Диссертациялық кеңес

«Құрылыс материалдары және технологиялары» кафедрасында 6D072900 – «Құрылыс» және 6D073000 – «Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларын өндіру  мамандықтары бойынша философия докторы (РhD) бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін беру үшін докторлық диссертацияларды қорғау бойынша диссертациялық Кеңес ашылды. Диссертациялық Кеңес мүшелері: № Читать далее …

Без рубрики