Мониторинг РК1


Мониторинг первой аттестации 2015/16 учебный год

Группа Количество студентов А, А- В+, В, В- С+, С, С- D F % успе

вае-мости

Причина неуспеваемости Преподаватели
Факультет энергетики и телекоммуникации
АиУ -15-1 18 1 10 7 78,2 Кошербай М. – С

Кабибола Д. – С+

Алпанов К. – С+

Арманбек Ж. – С+

Досболов Е. – С+

Еркинбекулы Ә.–С+

Канбар Е. – С+

Акынжанова А.А.,

Азимбаева Ж.А.

АиУ -15-2 19 2 16 1 87,2 Хайрула С. – С+ Тимохина Т. В.
РЭТ-15-1 21 4 13 4 78,6 Әбдраимов Б. – С

Инкорбек К. – С

Халниязов Э. – С

Тансыкбай Д. – С

Касенова Н.А.,

Кишенова А.Ю.

РЭТ-15-2 23 6 11 6 81,4 Мухтарханов Н.–С+

Мейрбек З. – С+

Перне М. – С

Сабыров Е. – С+

Шакиров А. – С

Шынтаев Б. – С

Нурпеисова С.К.,

Алдыназарова Р.М.

РЭТ-15-3 19 5 12 2 78,8 Әмирбек М. – С+

Сейтжан Н. – С+

Тимохина Т. В.,

Тунгушбаева Б.К.

ЭЭ-15-1 23 3 11 9 76,5 Айтбай Ш. – С

Аргинбай Ж. – С+

Бекшора О. – С-

Закария Б. – С-

Разметов Ф. – С-

Ауелбек Н. – С+

Аккул А. – С

Ерназар Ж. – С+

Нагашбек Н. – С

Сейдахметова З.К.

Тунгушбаева Б.К.

ЭЭ-15-2п 18 2 12 4 79,3 Бекетаев А. – С+

Исхаков С. – С+

Тайлакбаев А.Р.–С+

Тлеубаев А.М. – С+

Кенжегулова А.С.
ЭЭ -15-3 27 6 16 5 81,9 Ергали Ә. – С-

Махметов М. – С+

Мукыжанов М. – С+

Сызов Г. – С+

Торебай А. – С+

Нурпеисова С.К.,

Тлеумбетова Д.Б.

ТЭ -15-1 27 4 13 10 78,5 Абилкасимов А. – С

Абдрахман Д. – С+

Асан Н. – С

Биек Ж. – С

Жуман  Е. – С+

Суйеубай Е. – С

Шагырбаев Б. – С+

Набаев Ж. – С+

Акынжанова А.А.,

Тусупбеков А.С.

АиУ-13-1 13 3 6 4 81,7 Аясхан Т. – С

Әбилда Д. – С

Иманкарим Р. – С

Мукенов А. – С

Оспанова Б.Р.
АиУ-13-1 11 3 2 3 1 2 65,7 Жабатай А. – С

Касымов Р. – С

Куржикенов Ж. – С

Молдабаев Н. – D+

Куандыков И. – F

Сапаров Д. – F

Кишенова А.Ю.
ТЭ-13-1 16 4 11 1 82,2 Акынжанова А.А.
ИТОГО 235 43 133 56 1 2 79,2  

 

Горный факультет
ГД -15-1 25ё 4 19 2 80,3 Кенжей М. – С+

Исин А. – С+

Тимохина Т. В.,

Тлеумбетова Д.Б.

ГД -15-2 24 8 14 2 81,9 Байдильденова Ж. – С

Нурлан А. – С

Сейдахметова З.К.,

Тунгушбаева Б.К.

ГД -15-3 18 6 9 3 83 Әлгазы М. – С+

Ахатов А. – С+

Танирберген О.– С+

Алдыназарова Р.М.,

Кабанова А.Б.

ГИК-15-1 22 2 16 4 83,4 Акимхожанов Е. –С+

Бабаш Е. – С

Рахметолла Р. – С

Сламгалиев К. – С+

Чуйкина Л.А.,

Сейдахметова З.К.

