Календарный план проведения открытых занятий и мастер-классов


неделя

Ф.И.О.

преподавателя,

ученая степень,

звание

Кафедра

Наименование

дисциплины

Форма

проведения (лекция, практ.,

семинар,

лабор.)

Тема занятия

Применяемый метод

преподавания

Курс, группа

Дата,

время,

аудитория

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Институт Архитектуры и Строительства

 

2

Иманова М.А

ТСМиИ

Архитектура

практическое занятие (мастер класс)

Ғимараттар және олардың негізгі элементтері. Ғимараттардың негізгі сәулеттік және конструктивтік элементтері.

Традиционный метод

ПСК-12-1

28.01.2014

10:55-11:45

1-132

3

Иманова М.А

ТСМиИ

Құрылыс материалдары

Лабораторное занятие

Керамикалық кірпішті сынау әдістері

Традиционный метод

ПСК-13-1

06.02.2014

1-130

10:55-11:45

4

Рахимова Г.М

ТСМиИ

Строительные материалы

лекция

Материалы, получаемые термической обработкой

Традиционный метод

ПСК-13-2

10.02.14

1-239

10:55-11:45

5

Икишева А.О

ТСМиИ

Бетон технологиясы 1

Лабораторноезанятие

Ауыр бетон құрамын есепті эксперименталды  әдіспен  жобалау және оның қасиетіне әсер ететін негізгі факторларды зерттеу

Традиционный метод

ПСК-11-1

20.02.14.

1-130

13:10-14:00

6

Дадиева М.К

ТСМиИ

Құрылыс материалдары

Лабораторное

занятие

Құм мен қиыршық тастардың физикалық қасиеттерін анықтау

Традиционный метод

Арх-12-1

25.02.14

1-132

10:55-11:45

8

Серова Р.Ф

ТСМиИ

Методы исслед. стр.мат

Лекция (мастер-класс)

Традиционный метод

ПСК-12-2

12.03.2014

1-132

13:10-14:00

9

Дивак Л.А

ТСМиИ

Методы исследование строительных материалов

Практические

Занятия

Влияние технологических факторов на основные свойства строительных материалов

Традиционный метод

ПСК-12-2

17.03.14

1-130

10:55-11:45

10

Дадиева М.К

ТСМиИ

Құрылыс материалдары

Лабораторноезанятие

(мастер-класс)

Керамикалық материалдарды сынау әдісі

Традиционный метод

Арх-12-1

25.03.2014

1-130

10:55-11:45

11

Шайкежан А.Ш

ТСМиИ

Процесстер мен аппараттар

Лекция

Құрылыс материалдары мен бұйымдарын кептіру

Традиционный метод

ПСК-11-1

31.03.2014

1-236

13:10-14:00

12

Икишева А.О

ТСМиИ

Бетон технологиясы 1

Лекция (мастер-класс)

Ұяшықты бетондар

Традиционный метод

ПСК-11-1

03.04.2014

1-229

10:55-12:45

14

Сейдинова Г.А

ТСМиИ

Строительные материалы

Лекция

Строительные материалы специального назначения

Традиционный метод

Арх-12-2

21.04.14

1-215

13:10-14:00

Без рубрики