Ғылым

ЦИКЛ БПА циклдері бойынша офицерлер мен студенттердің ойлап табыстары Кіші артиллерия полигоны

Басты қасиеттері мен ерекшеліктері

Новый рисунокЖер макеті артиллерия зеңбіректерінің жару еліктегішімен ату, артиллерия оғын басқару және тактикалық дайындық бойынша оқу мен жаттығу үшін арналған. ММсИРАС жабық бөлмелер және жердің шектеулі учаскесіне құрастырылған жаттығу және еліктеу құралдарына жатады. ММсИРАС оқу кезінде топтық оқулар, топтық жаттығу, тактикалық ұшу, сонымен қатар жаттығу, оқу және көрсету атыстары мен оқу үдерісінде оқытылатын сынақ оқ тапсырмалары, сонымен қатар дыбыс және жарық еліктеу үшін арналған. ММсИРАС-тың ерекшелігі ол студенттерді оқытуға, әсіресе жердегі артиллерияның бөлімшелерінің дайындық курсының   №3 тапсырмасын орындаудағы бастапқы кезеңі (КПА) – қашықтық бойынша жарылу ауытқушылығының бағасы; — жарылу ауытқушылығын анықтау және өлшеу, бинокль көмегімен көздеу бағытыНовый рисунок (1) бойынша. Бұл полигон келесі авторлық ұжыммен құрастырылып, монтаждалған:  запас подполковнигі Касян Н.И., подполковник Кузнецов С.Б., подполковник Шабельник С.Г., капитан Сутягин К.С., студенттер Шакенов Т, А.. ГПР-05-3 тобы және Әмірбаев Д.Ж. ПС-05-2 тобы.

«ММсИРАС» қолданудың әдістемелік негіздері

Жетекші алдын-ала тактикалық жағдай жасап, әскери тәртіпті және ату тәртібін, орындалатын тапсырмаларды таңдап, келесі сабаққа студенттерге тақырыпты ұсынып, не оқу, дайындау және бар болу керек екенін айтады (ОБҚ, карталар, таблица, графиктер және т.б.) МАКИ-да тапсырмаларды жұмыспен өтеу үшін жаттығулар өтеді. Оқ тапсырмасын орындау келесі негізгі элменттерден тұрады: мақсат координаталарын анықтау, карта және ОБҚ орнату – атысқа құрылғыларды анықтау, — атып көру – зақымдауға ату, мақсат координаталарын анықтаудағы жаттығу және картаға орналастыру, ОБҚ бақылау құралдарымен, от басқау құралдармен, карталармен, артиллерия шеңберлерімен және сызғыштармен қамсыздандырылу қажет және студенттер әдістер, мақсат көрсету ережелері, ережелер  мен картаға нүкте орнатудың ережелері, ОБҚ оқу керек. Студенттер жағдайды зерттеп, ОБҚ, карталарды дайындайды. Жаттығулар кезінде жетекші көздеген мақсатты айқын көрсетеді. Әр зерттелген мақсат студенттермен ОБҚ картасына орнатылады.

 Сабақ біткен соң жетекші барлық заттарды талқылайды, жаттығу алдында қандай оқу мақсаттары қойылды және олар қалай жасалды; — жаттығудың деңгейі және әр студенттің кемшіліктерін айтып, құралдарда жұмыс жасау бойынша, координаталарын анықтау және басқа элементтері бойынша бағаларын айтып, қандай сұрақтар бойынша жұмыс істеу керек және кемшіліктерін түзету мерзімдерін анықтайды. Кіші артиллерия полигоны Артиллерист әскери ережелерін және артиллерия дайындық курсын білетін запас офицерін дайындау – артиллерия тактикасы (АТ) және атыс, оқ басқару оқытушының негізгі міндеті. Новый рисунок (2)Топогравфиялық және тактикалық бағдарлауды сауатты өткізу қабілеті, шешім қабылдау, атыс дайындығын өткізу және артиллериялық от тапсырмаларын қайта орындау, әскери кафедрада аудитория және егістік сабақ  жағдайларында ең қиын қабылданатын тақырыптарды қайта өту. Кіші артиллерия еліктеу жиынтығы қазіргі компьютерлік техниканы педагогикалық үдерісте жоғарыда көрсетілген тақырыптар мен сабақтарды қайта орындау кезінде кеңінен мүмкіндік береді.

