбаева Ж.Е.)

Кәсіби оқытудағы жаңашыл технологиялар

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2014ж., ҚарМТУ,Қазақстан.

23.              

Карашева Г.К. (ПО-11-2)

(ғыл.жет. – Мұхаметжанова А.О.)

Кәсіптік оқыту педагогтарын даярлаудағы ақпараттық технология

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2014ж., ҚарМТУ,Қазақстан.

24.              

Мәулен Н.М. (ПО-12-3)

(ғыл.жет.. – Пустовалова Л.М.)

Қазіргі заманғы қоғамдағы кәсіби білім

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2014ж., ҚарМТУ, Қазақстан.

25.              

Райханова Н(ПО-11-1)

(ғыл.жет.. – Нұрмағанбетова М.С.)

Патриоттық тәрбие

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2014ж., ҚарМТУ, Қазақстан.

26.              

Сансызбай А.С. (ПО-11-2)

(ғыл.жет.. – Самашова Г.Е.)

Кәсіптік білім берудегі инновациялық технологиялар

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2014ж., ҚарМТУ, Қазақстан.

27.              

Саратовкин С.П., Евтухова Л.С. (ПО-10-6)

(ғыл.жет. – Чаусова Т.А.)

Жоғары мектептегі модульдік оқыту

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2014ж., ҚарМТУ, Қазақстан.

28.              

Сәдуақас А.Д. (ПО-10-3)

(ғыл.жет. – Самашова Г.Е.)

Мамандыққа кәсіби бағдар беру проблемалары

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2014ж., ҚарМТУ, Қазақстан.

29.              

Толеуов Д., Сиргетаев Д. (ПО-11-2)

(ғыл.жет.. – Алшынбаева Ж.Е.)

Дифференциялы оқыту технологиясының тиімділігі

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2014ж., ҚарМТУ, Қазақстан.

30.              

Төлеуқұл А.А. (ПО-10-3)

(ғыл.жет. – Самашова Г.Е.)

Маман тапшылығын азайтудағы дуальді оқыту жүйесінің рөлі

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2014ж., ҚарМТУ, Қазақстан.

31.              

Шнайдмиллер М. (ПО-09-7)

(ғыл.жет. – Ударцева С.М.)

ЖОО түлегінің қазіргі заман шарттары негізінде бәсекеге қабілеттілігін басқару

«Казахстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымның үлесі» атты студенттік ғылыми-практикалық конференциясы, 11-12 сәуір 2014ж., ҚарМТУ, Қазақстан.

Барлығы: жарық көрген басылымдар саны – 31

халықаралық – 10

оның ішінде, в ҚарМТУ – 9

ҚР– -

ТМД – 1

Д/З – 1

Студенттердің/студенттермен – 20/1

Магистранттардың/магистранттармен – -/-

2.2 Жинақта жарық көрген басыдымдар саны – 2

Автордың (лар)*

т.а.ә.

Баяндама атауы

Страна, статус и название конференции,

дата и место проведения

1

Ударцева С.М.

Студенттер тұлғасын тәрбиелеу мен қалыптастырудағы ЖОО-ның рөлі

«Техникалық ЖОО-да тәрбие жұмысын ұйымдастырудың қазіргі заманғы технологиялары» атты кураторлардың біліктілігін жоғарылату курсының материалдары, ҚарМТУ, 2013, Казахстан. – С. 8-26

2

Готтинг В.В.

ЖОО-дағы тәрбие жұмысының дәстүрлі және инновациялық технологиялары

«Техникалық ЖОО-да тәрбие жұмысын ұйымдастырудың қазіргі заманғы технологиялары» атты кураторлардың біліктілігін жоғарылату курсының материалдары, ҚарМТУ, 2013, Казахстан. С.

3. Көрмеге қатысу — жоқ

4. Өнертапқыштық қызмет – 2

Ка-фед-

ра

Автордың (лар)*

т.а.ә.

Жаңалық атауы

Мәлімдеме беруші

Құжат түрі (мәлімдеме, инновациялық патент, СИС)

Құжат нөмірі

КО

Плотников В.М. (МЧС), Какенов К.С. (МЧС), Ударцева С.М., Федосин А.И. (МЧС)

Жарылуға шыдамды монолиттік бұйымы

автор

Инновациялық патент

Е21F 5/00 (2006.01)

ПО

Нұрмаганбетова М.С., Самашова Г.Е., Байжұманова Н.С., Готтинг В.В., Ударцева С.М., Қуанышбекова Е.К. (ПО-09-3)

«Жалпы техниқалық және арнайы пәндері оқыту әдістемесі» атты электронды оқулығы

автор

Авторлық құқық обьектісін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

№ 191 27.02.2013

5. Кафедра ПОҚ мен қызметкерлерінің ғылыми дәрежелеі, атақтары, ғылым академиясына таңдаулары және мадақтамаларыжоқ

Мухаметжанова А.О. Ресейдің жаратылыстану академиясының профессоры ғылыми атағы берілді.  № 6072 23 сәуір 2013 ж.

