Халықаралық ынтымақтастық

Академиялық мобильділік

Қызметтестік жайлы келісімшарттарға сәйкес:
1. Кафедра магистранттары Ламзин Д., Ахметов Б., Дружинин В., Байбабин Т., Тохметова К., Омаров А. семестр бойы Шанхай Қызметтестік Ұйымы Университетінде (МЭИ, Мәскеу қ.) оқудан өтті;
2. Магистрант Нурмаганбетова Г. Ельцин Б.Н. атындағы УРФУ-де (Екатеринбург қ.) ШҚҰУ желісі бойынша білім алды;
3. «Екі дипломдық білім беру» бағдарламасы шеңберінде Авилов И., Скублин В., Нысанбаева М., Омаров А. магистранттарын ТПУ-де (Томск қ.) және ҚарМТУ-да (Қарағанды қ.) оқыту ұйымдастырылған;
4. «Автоматтандыру және басқару» мамандығының 3 курс студенті Сейдигазимов Ш. ERASMUS MUNDUS Халықаралық білім беру бағдарламасы бойынша Чехия техникалық университетінің (Чехия, Прага қ.) «Электроэнергетика» (Electrical Engineering) мамандығына түсті;
5. «Автоматтандыру және басқару» мамандығының 3 курс студенті Жакан Ж. (09.2012- 09.2013 жж. аралығында ЭТАИ кәсіптік бюросының төрайымы) VŠB-Technical University of Ostrava (Чехия, Острава қ.) Electrical Engineering and Computer Sc факультетінде білім алды;
6. «Автоматтандыру және басқару» мамандығының екі студенті семестр барысында ҚазҰТУ-да (Алматы қ.), «Автоматтандыру және басқару» мамандығының 9 студенті және «Электроэнергетика» мамандығының 11 студенті ҚарМИУ-де (Теміртау қ.) білім алды;
7. Кафедрада магистранттар мен оқытушылардың академиялық мобильділігінің интернет-технологиясы жүзеге асырылған. Жетекші оқытушылар Мәскеу энергетикалық институтының (МЭИ) магистранттарына семестрлік дәріс курстерін оқиды, өз кезектерінде МЭИ және ОмМТУ-дың жетекші оқытушылары ҚарМТУ магистранттарына дәріс курстерін оқиды.

Оқытушылардың сыртқы мобильділігі

Кафедраның 6 оқытушысы академиялық мобильділіктің әртүрлі бағдарламаларына қатысты. ШҚҰУ бағдарламасы бойынша — проф. Брейдо И.В. МЭИ-де (Мәскеу) және Смағұлова Қ.Қ. ОмМТУ-де (Омск). Синергия бағдарламасы бойынша — проф. Брейдо И.В., проф. Фешин Б.Н., аға оқытушылар Марквардт Р.В. және Шпакова Л.Г., оқытушы Котов Е.С.

ӨПА кафедрасына дәрістерді оқу және докторлық диссертацияға оппонент болу мақсатымен 9 шет ел ғалымдары келді (Ресей, Германия).
ӨПА кафедрасының академиялық айырбас бағдарламаларына қатысты білім алушыларының жалпы саны 46 адамды құрайды, бұл жалпы білім алушылардың 8%-на сәйкес келеді.
Магистранттардың 100%-ы шет елдерде білім алды.

ӨПА кафедрасының академиялық айырбас бағдарламаларына қатысқан КБҚ жалпы саны  22%-ды құрайды (6 оқытушы).

ӨПА кафедрасының магистранттары ОмМТУ-да


ӨПА кафедрасының шақырылған шетелдік ғалымдар тізімі

 

№ пп Шетелдік ғалымның
аты-ж
өні
Ғылыми дәрежесі Жұмыс орны Болу мерзімі Қызмет түрі
1 Леонов Сергей Владимирович т.ғ.к., доцент Интеграцияланған компьютерлік басқару жүйелері кафедрасының доценті, Кибернетика институты оқу бөлімінің бастығы, Томск қ. мамыр-маусым 2012ж. дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу
2 Нейдорф Рудольф Анатольевич т.ғ.д., профессор Дон МТУ, есептеу техникасы мен автоматтандырылған жүйелердің бағдарламалық қамсыздануы кафедрасының меңгерушісі (Ростов-на-Дону) қыркүйек-қазан 2012ж. дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу
3 Завьялов В.М. КузМТУ –ның Энергетика институтының

директоры

КузМТУ –ның Энергетика институтының

директоры

 20 және 21 маусым  аралығы 2013 ж. дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу
4 Лукас Вильмар

Адольфович

Инженерия докторы, профессор Берлин техникалық университетінің  инженерия докторы, профессоры (Германия) 03.10.13ж. және 18.10.13ж. аралығы дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу
5 Лукас Вильмар

Адольфович

Инженерия докторы, профессор Берлин техникалық университетінің  инженерия докторы, профессоры (Германия) 05.10.14ж. және 20.10.14ж. аралығы дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу
6 Каталинич Бранко т.ғ.д., профессор Вена техникалық университетінің т.ғ.д., профессоры (Австрия) 10.12.2014ж.