ГИК- 15-2 22 4 17 1 84,5 Ергали Ж.  – С+ Назарова М.Г.,

Баймамыров С.А.

ГПР-15-1 27 2 24 1 79.5 Нуртаза А. – С+ Акынжанова А.А.,

Тажибаева С.М.

ГПР-15-2 31 2 26 3 81,2 Жумашке Ж. – С+

Акбота Д. – С-

Казаков А.Н.,

Кенжегулова А.С.

БЖД -15-1 20 1 6 12 1 73 Болабек Т. – С+

Бейшен Ж. – С

Еркинбай С. – С-

Кудайберген Н. –С+

Мырзагали Ә. – С+

Турар Б. – С+

Әсилбек Р. – С+

Нурбаев М. – С+

Накыпбай С. – С+

Серикбай Ж. – С

Уайдилда Ж. – С-

Ұлыкбек Т. – С+

Әдиров Ж. – D

Касенова Н.А.,

Азимбаева Ж.А.

БЖД -15-2 13 1 10 2 82.2 Серикулы Д. – С+

Тенизбаев А. – С+

Тусупбеков А.С.
ОПИ-15-1 26 3 20 3 79,7 Хажимухамедов А. – С

Мухтар Е. – С

Омар Р. – С

Нурпеисова С.К.,

Кишенова А.Ю.

ХТОВ-15-1 20 8 12 86 Тусупбеков А.С.,

Кишенова А.Ю.

БТ – 15-1 27 7 18 2 84,1 Анисова А. – С+

Мырзан Ш. – С+

Оспанова Б.Р.,

Кабанова А.Б.

БТ – 15-2 26 7 13 6 81,6 Бекиш А. – С-

Жекижан Т. – С

Әлилгазы А. – С+

Катпина А. – С+

Нускен А. – С+

Тлеугабыл Н. – С+

Савченко Т.Т.,

Азимбаева Ж.А.

БТ – 15-3 27 7 20 84,3 Тлеумбетова Д.Б.,

Назарова М.Г.

НД – 15-1 20 3 13 4 78,7 Әбдигаппар Е. – С+

Бахыш Н. – С

Гапыр Б. – С

Еркинулы А. – С

Тусупбеков А.С.,

Кабанова А.Б.

НД – 15-2 15 1 14 84,7 Казаков А.Н.
НД – 14-1 20 2 9 9 78,3 Кажымукан Е. – С

Абуталипов Д. – С+

Бейсембаев Е. – С+

Бодеш Г. – С+

Махай Ж. – С

Найман А. – С+

Дазылов Д. – С+

Тогайбай А. – С+

Шегирбай М. – С+

Алдыназарова Р.М.,

Баймамыров С.А.

ГМ-13-1 8 7 1 84,6 Канат А. – С Тунгушбаева Б.К.
ГД-13-1 20 5 8 5 2 74,7 Али А. – С-

Мудат Н. – С-

Абетаев Р. – С-

Ботабек С – С-

Сарсибай Т – С+

Каким С. – D

Абдуахитов А. – D

Сейдахметова З.К.

Касенова Н.А.

ГД-13-2 19 2 12 4 1 77,5 Ахатов А. – С+

Жаканов М. – С+

Серикулы Е. – С+

Хайрхулов Н. – С+

Кенжебеков А. – D

Тажибаева С.М.,

Баймамыров С.А.

