График проведения мастер-классов кураторских часов ФЭАТ на 2018-2019 учебного года


График мастер класса по кураторскому часу ФЭАТ на 2018-2019

учебный год осенний семестр

 

Дата

Группа Время Ауд Тема

Куратор

05.12.2018 ПС-17-1 13.10-14.00 417 гл.корп «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Жолдауы 31 қаңтар 2017ж. Искаков М.Б.
28.11.2018 РЭТ-17-1 15.05. 1 корп. 407 Қазақстанның болашағын анықтаған Еуразиялық идея Алихайдарова Э.Ж.
29.11.18 РЭТ-15-1 9-55 — 10-45 Ауд.: IV-410 «Квон С.С. – ғалым, педагог, шахталарды жобалау бойынша ғылыми мектептің негізін қалаушы « Несипова С.С.
07.12.18 ЭЭ-17-2 15.05 Гл 136 Послание Президента РК Н.А. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентноспособность» от31 января 2017г.

 

Без рубрики