және 22.12.2014ж. аралығы

дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу
7 Наков Огнян PhD докторы,

профессор

София техникалық университетінің PhD докторы, профессоры (Болгария) 28.11.2014ж. және 04.12.2014ж.

аралығы

дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу
8 Стажков С.М. доктор, профессор Балтық мемлекеттік техникалық университетінің докторы, профессор 10.12.2014ж. және 22.12.2014ж. аралығы дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу
9 Юрченко А.В. т.ғ.д., профессор Томск

Политехникалық университетінің т.ғ.д., профессор

4.11.15ж. және  22.11.15ж. аралығы дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу
10 Ипатов Олег Сергеевич т.ғ.д., профессор Санкт-Петербург политехникалық университетінің т.ғ.д., профессор 06.12.2015ж. және 12.12.2015ж. аралығы дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу
11 Каталинич Бранко т.ғ.д., профессор Вена техникалық университетінің т.ғ.д., профессоры (Австрия) 06.12.2015 ж. және 12.12.2015ж.

аралығы

дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу
12 Петров Сергей Семенович т.ғ.к. Т.ғ.к., «Schneider Electric» эксперті 07.12.2015ж.

және 11.12.2015ж. аралығы

дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу
13 Стажков С.М. доктор, профессор Балтық мемлекеттік техникалық университетінің докторы, профессор 07.12.2015ж. және  11.12.2015ж. аралығы дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу
14 Хомченко В.Г. т.ғ.д., профессор Омск мемлекеттік техникалық университетінің т.ғ.д., профессоры 12.11.2015ж. және 20.11.2015ж. аралығы дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу
15 Лукас Вильмар

Адольфович

Инженерия докторы, профессор Берлин техникалық университетінің  инженерия докторы, профессоры (Германия) 13.10.2015ж. және 23.10.2015ж. аралығы дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу
16 Ладыгин А.Н. профессор ҒЗИ Мәскеу энергетикалық институнінің профессоры 20.12.2015ж. және 26.10.2015ж. аралығы дәрістер оқу, магистранттар мен докторантарға консультация өткізу

ӨПА кафедрасымен Берлин техникалық университетінің профессоры Лукас Вильмар Адольфович шақырылды, ол 2011 жылдың 20 қарашасынан 2011 жылдың 27 қарашасына дейін Қазақстан тау-кең металлургиялық кешені: инновацияны дамыту проблемалары және перспективалары халықаралық практикалық конференциясына қатысады. “Автоматтандырудың қазіргі заманғы тенденциялары” цикл лекциясын оқиды және қызметкерлер мен магистранттарға, студенттерге және ҚарМТУ-дың профессорлы-оқытушылар құрамына мастер-класс өткізеді.Қоғамдық және халықаралық байланыстар:

Кафедраның қоғамдық және халықаралық байланыстарының даму бағыты ӨПА кафедрасының бітірушілерінің ассоциациясымен алғашында құрылған, және де жақын және алыс шет елдерінде тұратын кафедра бітірушілері мен жұмыскерлерімен қазір де байланыстары бар.

Кафедра қатысады:

—         ТМД елдерінің ЖОО-ның «Синергия» консорциумының халықаралық жобасында;

—         ШУҰБ (Шанхай университет ұйымының бірлестігі) мүшелігіне кіреді;

—         DAAAM INTERNATIONAL-на (Мехатроника бойынша халықаралық ұйым, Брейдо И.В қазақстан филиалының президенті) қатысады;

—          Тұрақты түрде оқутышылар мен магистранттардың  шетелдік тәжірибе алу жүргізіледі.

Болашақта әрі қарай ТМД елдеріндегі ЖОО-ғы ұқсас кафедралармен терең байланысқа түсуде, тау-кен жұмысында электромеханика және автоматика  бойынша УМС-ке, Ресейдегі тау-кен инженерлері мен ғылыми кадрлар корпустарының құрылуы Ұлттық  центр аумағында тау-кен білім беру бойынша Ресей Федерациясының ЖОО-ның оқу-әдістемелік бірлестігіне қатысу, ондағы ассоцацияланған мүшесі ҚарМТУ болып табылады.

 

Без рубрики