ГД-13-3 14 3 8 3 79,1 Аймаганов М – С

Кудеш Н. – С

Сыбаев М. – С

Кабанова А.Б.
ГД-13-4 15 9 5 1 67,9 Алжаппаров Р. – С-

Азымхан Т. – С

Имбергенов А. – С-

Маликов А. – С

Хамит Е. – С

Токенов А. – D

Чуйкина Л.А.
ГД-13-5 15 5 9 1 85,7 Кенел Е. – С+ Тунгушбаева Б.К.
ГиК-13-1 11 1 8 1 1 80,9 Нурахметов Р. – С+

Марлет Б.  — D

Тусупбеков А.С.
ГиК-13-2 11 1 5 1 1 3 52 Кошен Б. – С+

Серик М. – D+

Әлмухамед М. – F

Сейтбек А. – F

Шохшин О. – F

Касенова Н.А.
БЖД-13-1 25 6 9 8 2 75 Жунусов М. – С

Капепбай А. – С

Мухамедия И. – С

Шугаев О. – С

Коспаев К. – С

Тлеулесова Г. – С

Рахметбеков Е. – С-

Исенов К. – С

Калиев А. – D+

Секербаева С. – D+

Сейдахметова З.К.,

Тайгокова А.А.

ИТОГО: 521 91 335 83 9 3 79,4  
Архитектурно-строительный факультет
С-15-1 24 4 15 5 79,3  Рустемов Ж. – С

Султанова Д. – С-

Кали С. – С+

Кожахмет Н. – С+

Нуртай Д. – С+

Сейдахметова З.К.,

Тунгушбаева Б.К.

С-15-2 24 1 15 8 76,2 Райкмкулов Д. – С+

Сламкул Ш. – С+

Тасов Н. – С

Тимохина Т.В.,

Чуйкина Л.А.

С-15-4ин 5 5 80,2 Кенжегулова А.С.
Арх-15-1 23 7 9 6 1 78,1 Бауржанов А. – С

Елубай А. – С

Иламбек Н. – С

Кайратов Р. – С

Кауалова М. – С+

Кадирман Ә. – С+

Саниев Ж. – D

Тайгокова А.А.,

Кабанова А.Б.

ПСК -15-1 16 1 13 2 78,3 Әбдигаппар Б. – С-

Кайраткызы Н. – С+

Тайгокова А.А.
ПСК -15-2 16 1 9 6 78,1 Әбилкасым Н. – С+

Әлимбек А. – С+

Махкамов Ш. – С+

Мырзабасова Ә.–С+

Отеген А. – С+

Пірман Е. – С+

Тажибаева С.М.
ТС-15-1 17 4 11 2 81,2 Досан А. – С+

Ирсалиев У. – С+

Тунгушбаева Б.К.
ТС-15-2 16 1 7 8 79 Аманбай А. – С

Асан Ж. – С+

Әрипбай Н. – С+

Әсет М. – С+

Егенберди И. – С+

Жапар Н. – С+

Тален Д. – С+

Уразбаев О. – С

Акынжанова А.А.
ТС-14-1 8 2 5 1 63.5 Аринов Е. – С+

Багдат Б. – С+

Жамалов А. – С+

Мукашев К. – С-

Оразхан Н. – С-

Рызыкбай Н. — F

Тажибаева С.М.
С- 14-1 25 4 9 6 3 3 68.9 Сембеков К. – С+

Нурмагамбеков С. –С+

Рсай Д. – С+

Таниберен М. – С+

Алькенова А. – С –

Нурланов Ж. – С-

Ашенова Н. – D

Отегулов С. – D

Шаймерденова З.–D

Әбдуамбай Б. – F

Женисова А. – F

Укенов А. – F

Касенова Н.А.,

Кишенова А.Ю.

ПСК – 14-1 16 5 8 3 82 Муратулы А. – С+

Байшеев А. – С-

Булекбаева А. – С-

Тайгокова А.А.
ИТОГО: 190 28 103 51 4 4 84,5
Машиностроительный  факультет
Мет-15-1п 16 2 13 1 80,1 Исакова А. – С+ Тимохина Т.В.
Мет-15-2 18 10 8 88,8 Баймамыров С.А.
Мет-15-3 19 6 10 3 79,7 Абдраимова Н. – С

Жалмагамбетова Б. – С-

Нурымбетова А.–С+

Тайгокова А.А.,

Кишенова А.Ю.

