Ақпараттық хат


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қарағанды мемлекеттiк техникалық университетi

Құрметтi студенттер және магистранттар!

Қарағанды мемлекеттiк техникалық университетi шет тiлдерi кафедрасы  2012 жылдың 20 қарашасында Қарағанды мемлекеттiк техникалық университетiнiң 60 жасқа толу тойына арналған студенттер және магистранттардың арасында «Ғылым және басқа тiлдегi бiлiм»ғылыми жұмыстарының жарысы өткiзіледі.

1. Оргкомитетом (по итогам конкурса эксперты выберут лучшие работы).

2. По результатам открытого голосования (работы, получившие наибольшее количество голосов).

Сайысқа жiберiлген үздік жұмыстар Қарағанды мемлекеттiк техникалық университетiнiң 60 жасқа толу мерекесіне арналған «Ғылым және басқа тiлдегi бiлiм»сайысының лауреаттары дипломмен марапатталады:

1. Ұйымдастыру комитетімен (сарапшылар сайыстың қорытындылары бойынша жақсы жұмыстарды таңдайды).

2. Ашық дауыс берудiң нәтижелерi бойынша (ең жоғарғы дауысты алған жұмыстар).

 

САЙЫСТЫҢ СЕКЦИЯЛАРЫ

1-шi секция. Архитектура, Құрылыс

2-шi секция. Биотехнология

3-шi секция. Тау-кен iсі

4-шi секция. Ақпараттық технологиялар

5-шi секция. Металлургия, материал тану және машина жасау

6-шы секция. Математикалық үлгiлеу

7-шi секция. Радиотехника, Электроника

8-шi секция. Көлiк

9-шы секция. Экономика

10-шы секция. Энергетика

Сайысты жүргізу  тiлдерi: ағылшын және немiс тілдері.

Осы сайысқа қатысуға тілек білдірушілерден сұрайтынымыз:

2012 жылдың 5 қарашасына дейiн тiркелетiн форма бойынша қатысуға өтінішті тапсыру (430 каб.,  Асель, Нургуль)

2012 жылдың 15 қарашасына дейiн төменде келтiрiлген талаптарға сәйкес рәсiмделген жұмыстарды көрсету (430 каб., Салтанат Алтаевна)

Жұмысты рәсiмдеудің  талаптары

1. (210 х297 мм) А4тiң қалыбы, суреттер және құжаттың кеңейтуi MS Office Wordтiң мәтiндiк редакторында болу жинау тиiстi кестенi қоса көлемдi жұмыс 10 толық беттерден аспайтын қабылданады болу жинау тиiстi: .doc.

2. 2 смдер бойынша өрiстер; Times New Roman, өлшем шрифт – 14 жол аралық интервал – 1, 5 бойынша теңестiру қуши; азат жолы 1 смдердi лықсыды; парақтың бағыты – кiтап. Ресiмдеу – үлгi бойынша.

3 Жұмыстардың мәтiнi (беттiң нөмiрлерiнiң нұсқауымен) мөрдi жақсылықтан қағаз сақтаушысында бiреулерде ұсынады.

I. Оргкомитет

Оргкомитеттiң төрағасы: Жантасова Дамира Дулатовна, педагогикалық ғылымының кандидатиды, шет тiлдерi кафедра меңгерушiсi.

Оргкомитеттiң мүшелерi:

• Kent State University, Огайо, АҚШ

• Сейтмағамбетова Улия Қонақбаевна, шет тiлдерiнiң кафедрасының аға оқытушысы

• Евдокимова Людмила Васильевна, шет тiлдерiнiң кафедрасының аға оқытушысы

• Шет тiлдерiнiң кафедрасының аға оқытушысын Бақыт Тоимбаев Мұқамедиевнасы

• Сулейменова Альфия Халитовна, шет тiлдерiнiң кафедрасының аға оқытушысы

• Жұманова Лейла Сейтқазиевна, шет тiлдерiнiң кафедрасының аға оқытушысы

Жарыстағы қатысуға мәлiмдеме

Фамилия, ат, автор Иванов Иван Ивановичтың әкесiнiң атысы

Маш машина жасауды Қарағанды мемлекеттiк техникалық университетi, институ, топ (ЖОО, қысқартусыз, институт, топ, курс) работы/учебы орын – 12 – 1, 1 курстiң студентi

Домашн телефон

2-212-212дiң (383 ) үй 8i телефонЖылжымалы 8-905-000-45-25-шi телефонE – mail urist mail.ru

Петр Петрович, аға оқытушы фамилия, ат, ғылыми жетекштi әкесiнiң аты, ғылыми дәреже, қызмет, Петрово кафедрасы., Ия кафедра

Жұмыстыресiмдеугемысал

ЖҰМЫСТЫҢАТАУЫ

Иванов Иван Иванович

Маш-12-1 тобыны4ң студенті , Машина жасауды институты

Петров Петр Петрович

Ғылыми жетекші, Шет тілі кафедрасының аға оқытушысы

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. «Цитата» [1, 35]

References:

  1. Березовин Н.А. Основы криптографии: учеб. пособие. Мн.: Новое знание, 2004. — 336 с.
  2. Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А. Введение в информационные технологии : учеб. пособие. М.: Информатика, 2005. — 352 с.
  3. Сабиров В.Ш. Предмет исследования защиты информации // Судебный вестник. — 2004. — № 6. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.it.ru/article.php?no=317
Без рубрики