Университет мамандықтары бойынша «қазақ тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешендер тізімі

ШИФР МАМАНДЫҚ ӘЗІРЛЕУШІЛЕР
1 5В010400 Алғашқы әскери дайындық. Ф.ғ.к., аға оқытушы Шахина С.Ж. 

Ф.ғ.к., аға оқытушы Аубакиров Н.М.

Филология магистрі,  оқытушы Кельдиярова Б.А.

2 5В042000 Сәулет Ф.ғ.к., аға оқытушы Аубакиров Н.М. 

аға оқытушы Ботабек А.Ә.

аға оқытушы Сагатова Г.К.

3 5В042100 Дизайн Ф.ғ.к., аға оқытушы АубакировН.М. 

аға оқытушы Ботабек А.Ә.

аға оқытушы  Сагатова Г.К.

4 5В050600 Экономика Ф.ғ.к., аға оқытушы Калыбекова К.С. 

Ф.ғ.к., аға оқытушы  Ныгметова  Н.Т.

аға оқытушы Бажикова А.К.

5 5В050700 Менеджмент Ф.ғ.к., аға оқытушы Калыбекова К.С. 

Ф.ғ.к., аға оқытушы  Ныгметова  Н.Т.

аға оқытушы  Бажикова А.К.

6 5В050800 Есеп және аудит Ф.ғ.к., аға оқытушы Калыбекова К.С. 

Ф.ғ.к., аға оқытушы Ныгметова  Н.Т.

аға оқытушы Бажикова А.К.

7 5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару Ф.ғ.к., аға оқытушы Калыбекова К.С. 

Ф.ғ.к., аға оқытушы Ныгметова  Н.Т.

аға оқытушы Бажикова А.К.

8 5В051100 Маркетинг Ф.ғ.к., аға оқытушы Калыбекова К.С. 

Ф.ғ.к., аға оқытушы Ныгметова  Н.Т.

аға оқытушы Бажикова А.К.

9 5В071100 Геодезия және картография Ф.ғ.к., доцент Хамзина К.М. 

оқытушы Кинбаева А.Б.

оқытушы Конурова Н.А.

оқытушы Оспангалиева М.Т.

10 5В090400 Әлеуметтік-мәдени сервис Ф.ғ.к., аға оқытушы Калыбекова К.С. 

Ф.ғ.к., аға оқытушы Ныгметова  Н.Т.

аға оқытушы Бажикова А.К.

11 5В090800 Бағалау Ф.ғ.к., аға оқытушы Калыбекова К.С. 

Ф.ғ.к., аға оқытушы Ныгметова  Н.Т.

аға оқытушы Бажикова А.К.

12 5В070100 Биотехнология Ф.ғ.к., доцент Хамзина К.М. 

аға оқытушы Иманбаева С.Б.

оқытушы Конурова Н.А.

оқытушы Оспангалиева М.Т.

13 5В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы Ф.ғ.к., доцент Хамзина К.М. 

аға оқытушы Иманбаева С.Б.

14 5В073700 Пайдалы қазбаларды байыту Ф.ғ.к., доцент Хамзина К.М. 

оқытушы Кинбаева А.Б.

оқытушы Конурова Н.А.

оқытушы Оспангалиева М.Т.

15 5В012000 Кәсіптік білім Ф.ғ.к., аға оқытушы Аубакиров Н.М. 

оқытушы Кинбаева А.Б.

16 5В060200 Информатика Ф.ғ.к., доцент Коянбаева К.К. 

аға оқытушы Хасен М.А.

аға оқытушы Тусупбекова Э.К.

аға оқытушы Абилькасов Г.М.

17 5В070200 Автоматтандыру және басқару аға оқытушы Байпелова Г.С. 

аға оқытушы Абилькасов Г.М.

18 5В070300 Ақпараттық жүйелер Ф.ғ.к., доцент Коянбаева К.К. 

аға оқытушы Шабденова К.Ж.

оқытушы Кулейменова Л.М.

19 5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету Ф.ғ.к., доцент Коянбаева К.К. 

