Оқу процесі

«Байланыс жүйесінің технологиясы» кафедрасы


Силлабустар

Әдістемелік қамтамасыздандыру

ОПОӘҚЖ тізімі

2018-2019 жылы  оқу үрдісінің кестесі

2018-2019 жылғы академиялық күнтізбе

Сабақ кестесі 2018-2019

Модульдік Білім Бағдарламасы 2018

Жұмыс оқу жоспары 2018

Элективті Пәндер Каталогы РЭТ 2018

Практика базалары

Без рубрики