Ғылым

ФАКУЛЬТЕТТІҢ ҒЫЛЫМИ ІC-ӘРЕКЕТІ

 

Тау-кен факультетіде мемлекеттік бюджеттік және шаруашылық келісім тақырыптары бойынша өткізілетін ғылыми жұмыстарға көп көңіл бөлінеді. Факультеттің ғылыми-зерттеу жұмыстарының жалпы жыл бойғы қаржыландыру мөлшері 120 млн. теңгеден асады. Сонымен қатар, шаруашылық келісім тақырыптарын тапсырушылар тау-кен кешенінің ірі өндірістік кәсіпорындары болып табылады, олардың қатарында ҚарМТУ Бірлескен Университеттері мүшелері бар: «Арселор Миттал Теміртау» УД АҚ, «Арселор Миттал Теміртау» АҚ, «ССГОПО» АҚ, «Корпорация «Казахмыс»ЖШС, «Жайремский ГОК» АҚ, «Шубарколькөмір» АҚ, «Караганданеруд» АҚ, «Азимут Энерджи Сервисез» КФ АҚ, «Казпромгеофизика» АҚ және т.б.

Факультеттің негізгі базасы – Университеттің Инженерлі сала зертханасы (ИСЗ) – «Минералды шикізат қорларының кешенді өндірісі» болып табылады, ол жаңа жабдықтармен, құралдармен, аспаптармен жабдықталған.

1. Тау-кен факультетінде штаттағы ПОҚ саны 124 адам, ғылыми дәрежесі бар 75%, орта дәрежелі — 60,5% құрайды, соның ішінде кафедралар бойынша:

— МІ және Г — 21 адам., кафедраның дәрежелілігі 47%;

— ПҚКҚ — 21 адам. кафедраның дәрежелілігі 76%;

— ТФ және Г — 20 адам., кафедраның дәрежелілігі 50%;

— КА және ЕҚ — 22 адам., кафедраның дәрежелілігі 63%;

— ӨЭ және Х — 25 адам., кафедраның дәрежелілігі 48%;

— ТМ және Ж — 15 адам., кафедраның дәрежелілігі 87%.

2009 жылы факультетте қорғалғандар:

— 4 кандидаттық диссертациялар (Низаметдинов Р.Ф., Низаметдинов Н.Ф. — МІ және Г кафедрасы; Бахтыбаев Н.Б. – ПҚКҚ кафедрасы; Сатарова Г.С.- КА және ЕҚ кафедрасы);

— 1 докторлық диссертация (Кенжин Б.М. – ТФ және Г кафедрасы).
2010 ақпан айында екі докторлық диссертация қорғалды:

— ӨЭ және Х кафедрасы доценті Ғазалиева М.А.;

— МІ және Г кафедрасының доценті Долгоносов В.Н.
ҒЗЖ орындалуына тау-кен кәсіпорындарымен шаруашылық келісім жасасу бойынша қарқынды жұмыстар жалғасуда.

ҒЗЖ орындалуына 79% бастап (ТФ және Г кафедрасы) 100% дейін кафедралардың ПОҚ (МІ және Г, ӨЭ және Х, КА және ЕҚ кафедралары) қатысады.

ҒЗЖ шаруашылық келісім орындалуына МІ және Г кафедралары студенттері қатысады:

— Ожигин Д.С.( ГД-07-4 топ) — тақырыптар 09.11.01, 09.11.02, 09.11.03, 09.11.04;

— Горохов Д.А. ( ГД-07-4 топ) — тақырыптар 09.11.01, 09.11.02, 09.11.03;

— Ермакашева Н.Т. ( ГД-07-4 топ) — тақырыптар 09.11.02, 09.11.04;

— Валиулина Л.Г. ( ГД-07-4 топ) — тақырып 09.11.04;

— Нагибин А.А. ( ГД-07-4 топ) — тақырып 09.11.04;

— Бесимбаев Н. ( ГД-08-2 топ) — тақырып 09.11.02;

— Хананов Р. (ГиК-08-3 топ) — тақырып 09.11.02 және т.б.