аға оқытушы Шабденова К.Ж.

оқытушы Кулейменова Л.М.

20 5В070500 Математикалық және компьютерлік модельдеу Ф.ғ.к., доцент Коянбаева К.К. 

аға оқытушы Хасен М.А.

аға оқытушы Тусупбекова Э.К.

21 5В070600 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау Ф.ғ.к., доцент Хамзина К.М. 

оқытушы Кельдиярова Б.А.

оқытушы Шадыкенова Д.Т.

22 5В070700 Тау-кен ісі оқытушы Кинбаева А.Б. 

оқытушы Конурова Н.А.

оқытушы Оспангалиева М.Т.

23 5В070900 Металлургия Ф.ғ.к., аға оқытушы Калыбекова К.С. 

Ф.ғ.к., доцент Нурпеисова С.Ж.

аға оқытушы Тусупбекова Э.К.

24 5В071000 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы Ф.ғ.к., аға оқытушы Калыбекова К.С. 

Ф.ғ.к., доцент Нурпеисова С.Ж.

аға оқытушы Тусупбекова Э.К.

оқытушы Нуржанова К.К.

25 5В071200 Машина жасау Ф.ғ.к., аға оқытушы Калыбекова К.С. 

Ф.ғ.к., доцент Нурпеисова С.Ж.

аға оқытушы Тусупбекова Э.К.

оқытушы Нуржанова К.К.

26 5В071300 Көлік, көліктік техника және технологиялары Ф.ғ.к., доцент Коянбаева К.К. 

аға оқытушы Жетписбай Ш.А.

27 5В071600 Приборлар жасау Ф.ғ.к., доцент Коянбаева К.К. 

аға оқытушы Шабденова К.Ж.

оқытушы Кулейменова Л.М.

28 5В071700 Жылу энергетикасы аға оқытушы Байпелова Г.С. 

Ф.ғ.к., аға оқытушы Ныгметова  Н.Т.

аға оқытушы Абилькасов Г.М.

29 5В071800 Электр энергетикасы Ф.ғ.к., аға оқытушы Ныгметова  Н.Т. 

аға оқытушы Байпелова Г.С.

аға оқытушы Абилькасов Г.М.

30 5В071900 Радиотехника, электроника 

және телекоммуникациялар

Ф.ғ.к., аға оқытушы Ныгметова  Н.Т. 

аға оқытушы Байпелова Г.С.

аға оқытушы Абилькасов Г.М.

31 5В072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша) Ф.ғ.к., аға оқытушы Жусупова А.А. 

оқытушы Шадыкенова Д.Т.

32 5В072900 Құрылыс Ф.ғ.к., аға оқытушы Аубакиров Н.М. 

аға оқытушы Ботабек А.Ә.

аға оқытушы Сагатова Г.К.

33 5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру Ф.ғ.к., аға оқытушы Аубакиров Н.М. 

аға оқытушы Ботабек А.Ә.

аға оқытушы Сагатова Г.К.

34 5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі Ф.ғ.к., аға оқытушы Шахина С.Ж. 

оқытушы Кельдиярова Б.А.

оқытушы Шадыкенова Д.Т.

35 5В073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) Ф.ғ.к., доцент Нурпеисова С.Ж. 

аға оқытушы Тусупбекова Э.К.

оқытушы Нуржанова К.К.

36 5В074500 Көлік құрылысы Ф.ғ.к., аға оқытушы Аубакиров Н.М. 

ст.преподаватель Жетписбай Ш.А.

аға оқытушы Ботабек А.Ә.

аға оқытушы Сагатова Г.К.

аға оқытушы Иманбаева С.Б.

37 5В090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру Ф.ғ.к., доцент Коянбаева К.К. 

аға оқытушы Жетписбай Ш.А.

38 5В100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері Ф.ғ.к., доцент Коянбаева К.К. 

аға оқытушы Хасен М.А.

аға оқытушы Тусупбекова Э.К.

аға оқытушы Абилькасов Г.М.

 

Без рубрики