Журналдардағы импакт-фактор жарияланатын мақалалар

№№ Мақала авторларыныңТ.А.Ә. Мақала аттары**** Журналдың аты орысша және/немесе ағылшын тілінде, ISSN, жылы, том, №,беттері Журналдыңимпакт-факторы Мақала авторларыныңE-mail-ы
1 2 3 4 5 6
Рустембеков К.Т., Дюсекеева А.Т., Шапирова З.М.Жумадилов Е.К. Қос теллурит натрий-цинкінің рентгенографикалық, термодинамикалық және электрофизикалық қасиеті. Томск  политехникалық университеті хабары, 16848519, 2009, 315, № 3, стр. 16 0,15 edige_zh@mail.ru
Cергазина С.М.Касенов Б.К.Мустафин Е.С.Жумадилов Е.К. ErMgI Fe2O5 (MgI = Li, Na, K, Cs)  ферриттерінің рентгенографикалық зерттеуі мен синтезі РҒА Органикалық емес химия, 0044-457Х, 2010, 55, № 10,    1-4 б. 0,326 edige_zh@mail.ru
Касенов Б.К.Мустафин Е.С.Жумадилов Е.К. ErMFe2O5,5 (M–Ca, Sr, Ba)қосарланған ферриттерінің рентгенографикалық зерттеулері. РҒА Органикалық емес химия, 0044-457Х, 2010, 55, № 3, 489-491 б. 0,326 edige_zh@mail.ru
Хуанбай Е.К. LaSrBiO, GdSrBiO фазаларының энергодисперсиялық спектрлері және кристалдық құрылымдары. Жоғары оқу орындары хабарлары. Физика, 0021-3411, 2010, №3,92 б. 0,085 esen_d@mail.ru
Кузнецова Ю.А., Кенжин Б.М., Смирнов Ю.М. Техникалық жоо-да жаратылыстану-ғылыми пәндерінен сабақ беруде қашықтықтан оқытуды дамыту концепциясы. ҚарМТУ Университеті Еңбектері, 1609-1825, 2010, № 3,7 б. smirnov_y_m@mail.ru
В.Б. Ясинский. Техникалық бағыттағы бакалаврларға арналған физика. Ресейдегі жоғарғы білім, 2010, № 7, 146 б. 0,53 vbyas@inbox.ru
М. Smirnov,N. Mazhenov,N. Aliouane,P. Saint-Grégoire. Novel features of the α–β phase transition in quartz–type FePO4 as evidenced by x–ray diffraction and lattice dynamics. Journal of physics: Condensed Matter, 0953-8984,  2010, 22, № 22, 1 б. 4,0 mazhenov@mail.ru
Кенжин Б.М.,Журунова М.А., Саттаров С.С. Шахталық геофизикалық зерттеулер кезінде физикалық процестерді имитациялық үлгілеу. Тау-кен ақпараттық-аналитикалықбюллетені ,0236-1493,  2011, № 6 0,052 mairashka@mail.ru
Кенжин Б.М. Смирнов Ю.М. Стюков С.В. Қарағанды көмір бассейні шахталарындағы көміртектес сілемдерді дірілдеткіш-сейсмикалық мониторингілеу тәжірибесі Тау-кен ақпараттық-аналитикалықбюллетені0236-1493,  2011, № 11, 74 б. 0,052 smirnov_y_m@mail.ru
Шибаева А.К., Салькеева Л.К., Нурмагамбетова М.ТМинаева Е.В. Малина эфирінің фосфорлану реакциясы туралы жаңалық Жалпы химия журналы, 0044 – 460X, 2011, 81(143) выпуск 10, 2011г. 0,393 salkeeva58@mail.ru
L.K.Salkeeva, E.K.Taishibekova,E.V.Minaeva New Data on the Malonic Ester Phosphorylation Russian Journal of General Chemistry 0044-4618, 2011, vol.81, pp. 2198-2199 0,296 salkeeva58@mail.ru
Салькеева А.К., Кенетаева А.А.,Ким Л.М.,Кукетаев Т.А. Features of Course Recombinational Processes in Potassium Sulfate Cristals, the Rare-Earth Elements Activated by lons Университет еңбектері, 1609-1825,  2011, № 4,   27-30 б. salkeeva58@mail.ru
Кенжин Б.М. Смирнов Ю.М. Саттаров С.С. Шахтаның дірілдеткіш-сейсмикалық модулінің математикалық үлгісі Тау-кен ақпараттық-аналитикалықбюллетені0236-1493,  2011, № 12,  319 б. 0,052 smirnov_y_m@mail.ru
Ибраев Н.Х. Хуанбай Е.К. YBaCuO–беттік пленкасының электрофизикалық қасиеттерінеқұрылымдық әсерлері Жоғары оқу орындары хабарлары. Физика, 0021-3411, 2010, №1/2,   294 б.
А.Нуркенов, С.Д. Фазылов, Ж.Б. Сатпаева, К.М. Турдыбеков, Г.Ж. Карипова, А.Ж. Исаева, С.А. Талипов, Б.Т. Ибрагимов Синтез и строение новых 1,2,4-триазолов на основе гидразида n-гидроксибензойной кислоты Журнал общей химии. 2015.Т 85.Вып. 1 0,085 xray-phyto@mail.ru
  1. Kulakova, Z. T. Shulgaub, K. M. Turdybekovc, D. M. Turdybekovc, and D. T. Sadyrbekov
Synthesis, Steric Structure, and Biological Activityof 5-Methyl-2-(morpholin-4-ylamino)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-4-one Russian Journal of General Chemistry, 2015, Vol. 85, No. 2, pp. 467–471 0,394 xray-phyto@mail.ru
Ye. Khuanbai, K. M. Makhanov, D. B. Abzhanova , G.B. Turebaeva, N.S. Smakova The study of the structural and superconducting properties of YBaCuO films produced bu lfser ablation method Materials Science and Engineering 81 (2015) 1,560 esen_d@mail.ru
Без рубрики