Негізі қасиеттері мен ерекшеліктері

Кіші артиллерия жиынтығы атыс және артиллерия отын басқару, лазер және жарылудың дыбыс еліктеу бойынша тактикалық дайындық, тактикалық жағдай және оңтайланған жергілікті-есептеу компьютерлік желісі көмегімен оқытуға арналған.  МАКИ-2007 жабық бөлмелер мен жердің шектеулі учаскелеріне арналған жаттығу және еліктеу құралдарына жатады. МАКИ-2007 оқыту барысында топтық сабақтарды, топтық жаттығуларды, тактикалық ұшуларды, сонымен қатар жаттығуларды, оқу және көрсету атыс, сынақ от тапсырмаларын орындау үшін қолданылады. МАКИ-2007 келесі функционалды мүмкіндіктері бар: 1. Экранда тактикалық белгілерді, тактикалық жағдайдың элементтерін, статика және динамика тактикалық жағдайының варианттарын, жұмыс карталарын, шешімдер мен ұсыныстарды, т.б. құру, сақтау және көрсету.

2. Жағдайдың лазер және дыбыс (жер макетінде) еліктеу және қарсыластың тактикалық әрекеттері мен мақсатты әскерлер (зақым объектілері) сонымен қатар қозғалатын, жарылыс снарядтары және миналар (сынық-фугастық жергілікті және әуе, жарық және агитациялық) жүзеге асыру. 3. От бөлімшелерінің  және артиллерия барлау құралдар қызметінің еліктеуін кванттық алыс өлшерін, түйіндес бақылау, РЛС СНАП, АРК түрінде, дыбыс барлау бөлімшелері; барлау-түзеу тікұшақтар. 5. «Түнде» және «күндіз» келесі от тапсырмаларын орындау: №3 кез келген әдіспен ату (дивизион – жәрдемші және әр); №4 – атысты әр әдіспен бақылау; №5 – колона, бөлек бақыланатын мотоәскер жылжымалы тобы, НЗО; нағыз және жалған репер (әр әдіспен) жердегі және әуедегі;

№7 – жарық түсіру, жарықпен көзді шағылыстыру, насихаттық материалдарды тарату; келесі шарттардың әрбіреуінде: мақсаттары – бөлек және топтық; бақыланатын және бақыланбайтын; жоспарлық және жоспарлық емес; жылжымалы және жылжымайтын. Атыс тапсырмалары – жою, Новый рисунок (3)тоқтату, қажу, құрту, ұсынуға тыйым салу, жарық түсіру, жарықпен көзді шағылыстыру, насихаттық материалды тарату; тартылған артиллерия – құрал, взвод, батарея№ дивизион, топ; атыс – соққы, рикошет, қашықтық, мортирдік, өзінің және басқа батареямен жарық түсіру, шкаламен, мақсат учаскелерін таратумен (мақсаттар). «МАКИ-2007» жалындық және ұсақ калибрлі полигондардан ерекшелігі оқу сұрақтарының кең спектрін қамту мүмкіндігі және оқу үдерісінде оқытылатын рөлдік әрекеттердің мүмкіндігі және дыбыс еліктеудің болуы.

Авторлық ұжым

Бұл полигон Ақтөбе қ., «Гиацинт» фирмасымен құрылып, монтаждалған.

