ОПОӘК тізімі

Пәнді жүргізетін оқытушылар аты жөнімен бірге мамандықтар бойынша ОПОӘК тізімі

Пән атауы Мамандық ОК/КВ Семестр Пәнді жүргізетін оқытушылардың аты-жөні
1 2 3 4 5 6
1 Электротехника и электроника 5В071700 ОК 4 Кельмагамбетова П.М.
2 Теплоэнергетикалық жүйелер мен энергияны қолдану 5В071700 ОК 5 Альмусин Г.Т.

Кайданович О.Ю.

3 Жылуэнергетикасы мен жылутехнологиясында энергияны үнемдеу 5В071700 ОК 6 Булатбаев Ф.Н.
4 ТЭЦ 5В071700 КВ 3 Иманов Ж.Ж., Двужилова С.Н.
5 Жылуменжабдықтау негіздері 5В071700 КВ 4 Мехтиев А.Д., Кайданович О.Ю.
6 ИИТ 5В071700 КВ 5 Шайгараева Т.Н., Акумова С.Х.
7 Электр машиналары 5В071700 КВ 6 Биличенко А.П., Исагулов С.Т.
8 Трансформаторлар мен қозғалтқыштар 5В071700 КВ 6 Биличенко А.П., Исагулов С.Т.
9 Электр машиналарының теориялары 5В071700 КВ 6 Биличенко А.П., Исагулов С.Т.
10 Электр жүйелері мен желілері 5В071700 КВ 6 Баландин В.С. Есимсеитов М.С.
11 Электр желілерінің есебі 5В071700 КВ 6 Баландин В.С., Есимсеитов М.С.
12 Электр жүйелерін жобалау 5В071700 КВ 6 Баландин В.С., Есимсеитов М.С.
13 Турбина қондырғылары 5В071700 КВ 6 Биличенко А.П., Альмусин Г.Т.
14 Станцияның электр бөлімі 5В071700 КВ 7 Булатбаев Ф.Н., Давыдов И.Н.
15 Электрлік станциялар мен қосалқы станциялар 5В071700 КВ 7 Булатбаев Ф.Н., Давыдов И.Н.
16 Станциялар мен қосалқы станциялардың электржабдықтары 5В071700 КВ 7 Булатбаев Ф.Н., Давыдов И.Н.
17 Қазандық қондырғылар мен бу генераторлары 5В071700 КВ 7 Альмусин Г.Т., Кайданович О.Ю.
18 Айдағыштар мен жылу қозғалтқыштары 5В071700 КВ 5 Акумова С.Х., Николаев Ю.А.
19 Айдағыштар мен жылу қозғалтқыштарының теориялары, конструкциясы 5В071700 КВ 5 Акумова С.Х., Николаев Ю.А.
20 Жылутасығыштардың үлестіру жүйелері 5В071700 КВ 5 Кызыров К.Б.
21 ЖЭС жабдықтарын монтаждау, эксплуатациялау 5В071700 КВ 6 Мехтиев А.Д.
22 Жылу желілерін монтаждау және эксплуатациялау 5В071700 КВ 6 Кызыров К.Б.
23 Жылу энергетикалық жабдықтарды жөндеу және эксплуатациялау 5В071700 КВ 6 Мехтиев А.Д.
24 Жылу желілерінің гидравликалық есебі 5В071700 КВ 7 Кызыров К.Б.
25 Жылу станцияларын жобалау 5В071700 КВ 7 Кайданович О.Ю., Альмусин Г.Т.
26 Жылу станцияларын жобалау 5В071700 КВ 7 Кайданович О.Ю. Альмусин Г.Т.
27 Жылу энергетикалық жабдықтарды жобалау 5В071700 КВ 7 Кайданович О.Ю. Альмусин Г.Т.
28 ЖЖ және ЖЭС сенімділігі 5В071700 КВ 7 Лихачев В.В., Есимсеитов М.С.
29 ТОЭ 1 5В071800 ОК 3 Утегенова А.С., Таранов А.В.
30 ТОЭ 2 5В071800 ОК 4 Утегенова А.С., Таранов А.В.
31 ИИТ 5В071800 ОК 5 Акумова С.Х., Шайгараева Т.Н.
32 Электр машиналары 5В071800 ОК 5 Биличенко А.П., Исагулов С.Т.
33 Электротехникалық материалтану 5В071800 ОК 4 Утегенова А.С.
34 Электроэнергетика 5В071800 ОК 5 Баландин В.С., Есимсеитов М.С.
35 Электротехникалық өндірістің технологиясы 5В071800 КВ 4 Таткеева Г.Г.
36 Электротехникалық қондырғылар 5В071800 КВ 5 Биличенко А.П., Есимсеитов М.С.
37 Электроэнергетикадағы ауыспалы процесстер 5В071800 КВ 6 Есимсеитов М.С., Лихачев В.В.
38 Электр жарықтандыру 5В071800 КВ 6 Шайгараева Т.Н.
39 Электр жүйелері мен желілері 5В071800 КВ 6 Баландин В.С., Есимсеитов М.С.
40 Электрлік станциялар мен қосалқы станциялар 5В071800 КВ 7 Булатбаев Ф.Н.
41 Асқын кернеу және  изоляция 5В071800 КВ 8 Мехтиев А.Д.
42 Жылуменжабдықтау 5В071800 КВ 3 Мехтиев А.Д.
43 Электрмен жабдықтаудың арнайы сұрақтары 5В071800 КВ 6 Мехтиев А.Д.
44 Электр жабдықтарын монтаждау, эксплуатациялау 5В071800 КВ 7 Мехтиев А.Д.
45 Электр тарату желілерінің конструкциясы және механикалық есебі 5В071800 КВ 7 Есимсеитов М.С.,

