Schedule of master classes curator hours holding of DET on 2016-2017 academic years

Group Curator Date Audience Theme
1 RET-16-1 Anuarbekov K.B. 15.10.2016г 15.05/4 к.-418 «Астана – президенттің орындалған арманы, үйлесімдік пен жайлылық мекені»
2 A&C-16-2 Tokhmetova K.M.

 

5.12.2016г. 15.00/Гл 134 Қазақстан Республикасының Прзиденті Н.Назарбаевтың 2015 ж 30 қарашадағы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалау, даму жолдауы».
3 IM-15-2, 2с Aymagambetova R. Zh. 17.11.2016ж. 17.00/гл.418 «Карта индустриализации Карагандинской области».
4 RET-15-2 Sembaeva G. N 17.11.2016ж 1к 424. Қарағанды  облысының индустрияландыру картасы.
5 EE-14-1п Makhambetov O.K. 14.11.2016 17.00-17.50/гл 115 «Шевцов Е.И – металлург, ученый, учитель»
Uncategorized