Новый рисунок (4)БППСТ ИПВЦ ЦИКЛІ

От дайындығы — ВУС 021101 жоғары оқу орындарының студенттер санынан запас офицерлерін дайындау бағдарламасына байланысты маңызды пәндердің бірі. Оның мақсаты – жеке құрамды үздіксіз әскери дайындықта қару-жарақпен жабдықталу және әскери тапсырмаларды орындау үшін қазіргі шайқас жағдайында қарсыласты жеңіп шығу үшін алдын ала ескерту және тиімді от жүргізуге үйрету. От дайындығының мақсаты: танк нысанашысын және командирін қиын тактикалық жағдайда өз бетімен от жүргізуге; — жеке құрамды қазіргі жалпы әскери айқас жағдайында бөлімше құрамында от тапсырмаларын орындауға; — ұйым командирлерін қарсыластарды отпен жеңуге және соғыс кезінде штат, қолдайтын бөлімшелерді (от құралдары) отпен басқару. Қазіргі қару және әскери техниканың от мүмкіндіктерін толығымен іске асыру үшін оқытылатын жеке құрам:

Білу керек: қарудың тағайындалуы, әскери және техникалық сапалары, қару жиынтығы, олапрдың құрылым принциптері және жұмысы; оларды соғыста пайдалану әдістері; эксплуатация ережелері; атыс негіздерін және ережелерін пайдалану;

—          Қару-жарақ, атысқа оқ-дәрі дайындауды білу, оларды үздіксіз әскери дайындықта ұстап, атыс кезінде болатын кідірісті болдыртпау; мақсат барлауын жүргізу және олардың алыстығын анықтау, дәл көздеп атуды жүргізу, бірінші атудан тию, атысты түзеу; қазіргі соғыстың әр түрлі жағдайында түнде және күндіз метеорологиялық және баллистикалық жағдайларды есепке алып атыстың барлық әдістерін қолдану. Одан басқа студенттер жауды отпен жеңу ұйымдастыруда, штат және соғыста от құралдарын қолдайтын отпен бақылауда білім және дағдыларға ие болу керек.   Оқыту тәжірибесінде ақырғы кездері әр түрлі оқыту-жаттығу құралдары кеңінен қолданылады. Штат қару-жарағымен әскери техникадағы оқыту осы техника, қару және оқ-дәрінің жоғары амортизациялық бағасымен шектеулі. Одан басқа әскери техника мен қаруда қаруланған кезде студенттердің әрекеттерін әрдайым бақылаудың мүмкіндігі болмайды, бөлек механизмдердің құралдарын қол жетімді болу сабақтарды жүргізу керек, атыс кезінде дұрыс  әрекеттерге үйрету, жөндНовый рисунок (5)емсіздік және қарулану кезіндегі қызмет көрсетуде кідірістерін болдыртпау. Осының бәрі оқытудың қарқындандыру үдерісін жоғарлату мен  жеке құрамда қысқа уақыт мерзімінде әр түрлі нысаналарды ату үшін кәсіби біліктерді дамыту болып табылады.

Нысаналарды жеңу еліктегіштің негізгі құндылығы мен ерекшеліктері (НЖЕ)

НЖЕ оқ-дәрі құртпай студенттерді әуе нысаналары бойынша зениттік-пулемет құрылғысынан-72 (ЗПҚ -72) жабық бөлмелерде (бокс, класс) коллиматорлық көздеуішті пайдаланып атыс жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар ол жеке құраммен қол жетімді болатындай сабақтарды өткізуге, жаттығу кезінде әрекеттерін бақылауға, жіберілетін қателердің алдын-алу мен оның себептерін анықтауға, әскери техникаға қарағанда студенттердің көп санын оқытуға болады. НЖЕ әскери кафедрасының аймағында (Сурет 1)  атыс даярлығының боксында орнатылған, бұл оқу орталығына бармай атыс даярлығы бойынша сабақтарды өткізуге мүмкіндік береді. Оны құру жұмысы кезінде және оқу үдерісінде қолдану барысында осындай құрылғы жасау аналогы болмаған.

