2018-2019 оқу жылындағы ЖКФ ғылыми семинарының жоспары

п/п Семинар тақырыптары Жауаптылар Өткізу мерзімі
1 Ашық тау-кен жұмыстарын жүргізу үшін желілік қозғалыстағы шұғыл көлбеу конвейерді зерттеу және өңдеу Докторанттар Молдабаев Б.Г., Куанышбаев А.Б. қыркүйек
2 Патенттік зерттеулер Т.ғ.д., проф. Кадыров А.С. қазан
3 «Дикая идея» әдісі Докторанттар Нартов М.А., Куанышбаев А.Б., қараша
Паретизация әдісі Карсакова А.Ж.
Өндірістік қатты қалдықтарды қайта өңдеуде қолданылатын машиналар мен механизмдерге патенттік талдау жасау магистрант Бахытов Е.Б.
4 Дискілі щелерездің жұмысын зерттеу және құрылымын жаңарту Докторант  Сулеев Б.Д. желтоқсан
5 Автомобиль бәсеңдеткіштері және өнеркәсіптік пен пайдаланылған газдарды тазарту жүйесіне патенттік сараптама жасау Магистрант Барченко Л.М. ақпан
6 Дизельді қозғалтқыштардың моторесурсын арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу Магистрант Кенесов О.М. наурыз
7 Көліктік машиналарды эксперименттік зерттеулерінде ұқсастық теориясын қолдану Магистрант Кукешова А. сәуір
8 Қалалық коммуналдық желілерін жөндеуде қолданылатын модульды жол өтпесін зерттеу және есептеу Докторант Ганюков А.А. мамыр
9 «Шұбаркөл көмир» АҚ жағдайында тепловоздардың пайдаланылған газдардан бөлінетін зиянды қалдықтар төмендетуге арналған құралдардарды әзірлеу және зерттеу Докторант Аскаров Б.Ш.

 

маусым

 

Без рубрики