3. Факультет кафедраларында — 30 СҒЗЖ үйірмелері

Ғылыми жұмыспен белсенді айналысатын студенттер саны 29% дан (ТФ және Г, ӨЭжәнеХ) 62%ға (КА және ЕҚ, МІ және Г кафедралары) дейін жетеді.

СҒЗЖ мақалаларының 2008-2009гж. саны – 163 мақаланы құрады. Соның ішінде мына кафедралар бойынша:

— МІ және Г — 46 мақала;

— ПҚКҚ — 35 мақала;

— ТФжәнеГ — 27 мақала;

— КА және ЕҚ — 23 мақала;

— ӨЭ және Х- 20 мақала;

— ТМ және Ж- 12 мақала.

2009 жылы Республикалық студенттердің ең үздік ғылыми жұмысы конкурсына тау-кен факультеті студенттері қатыстырылған 41 жұмыстың ішінен 8-і ҚР БҒМ дипломымен марапатталды.

- I дәрежеде – 2 курс студенті жұмысы Ожигина Д. С. (ғылыми жетекші. – т.ғ.д., проф. Низаметдинов Ф.К.);

- II дәрежеде3 курс студенті Д.Хвостованың жұмысы (ғылыми жетекші. – т.ғ.к., доц. Кряжева Т.В.); 2 курс студенті Балабас А.Ю.жұмысы (ғылыми жетек. – т.ғ.д., проф. Демин В.Ф.);

- III дәрежеде – 4 курс студенті Чувашова П. Ю. (ғылыми жетек. – т.ғ.к., доц. Ожигина С.Б.); Жакибаева А. (ғылыми жетек. – аға оқыт. Хмырова Е.Н.); 3 курс студенті ЛотореваА.В. (ғылыми жетек. – т.ғ.д., проф. Низаметдинов Ф.К.); Мустафина М.Б., Романова Е.В. (ғылыми жетек. – т.ғ.к., доц. Романов В.И. ) , Харламова А.В. ( БЖД-08м топ), Крылова Н.В., Куштаева М.М., Мусина Д.М., Никифорова А.В., Саламатина В.А., Турчина Е..

Факультетте ҒЗЖ нәтижелілігінің жоғарылау келешегі келесі шаралардың жүзеге асуымен байланысты:

1. МІ және Г, ТФ және Г, ӨЭ және Х кафедраларының ПОҚ дәрежесін 60% дейін жоғарылату.

2. ҒЗЖ қаржыландыру көлемі мен келісімшарттардың санын ұлғайту жолымен Бірлескен Университет кәсіпорындарында ғылыми зерттеулердің өткізілуін, мамандарды даярлауда сапаның жоғарылатуын қамтамасыз ететін жаңа технологиялар жабдықтар және материалдар негізінде студенттерді қызықтыра отырып, өзара ғылыми зерттеулерді іске асыру және кәсіпорынның экономикалық нәтижелілігін арттыру.

3. ҒЗЖ бойынша білім және ғылым саласында Халықаралық, республикалық бағдарламаларға қатысу.

4.ҒЗЖ орындауды ПОҚ кафедраларының 100 % дейін орындауды жүзеге асыру.

5.Ғылыми зерттеулер саласында Халықаралық ынтымақтастықты нығайту. Халықаралық өзара ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру.

6. Зерттеу дипломдары мен курстық жұмыстар жобасы санын 30 % дейін жоғарылату.

7. Кен шығару орындарында зертханалардағы қазіргі заманғы инженерлі жабдықтар зертханаларында қолданылатын лазерлі және геотомографиялық сканерлеу инновациялық технологияларын енгізу. ( Leica HDS лазерлі сканеры, RAMAC GPR (Mala)) электронды томографиялық-геосканерлеуші жүйесі.

Cоңғы басылымдар