Құрушылардың авторлық ұжымы

 Жетекші: аға оқытушы отставкадағы п-к Алаев А.А. Студенттер: Ведерников А.В. ЭМ-97-1с тобы, Жириков А.В. АТ-96-1с тобы, Шебалин А.В. АТ-96-1с тобы. Пайдалануға енгізу жолы және оқу үдерісінде пайдалануды бастау1998 ж.

ЖНАЕ

Новый рисунок (5)От дайындығы — ВУС 021101 жоғары оқу орындарының студенттер санынан запас офицерлерін дайындау бағдарламасына байланысты маңызды пәндердің бірі. Оның мақсаты – жеке құрамды үздіксіз әскери дайындықта қару-жарақпен жабдықталу және әскери тапсырмаларды орындау үшін қазіргі шайқас жағдайында қарсыласты жеңіп шығу үшін алдын ала ескерту және тиімді от жүргізуге үйрету. От дайындығының мақсаты: танк нысанашысын және командирін қиын тактикалық жағдайда өз бетімен от жүргізуге; — жеке құрамды қазіргі жалпы әскери айқас жағдайында бөлімше құрамында от тапсырмаларын орындауға; — ұйым командирлерін қарсыластарды отпен жеңуге және соғыс кезінде штат, қолдайтын бөлімшелерді (от құралдары) отпен басқару. Қазіргі қару және әскери техниканың от мүмкіндіктерін толығымен іске асыру үшін оқытылатын жеке құрам:

Білу керек: қарудың тағайындалуы, әскери және техникалық сапалары, қару жиынтығы, олапрдың құрылым принциптері және жұмысы; оларды соғыста пайдалану әдістері; эксплуатация ережелері; атыс негіздерін және ережелерін пайдалану;

-Қару-жарақ, атысқа оқ-дәрі дайындауды білу, оларды үздіксіз әскери дайындықта ұстап, атыс кезінде болатын кідірісті болдыртпау; мақсат барлауын жүргізу және олардың алыстығын анықтау, дәл көздеп атуды жүргізу, бірінші атудан тию, атысты түзеу; қазіргі соғыстың әр түрлі жағдайында түнде және күндіз метеорологиялық және баллистикалық жағдайларды есепке алып атыстың барлық әдістерін қолдану. Одан басқа студенттер жауды отпен жеңу ұйымдастыруда, штат және соғыста от құралдарын қолдайтын отпен бақылауда білім және дағдыларға ие болу керек.   Оқыту тәжірибесінде ақырғы кездері әр түрлі оқыту-жаттығу құралдары кеңінен қолданылады. Штат қару-жарағымен әскери техникадағы оқыту осы техника, қару және оқ-дәрінің жоғары амортизациялық бағасымен шектеулі. Одан басқа әскери техника мен қаруда қаруланған кезде студенттердің әрекеттерін әрдайым бақылаудың мүмкіндігі болмайды, бөлек механизмдердің құралдарын қол жетімді болу сабақтарды жүргізу керек, атыс кезінде дұрыс  әрекеттерге үйрету, жөндемсіздік және қарулану кезіндегі қызмет көрсетуде кідірістерін болдыртпау. Осының бәрі оқытудың қарқындандыру үдерісін жоғарлату мен  жеке құрамда қысқа уақыт мерзімінде әр түрлі нысаналарды ату үшін кәсіби біліктерді дамыту болып табылады.

