Оқу процесі

«Нанотехнологиялар және металлургия» кафедрасының оқу үрдісі

Құжаттар:

СОӨЖ кестесі

2015-2016 оқу жылында НТМ кафедрасында оқу үрдісін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестация өткізу тәртібі туралы өкім

2016-2017 оқу жылында НТМ кафедрасында оқу үрдісін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестация өткізу тәртібі туралы өкім

2017-2018 оқу жылында НТМ кафедрасында оқу үрдісін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестация өткізу тәртібі туралы өкім

2018-2019 оқу жылында НТМ кафедрасында оқу үрдісін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестация өткізу тәртібі туралы өкім

Білім беру бағдарламаларының міндеттері

Материалды-техникалық база

2018-2019 оқу жылына НТМ кафедрасының ВОУД бойынша кеңес беру кестесі

Ынтымақтастық

Мұғалімдердің академиялық мобильділігі

Студенттердің академиялық мобильділігі

2016 – 2017 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ

2017 – 2018 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ

2018 – 2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕсі (күндізгі оқу бөлімінің студенттерінің)

2018 – 2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕсі (сырттай оқу бөлімінің студенттерінің)

2018 – 2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕсі (магистранттардың)

2018 – 2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕсі (PhD докторанттардың)

 

Без рубрики