Оқу процесі

«Нанотехнологиялар және металлургия» кафедрасы


Мемлекеттік кешенді емтихан Бағдарламасы 5В071000 «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы»

Көктемгі семестрге арналған кесте 1

Көктемгі семестрге арналған кесте 2

2018-2019 оқу жылының көктемгі семестріне арналған СӨЖ кестесі

Студенттердің академиялық мобильділігі 2017-2019

2017-2019 жж. Мобильділік және машықтану


Кафедраның 2018/2019 оқу жылындағы жұмыс жоспары

СОӨЖ кестесі

2015-2016 оқу жылында НТМ кафедрасында оқу үрдісін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестация өткізу тәртібі туралы өкім

2016-2017 оқу жылында НТМ кафедрасында оқу үрдісін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестация өткізу тәртібі туралы өкім

2017-2018 оқу жылында НТМ кафедрасында оқу үрдісін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестация өткізу тәртібі туралы өкім

2018-2019 оқу жылында НТМ кафедрасында оқу үрдісін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестация өткізу тәртібі туралы өкім

Білім беру бағдарламаларының міндеттері

Материалды-техникалық база

2018-2019 оқу жылына НТМ кафедрасының ВОУД бойынша кеңес беру кестесі

Ынтымақтастық

Мұғалімдердің академиялық мобильділігі

2016 – 2017 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ

2017 – 2018 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ

2018 – 2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕсі (күндізгі оқу бөлімінің студенттерінің)

2018 – 2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕсі (сырттай оқу бөлімінің студенттерінің)

2018 – 2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕсі (магистранттардың)

2018 – 2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕсі (PhD докторанттардың)

 

Без рубрики