Жылжымалы нысаналарды ату електегіштің басты қасиеттері мен ерекшеліктері (ЖНАЕ)

ЖНАЕ оқытудың бірінші кезеңінде қымбат әскери техника, қарулану, оқ-дәрі және моторесурстарын қолдануын жеке құрамды шата қаруланудан атысқа үйрету кезінде қысқартуға болады, бұл оқыту үдерісін үнемдеуге көмектеседі. Сонымен қатар ол жеке құраммен қол жетімді болатындай сабақтарды өткізуге, жаттығу кезінде әрекеттерін бақылауға, жіберілетін қателердің алдын-алу мен оның себептерін анықтауға, әскери техникаға қарағанда студенттердің көп санын оқытуға болады. ЖНАЕ әскери кафедрасының аймағында (Сурет 1) ОП боксында орналасқан атыс даярлығының боксында орнатылған, бұл оқу орталығына бармай атыс даярлығы бойынша сабақтарды өткізуге мүмкіндік береді. Бұл құрылғының ата типі ИПЦ-1 болып табылады, оны дамыту жұмыстары жылжымалы нысаналарға танк қаруынан атыс жүргізу оқуларын жүргізуге мүмкіндік береді.

Қолданудың әдістемелік негіздері

Бұл құрылғы № 9 «Атыс жаттығулары» тақырыбы бойынша атыс дайындығы боксында өткізілетін практикалық сабақтарды өткізу кезінде пайдаланылады. Оқыту барысында студенттер танк командирі және қару дәлдеушісі рөлдерінде жаттығады. Сабақ жетекшісі тапсырма қояр алдында жаттығу шарттарын, уақытша және бағалау көрсеткіштерін ұсынады. Осыдан кейін студенттер танкідегі штат орындарына отырып, жаттығу орындауға кіріседі. Сонымен қатар олар қару дәлдеушінің дұрыс әрекет жасаған кезде нысанада орнатылған жарық диодының жану бойынша атыс тапсырмаларын орындайды. Жаттығу орындаған соң жетекші қателерін талдап, студенттердің әрекеттерін бағалайды, кемшіліктеріне көрсетіп, қателіктері мен оның себептерін түсіндіреді. Осыдан кейін студенттерді алмастырған соң, жаттығу қайтадан басынан басталады.

Бұл құрылғыны  дамыту жолдары

Бұл құрылғының дамыту және жаңарту жұмыстарын өткізу кезінде бірнеше жылжымалы нысаналардың негізінде құрылғы болу мүмкін, студенттерді оқыту барысында қарсыластың маңызды нысаналарын өз бетімен таңдап, ату керек.

ТПБТТ ЦИКЛ

Новый рисунок (6)Такелаждық құрылғының басты қасиеттері мен екершеліктері

Такелаждық құрылғы жеке құраммен демонтаж-монтаж жұмыстары, бронетанкті техника объекттерінде торап, агрегате, күш құрылғыларын алмастыру (Сурет 1) өткізумен байланысты техникалық дайындық бойынша сабақты қол жетімді және көрнекі түрде өткізуге мүмкіндік береді.

Такелаждық құрылғының жинамалы конструкциясы оның жөндеу орнына автокөлікпен тасыған соң тез ажырату мен жинауына мүмкіндік береді.

Электр жетегінің болмауы оқуларды немсе жөндеу жұмыстарын әр жерде, электр энергия көзісіз және электр құралдарын пайдалануда қауіпсіздік шараларын бұзбау кезінде жүргізуге болады.

 

Такелаждық құрылғының техникалық сипаттама, құрылысы және жұмыс принциптері

Такелаждық құрылғы күш құрылғыларының демонтаж-монтаж жұмыстардың өндірісі мен бронетанкті техниканың объектілерінде 1 тонна мөлшеріне дейін торап және агрегат үшін арналған. Такелаждық құрылғы: 1. Бойлық арқалық; 2. Бойлық арқалықтың ролигі; 3. Рельс; 4. Дөңгелектер; 5. Бойлық арқалықтың тіреулері; 6. Қол жүк көтергіші; 7. Шынжыр құрылғы; 8. Тежегіш тетіктер.

Құрушылардың авторлық ұжымы

Шығармашылық ұжым: полковник Понкратов С.П., полковник Клюев А.К., подполковник Строков Е.Н., отставкадағы полковник Сурин Е.Ю., отставкадағы подполковник Банников А.В., Шалқыбасов К.М..