6. ҒЗЖ қаржыландыру конкурстарына қатысуы жоқ

7. Қазақстан ұйымдарымен серіктестік жөніндегі келісім бойынша ғылыми жұмыстардың нәтижелері

№ 5 орта мектебінің негізіндегі бейінді оқытудың ресурсты орталығында (25.11.2009ж. келісім, кафедра атынан жетекші п.ғ.к., доцент Самашова Г.Е.) КО кафедрасының оқытушылары КБРО-да сабақтар жүргізеді: «Мемлекеттік тілдегі компьютерлік іс жүргізу» (жет. п.ғ.к., доцент Самашова Г.Е.); «Жетістікке жету технологиясы» (жет. п.ғ.к., доцент Ударцева С.М.); «Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар» (жет. п.ғ.к., доцент Готтинг В.В.).

11-12.06. 2014 ж. БОРО базасында 5В012000 – Кәсіби оқыту мамандығы студенттері дипломдық жұмыстарын қорғады.

8. Халықаралық серіктестік келісімдері бойынша ғылыми жұмыстардың нәтижелері

о международном сотрудничестве

Сібір қаржы және банктік іс академиясымен  № 58 17.05.2010-2014 ж. серіктестік туралы келісім бойынша  КО кафедрасының ізденушілері Т.А. Чаусова және Л.М. Пустоваловамен E-mailбойынша ғылыми кеңестер жүргізілді.

9. Студенттер және магистранттармен ғылыми жұмыстар

Кафедрада кәсіптік педагогика бойынша «Педагог-зерттеуші» ғылыми үйірмесі жұмыс істейді (жетекші – п.ғ.к., Готтинг В.В.), нәтижесәнде студенттер ғылыми тақырып бойынша 99 курстық жұмыстар, 57 дипломдық жұмыстар орындады.

Кафедра студенттері  2013 ж. 11-12 сәуір аралығында ҚарМТУ-да өткен «Қазақстан-2050 стратегиясын жүзеге асыруға жастар ғылымының үлесі» атты студенттік ғылыми конференциясына қатысты. Оның ішінде 3 студент мақтау қағаздарымен марапатталды:

-         1 орын —   Төлеукұл А. (ПО-10-3, ғыл. жет. – Самашова Г.Е.);

- 2  орын —  Сансызбай А. (ПО-11-2, ғыл. жет. – Самашова Г.Е.);

- 3 орын — Сәдуақас А. (ПО-10-3, ғыл.жет.  – Самашова Г.Е.).

Төлеуқұл А. (ПО-10-3, ғыл.жет. – Самашова Г.Е.) баяндама материалдары «Университет еңбектері» журналына, Абунагимова И. (ПО-09-5, ғыл.жет.-Готтинг В.В.) баяндама материалдары «Қазіргі заманның өзекті мәселелері»журналына  жариялауға ұсынылды.

Әр түрлі деңгейдегі конференцияларға 3 студент қатысты, олардың ішінен:

- Амантаева Г. (ПО-11-1, ғыл.жет. — Мухаметжанова А.О.) «Келешек-2013» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясына қатысқаны үшін мақтау қағазымен марапатталды. Сондай-ақ Амантаева Г. (ПО-11-1, ғыл.жет. — Мухаметжанова А.О.) «Болашак» мамандықтарын дамыту бойынша жобалар конкурсында 3 орын алғаны үшін дипломмен марапатталды.

11 Ғылыми сипаттағы басқа да мәліметтер.

Кафедра ПОҚ-ы семинарлар, дөңгелек үстелдер, форумдар және т.б. қатысты:

- 22-29.04.2014 ж. Ударцева С.М., Чаусова Т.А. (Таджикистан, Душанбе қ.) - «Аумақтық Оқытушылар Желісі (АОЖ семинарында № 4 «Кәсіби оқыту және біліктілікті жоғарылату әдістері»модулін ендіру сұрақтары бойынша («ОА- I-ғы Кәсіби білім» (GIZ) бағдарламасының  «Аумақтық Оқытушылар Желісі (АОЖ компоненті шеңберінде) семинарға қатысты.