МВ-15-1 22 4 12 6 78,4 Калмурза С. – С+

Макежанова М. –С+

Медетбек М. – С

Мусаев Д. – С

Дардабаев Д. – С-

Турсынбек А.- С

Нурпеисова С.К.,

Алдыназарова Р.М.

Маш-15-1п, СТ-15-2п 16 3 13 83,4 Алдыназарова Р.М.

 

Маш-15-2 24 6 14 4 83,8 Бакарамов Д – С+

Максымов К. – С+

Тутумбек Ж. – С+

Ырымова С. – С+

Тайгокова А.А.,

Касенова Н.А.

СТ15-1 25 4 15 6 78,6 Минас М. – С+

Чапай Ш. – С+

Досай Н. – С

Жолгасов Б.- С+

Жолдасбекова А. –С

Кишкенбаева Б. –С+

Касенова Н.А.,

Сейдахметова З.К.

Мет-14-1п 14 8 6 76,3 Жарлгасова А. – С+

Жоламан Е. – С

Жолдангаров Е. – С

Кайыркенов А. – С

Рымбек К. – С+

Тлепбек И. – С+

Акынжанова А.А.
Мет-14-2 21 4 15 2 81,5 Байбеков Ш. – С

Орынбасаров М – С

Кишенова А.Ю.,

Тунгушбаева Б.К.

Мет-14-3 24 6 18 85,4 Казаков А.Н.,

Баймамыров С.А.

Ст – 13-1п 7 3 4 73,7 Ерланкызы Г. – С

Жолдаспек М. – С

Темиргали А. – С+

Шукралина А. – С+

Алдыназарова Р.М.
ИТОГО: 206 45 129 32 80,9
Транспортно-дорожный факультет 
ТТ-15-1 23 16 7 76,8 Тасходжаев Д. – С+

Рахымбетов Е. – С+

Онгарбай С. – С+

Әжихат М. – С

Байкенже Е. – С+

Батырбек М. – С+

Ералиев А. – С

Тажибаева С.М.,

Тусупбеков А.С.

ТТ-15-2 15 3 10 2 80,2 Жанел К. – С+

Кашанов Б. – С+

Азимбаева Ж.А.
ОП-15-1 20 2 15 2 1 79,2 Каныбек А. – С+

Рахманова А. – С

Каиржанов Е. – D+

Тимохина Т.В.,

Кабанова А.Б.

ОП-15-2 20 3 15 2 83,8 Бахытжан О. – С+

Тушай Ә. – С+

Казаков А.Н.,

Назарова М.Г.

ОП-15-3 17 14 3 78,3 Аманкулов А. – С-

Бердимурат Б. – С+

Кайырбеков А. – С+

Тажибаева С.М.
ТТ – 14-1 24 1 16 6 1 74,9 Амантай М. – С+

Алжаппаров Р. – С

Азимхан Ж. – С

Имбергенов А. – С-

Маликов А. – С

Хамит Е. – С

Токенов А. – D+

Нурпеисова С.К.,

Чуйкина Л.А.

ОП -14-1 18 18 84 Казаков А.Н.
ОП -14-2 23 16 4 3 73,7 Амиркулов Н. – С

Калиакбаров Ж.–С+

Тайтолеу Б. – С

Нургали Д. – С

Абдраимов Е. – D+

Турсынкул К. – D

Рзакулов А. – D

Алдыназарова Р.М.,

Чуйкина Л.А.

ИТОГО: 160 9 120 26 5 78,9  
Факультет информационных технологий
ФИТ-15-1 23 12 11 86,3 Азимбаева Ж.А.,

Баймамыров С.А.

ИС -15-1п 20 10 9 1 86,9 Әскербек А. – С Нурпеисова С.К.,

Баймамыров С.А.

ПС-13-1 19 7 5 6 1 78,4 Доскалиев Б. – С+

Есболат А. – С

Жузбаев Е. – С+

Зейнел А. – С

Тойшебеков А. – С+

Әбел Н. – С

Ахметов Ә. – F

Оспанова Б.Р.,

Тажибаева С.М.