Такелаждық құрылғының негізі ТПБТТ цикл шығармашылық ұжыммен  құрылған, оқу бөлімінің бастығы полковник Понкратов С.П. басшылығымен жұмыс сызбасы болып табылады.

Барлық қажетті слесарлық-механикалық, пісіру, бояу және басқа жұмыстары ЖШС «Байлықта» орындалған.

 

Қолданудың әдістемелік негіздері

Такелаждық құрылғы қолданумен практикалық сабақтар тек қана такелаждық құрылғының техникалық күйін тексерген соң өткізіледі. Такелаждық құрылғының техникалық күйінің тексерісін әскери кафедрасының басшысымен тағайындалатын комиссия іске асырады, тексеру қорытындысы бойынша такелаждық құрылғыны пайдалануға дайындығы жөнінде акт құрылады.

Такелаждық құрылғы қолданумен сабақтарды әскери жөндеу және бронетанкті техника объектілерінің қазіргі жөндеу ұйымдастыру мен өткізу бойынша демонтаж-монтаж және құру-жинау жұмыстарының практикалық әскери тәжірибесі бар дайындалған және тағайындалған оқытушылар өткізеді. Күш қондырғыларын монтаждау (демонтаж) бойынша практикалық сабақтарды технологиялық карта қолданумен студенттер тобымен (4-5 адам) өткізеді. Қалған взводтың жеке құрамы студенттердің әрекеттерін жылжымалы видеоқұрылғы «Циклоп» көмегімен де бақылайды. Студенттерді такелаждық құрылғы қолдану бойынша нұсқаулықпен танысқан соң, торап және агрегаттың демонтаж-монтаж бойынша практикалық жұмыстарды өткізу бойынша қауіпсіздік шаралармен танысқан, жарамды құрал мен жұмыс қиім қамтамасыз етілген студенттер практикалық сабақтарға қатысуға рұқсат етіледі.

5. Такелаждық құрылғыны дамыту жолдары

Осындай конструкциядағы такелаждық құрылғыны әскери жөндеуде егістік жайдаында қолдану мақсатындарельс салусыз құрылғы пайдалану мақсатымен металликалық дөңгелектерді пневматикалыққа ауыстыру және жөнделетін объекттің борттық желісінен қуат көзімен қосымша жарық түсірумен құрылғы қолдану.

ЖАРМА ҚОЗҒАЛТҚЫШ

Танктің электрлендірілген жарма қозғалтқыштың негізгі қасиеттері мен ерекшеліктері (ТЭЖҚ)

Новый рисунок (7)ТЭЖҚ оқытудың бастапқы кезеңінде танктің күш құрылғысының және оған қызмет жасайтын жүйелерінің жұмыс принциптері мен жалпы құрылысын оқыға қажетті уақытты қысқартуға мүмкіндік береді.

БТВТ (Сурет 1) электр арнайы жабдық сыныбында орналасқан ТЭЖҚ жеке құраммен танк күш қондырғысының жұмыс істеуі мен құрылысын зерттеумен техникалық дайындық бойынша сабақтарды қол жетімді және көрнекі өткізуге мүмкіндік береді.

ТЭЖҚ техникалық сипаттамасы, құрамы және жұмыс істеу принципі

ТЭЖҚ жалпы құрылғынын мен танк қозғалтқышы мен оның жүйелерінің жұмыс принциптерін көрнекі түрде қарастыруға арналған. ТЭЖҚ: 1. Танктің жарма қозғалтқышы; 2. тіреуіштер; 3. қорғаныш қаптамадағы шам қаракөлеңкесі; 4. Электр жетегі; 5. радио басқарудың қашықтық пулті; 6. Басқару блогы;

         7. электр жалғаулы жетектерінен тұрады.

Құрушылардың авторлық ұжымы

Шығармашылық ұжым: полковник Понкратов С.П., полковник Клюев А.К., подполковник Строков Е.Н., отставкадағы подкполковник Банников А.В., Шалқыбасов К.М., Джура А.И.