- 27-31.05.2014 ж. Готтинг В.В., Самашова Г.Е. (Өзбекстан, Бухар қ.) – «Аумақтық Оқытушылар Желісі (АОЖ)» семинарында № 3 «Оқу және оқытуға арналған құралдарды таңдау және дайындау» модулін ендіру сұрақтары бойынша («ОА- I -ғы Кәсіби білім» (GIZ) бағдарламасының  «Аумақтық Оқытушылар Желісі (АОЖ)» компоненті шеңберінде) семинарға қатысты.

- 10-14.06.2014ж. Чаусова Т.А., Пустовалова Л.М. (Қазақстан,  Алматы қ.) – «Аумақтық Оқытушылар Желісі (АОЖ)» семинарында № 2 «Кәсіби оқыту және біліктілікті жоғарылату әдістері» модулін ендіру сұрақтары бойынша («ОА- I -ғы Кәсіби білім» (GIZ) бағдарламасының  «Аумақтық Оқытушылар Желісі (АОЖ)» компоненті шеңберінде) семинарға қатысты.

- 04-07.04.2014 ж. (Қазақстан, Алматы қ.)ТЕМПУС-VQUEECA (ОАТБС) Орталық Азиядағы Техникалық Білім Сапасы жобасының  бастаушы семинарына қатысты.

Егоров В.В., Ударцева С.М., Самашова Г.Е., Нурмаганбетова М.С., Готтинг В.В., Чаусова Т.А., Алшынбаева Ж.Е. «Білім және ғылым — «Казахстан-2050» стратегиясының жетекші факторлары» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының дөңгелек үстеліне белсенді қатысқаны үшін мадақтау қағазымен марапатталды. 20-21 маусым 2014 ж, ҚарМТУ.

Егоров В.В. М. Ауэзов атындағы МУ-нің педагог новаторларының республикалық конкурсында I д2режел3 дипломмен марапатталды.

Мухаметжанова А.О.«Ашық сабақ» атты Ресей фестивалінде педагогикалық тәжірибесін көрсеткені үшін дипломмен марапатталды.


«Кәсіби оқыту» кафедрасының 2016 жылғы I – жылғы жартыжылдық бойынша

студенттер мен магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының

НӘТИЖЕЛІЛІГІ

үйірменің жалпы саны – 1

оның ішінде оқу бағыттылығы бойынша – -

Студенттери мен магистранттар саны

Ғылыми тақырып бойынша орындалды

Конференция баяндамалары

Мақалалар басылымдары

Өнертапқыштық қызметі

Олимпиадаларға қатысу

Конкурстарға қатысу

Көрмелерге қатысу

Барлығы

Оның ішінде орындауға жұмылдырылған

Курстық жобалар

Дипломдық жобалар/магис.диссерт.

Барлығы

Оның ішінде

Барлығы

Оның ішінде

Жіберілген мәлімдемелер

алынды

ҚарМТУ

Қазақстанда

ТМД

ҚарМТУ

Қазақстанда

ТМД

Қазақстанда

ТМД


х/д  и  г/б
бойынша ҒЗЖ

Кафедраның ҒЗЖ

ҚарМТУ

Қазақстанда

ТМД

ШШ

ҚарМТУ

Қазақстанда

ТМД

ШШ

патенттер

СИС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ҒЗЖ ұйымдастырудың үйірмелік формасы

1. Педагог-зерттеуші; Готтинг В.В., п.ғ.к., доцент

24

 

 

 

11

3

3

 

 

 

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттермен жеке жұмыс

Ударцева С.М., п.ғ.к., доцент, каф.меңг.

37

 

 

 

15

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Г.М., п.ғ.к., доцент

20

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егоров В.В., п.ғ.д.,проф.

20

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нурмаганбетова М.С., х.ғ.к., доцент

8

 

 

 

5

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Самашова Г.Е., п.ғ.к., доцент

17

 

 

 

10

4

4

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мухаметжанова А.О., п.ғ.к., аға оқытушы

7

 

 

 

 

7

3

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаусова Т.А., аға оқытушы

5

 

 

 

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оспанова Б.А., аға оқытушы

7

 

 

 

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алшынбаева Ж.Е., аға оқытушы

6

 

 

 

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пустовалова Л.А.,  оқытушы

5

 

 

 

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра бойынша барлығы

156

 

 

 

62

22

18

3

 

1

4

 

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

КО кафедрасының магистранттары — жоқ

ҒЗЗ КО