Лихачев В.В.

46 Тау-кен кәсіпорындарының электромеханикалық қондырғылары 5В071800 КВ 7 Есимсеитов М.С.,

Таткеева Г.Г.

47 Жалпы өндірістік кәсіпорындардың электромеханикалық қондырғылары 5В071800 КВ 7 Есимсеитов М.С.,

Таткеева Г.Г.

48 Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі релелі қорғаныс және автоматика 5В071800 КВ 7 Мехтиев А.Д.
49 Өнеркәсіптердегі электрмен жабдықтауды жобалау 5В071800 КВ 8 Есимсеитов М.С., Таранов А.В.
50 Электротехника, электроника и автоматика негіздері 5В012000 ОК 4 Иманов Ж.Ж.
51 ТОЭ 1 5В070200 ОК 3 Есимсеитов М.С., Таранов А.В.
52 ТОЭ 2 5В070200 ОК 4 Есимсеитов М.С., Таранов А.В.
53 Автоматты жүйелердің сенімділігі 5В070200 КВ Лихачев В.В., Есимсеитов М.С.
54 Электрмен жабдықтау негіздері 5В070200 КВ Таранов А.В., Булатбаев Ф.Н.
55 Электр тізбектерінің теориясы 5В070300 ОК 3 Иманов Ж.Ж., Шульгин Е.И.
56 Электр тізбектерінің теориясы 5В070400 ОК 3 Иманов Ж.Ж., Шульгин Е.И.
57 Жер асты тау-кен жұмыстарын электрмен жабдықтау және электротехника негіздері 5В070700 КВ 5 Таранов А.В.
58 Ашық тау-кен жұмыстарын электрмен жабдықтау және электротехника негіздері 5В070700 КВ 5 Таранов А.В.
59 Тау кен өндірісінің  өткелінің электр қондырғысы  және оны электрмен жабдықтау 5В070700 КВ 5 Таранов А.В.
60 Электротехника 5В070900 ОК 3 Иманов Ж.Ж., Шульгин Е.И.
61 Электротехника 5В071000 ОК 3 Иманов Ж.Ж., Шульгин Е.И.
62 Жалпыэлектротехника және электроника 5В071100 ОК 3 Кельмагамбетова П.М.
63 Электротехник негіздері 5В071200 ОК 4 Иманов Ж.Ж., Шульгин Е.И.
64 Электротехника және электроника негіздері 5В100200 ОК 3 Иманов Ж.Ж., Двужилова С.Н.
65 Электротехника 5В071600 ОК 3 Иманов Ж.Ж., Шульгин Е.И.
66 ТЭЦ 1 5В071900 ОК 3 Баландин В.С., Утегенова А.С.
67 ТЭЦ 2 5В071900 ОК 4 Баландин В.С., Утегенова А.С.
68 ТПВ 5В071900 ОК 4 Баландин В.С., Есимсеитов М.С.
69 Электротехника 5В072400 ОК 4 Иманов Ж.Ж., Шульгин Е.И.
70 Электротехника 5В073000 КВ 3 Иманов Ж.Ж., Кайданович О.Ю.
71 Жалпы электротехника 5В073100 КВ 4 Кельмагамбетова П.М.
72 Электротехника негіздері 5В073200 ОК 3 Двужилова С.Н., Утегенова А.С.
73 Электротехника және электроника негіздері 5В090100 ОК 4 Шайгараева Т.Н., Утегенова А.С.
74 Электротехника және электроника негіздері 5В071300 ОК 3 Иманов Ж.Ж., Двужилова С.Н.
Без рубрики