ТЭЖҚ негізі танктің оқу қозғалтқышы болып табылады. Барлық қажетті слесарлық-механикалық, пісіру, электрілк, бояу және басқа жұмыстар оқу ұстахана ұжымымен жасалған: Джура А.И., Николаев В.С., Шалықбасов К.М., Клочков А..

ТЭЖҚ-дағы радио басқару жүйесі студенттермен – әскери кафедрасының 2010 бітірушілері Захаров Д.И. және Лопатин М.Г. құрылған.

 

Қолданудың әдістемелік негіздері

Танктің электрлендірілген жарма қозғалтқышы (ТЭЖҚ) техникалық дайындық бойынша № 2 тақырып 1 сабақ «Күш қондырғысы және танк жүйесі» бойынша сабақ жүргізгенде қолданылады. ТЭЖҚ қолданумен сабақ өткізер алдында жерге қосылған сымның беріктігін, электр жетегінің жарамдылығын және оқытушыда ғана болатын қашықтық радио басқарудың пультін тексеру керек. ТЭЖҚ жұмысын көрсету алдында оқытушы студенттерде ТЭЖҚ болатын кезде қауіпсіздік шараларына назар аударады, студенттердің ТЭЖҚ-дан орналасу қашықтығы 1,5 м-ден кем болмау керек, себебі ТЭЖҚ-ның айналушы мен жылжымалы бөліктеріне дене мүшелері, киім және басқа заттар түсудің алдын-алу үшін шаралар қолданылады. Осы тақырып бойынша сабақ жүргізгенде оқытушы студенттерге танктің күш қондырғысы қозғалтқыш және оған қызмет жасайтын жүйелерден, торап және агрегат кешен болып келетінін айтады. ТЭЖҚ қолданумен (сур. 2) сыртқы келбетін көрсетеді (бүйірінен және алдынан), танк қозғалтқышы қандай негізгі бөліктерден тұратынын айтады (қос иінді –шатунды механизм, табыстау механизмі, газ үйлестіру механизмі). Сосын оқытушы картер, цилиндрдің екі блоктарын, бүгілмелі білік, шатун және піспек топтарын көрсетіп қос иінді-шатун механизмнің құрылысын толығымен түсіндіреді. Блок қирауында оқытушы жоғары қысымды сорғы, отын сүзгіні, ауа үйлестіруші, картер вентиляциясының май айырғышын көрсетеді. Сосын қашықтық радио басқару пультінің көмегімен оқытушы (сур. 6) қос иінді механизм, табыстау механизмін және газ үйлестіру механизмін қозғалысқа қосады.

Сонымен қатар танк қозғалтқышының технологиялық жармалары арқылы механизмдердің ішкі жұмысын көрнекі түрде көрсету мүмкіндігі бар (сур. 3), бұл жерде оқытушы иінді білік, оның құрылысы, басты және жалғамалы шатун мен піспектердің қозғалысын толығырақ қарастырады. Қозғалтқыштың негізгі құрылғысын, оның торап және механизмдерінің жұмысын қарастырған соң төрт тактылы қозғалтқыштың жұмыс принциптерін,кіргізу такты, қсыу, жұмыс қимыл және шығару, сонымен қатар қашықтық радио басқару пультін қолданып (сур. 6) оқытушы қозғалтқыштың жұмысын толығымен және бөлек тактылар бойынша тоқтаулармен көрсетуге мүмкіндігі бар.

 

5. ТЭЖҚ жетілдіру жолдары

Жоғары қысымды отын сорғысы, отын сүзгіші және ауа үлестіруші жұмысы мен құрылғыны тереңдетіп зерттеуді жеңілдету мақсатында ТЭЖҚ жетілдіру бойынша жұмыстарды жалғастыру, осы тораптарда қажетті технологиялық тілік жасау.

Без рубрики