ИС -13-1п

ФИТ-14-1

11 5 3 3 80 Аскарова А. – С

Есенгазин К. – С

Сексенбаева Н. – С

Сейдахметова З.К.
ИТОГО: 73 34 28 10 1 82,9
Факультет инженерной экономики и менеджмента
ФИЭМ

(СКС, ГМУ)

-15-1

25 4 15 6 81,3 Амандык Б. – С+

Бердибек С. – С+

Даулеткабыл Н. –С+

Мурат Н. – С+

Жоламанов А – С

Онгарбай А. – С+

Казаков А.Н.,

Тажибаева С.М.

ФИЭМ

(АиУ, Э)

-15-1

18 7 10 1 84,7 Кудайбергенов Е.–С Назарова М.Г.
ФЭМ -14-1 18 4 14 83,8 Нурпеисова С.К.,

Баймамыров С.А.

ФЭМ -14-2 16 4 10 2 83,8 Олгазбек С. – С

Назеш Ж. – С

Тусупбеков А.С.
ИТОГО: 77 19 49 9 83,4  
Военно-технический ффакультет
НВП-15-1 17 1 11 5 80 Манит Д. – С+

Жумадилла А. – С-

Сабитов Б. – С

Жумашев А. – С

Торгаева А. – С+

Казаков А.Н.,

Тайгокова А.А.

НВП-15-2 17 1 13 3 76,2 Арыстанбеков Б.–С-

Султан Б. – С+

Смайыл А. – С+

Чуйкина Л.А.
ПО-15-1 15 9 6 82,7 Назарова М.Г.
ИТОГО: 49 11 30 8 79,6
Группы сокращенной формы обучения
АиУ-15-2, РЭТ-15-3, ЭЭ-15-3, ТЗ-15-1 15 2 13 78,6 Азимбаева Ж.А.
БЖД-15-2, АРХ-15-1, ОП-15-3, С-15-2 17 1 10 6 76,6 Сагатов А. – С+

Темиргалиев Ж.–С+

Толеубеков А. – С+

Адильбекова М. – С

Шубаев А. – С

Калиев Т. – С+

Акынжанова А.А.
ТЭ-15-1, ГД-15-2, Мет-15-2, Маш-15-2, ПС-15-1, ПО-15-1 16 2 5 6 2 1 68,9 Иманмуса Н. – С+

Каирбек Б. – С+

Толеутай  Н. – С

Сагинтаев К. – С

Нигметов А. – С

Нургалиев М. – С+

Хасен З. – D

Тайлак А. – D

Мейржанова Ж. – F

Кабанова А.Б.
ИТОГО: 48 5 28 12 2 1 74,7  

Студенты, получившие за первую аттестацию оценки «F», «D», «D +»:

 

 1. Сапаров Д. – F
 2. Молдабаев Н. – D+
 3. Куандыков И. – F
 4. Әдиров Ж. – D
 5. Абдуахитов А. – D
 6. Каким С. – D
 7. Кенжебеков А. – D
 8. Токенов А. – D
 9. Марлет Б. – D
 10. Шохшин О. – F
 11. Серик М. – D+
 12. Әлмухамед М. – F
 13. Сейтбек А. – F
 14. Секербаева С. – D+
 15. Калиев А. – D+
 16. Саниев Ж. – D
 17. Рызыкбай Н. – F
 18. Укенов А. – F
 19. Ашенова Н. – D
 20. Отегулов С. – D
 21. Шаймерденова З.–D
 22. Әбдуамбай Б. – F
 23. Женисова А. – F
 24. Каиржанов Е. – D+
 25. Токенов А. – D+
 26. Рзакулов А. – D
 27. Абдраимов Е. – D+
 28. Турсынкул К. – D
 29. Ахметов Ә. – F
 30. Мейржанова Ж. – F
 31. Хасен З. – D
 32. Тайлак А. – D

 

 

Без рубрики