Материалдық база

Физика кафедрасының материалды-техникалық базасы.

 

 

№п.п. Аталуы Саны. №ауди-ториялар Ауданы,м2 Қоныс.орын.саны Қондырғылар Ескертулер

1

2

3

4

5

6

7

1. Дәріс аудиториялары    2 209 296,3    236 -Проекциялы ‘экран-Проектор-Компьютер-Мультимединді қондырғы-акустикалық жүйе
426   76,7      70 -видео проектор.- Notebook HP.
2 Компьютерлі видеозал.    1 406   65,8 2     24 -Интерактивті тақта проекторымен– 1 дана.-Компьютерлер – 16 дана.- Проекционды телевизор «TOSHIBA».
3. Пәндік аудиториялар    5 417   34,3      32
424   33,9      30
425   33,2      30
429   50,0      28
433   50,7      28
4. Оқу зертханасы    7 402   51,5      24  -Зертханалық  стендтер:-«Жарық поляризациясын зерттеу» (№61)- «Сыртқы фотоэффекті зерттеу» (№ 64)- «Лазердің көмегімен интерференцияны зерттеу» (№ 66)- «Жарықтың жұту және шығару спектрлерін зерттеу» (№68)

— «Жарық дифракция құбылысын зерттеу» (№72)

— «Жарық көзінің күшін анықтау»  (№ 75)

— «Шыны пластиканың сыну көрсеткішін анықтау» (№ 80)

— «Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау»  (№102)

-«Оптикалық компакт-дискіні зерттеу» (№ 70)

— «Ішкі фотоэффекті зерттеу» (№4.9)

— «Планк тұрақтысын анықтау»  (№ 4.8)

— «Лазерлік сәулешығаруды сипаттап өлшеу» (№4.7 ) –

-«Жарық поляризациясын зерттеу» (№4.6)

— «Газдағы (және концентрациядағы) сыну көрсеткішін өлшеу үшін нтерференцияны қолдану» (№4.5)

403    52,1       24 — Зертханалық  стендтер:-«Жарық поляризациясын зерттеу» (№61)- «Сыртқы фотоэффекті зерттеу» (№ 64)- «Лазердің көмегімен интерференцияны зерттеу» (№ 66)- «Жарықтың жұту және шығару спектрлерін зерттеу» (№68)

— «Жарық дифракция құбылысын зерттеу» (№72)

— «Жарық көзінің күшін анықтау»  (№ 75)

— «Шыны пластиканың сыну көрсеткішін анықтау» (№ 80)

— «Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау»  (№102)

— «Жарық дифракциясын зерттеу»   (№ 4.3)

-«Призмадағы жарықтың минимальды ауытқу бұрышы бойынша сыну көрсеткішін өлшеу» (№4.2)

— «Геометриялық оптика заңдарын зерттеу» (№4.1)

404    32,8      24 — Зертханалық  стендтер:-FPM-07 «Домалау үйкеліс коэффициентін анықтау» (№4) – 2 дана.- FPM-08 «Механиканың сақталу заңдарын зерттеу (Шарлардың соқтылысуы) (№11).- FPM-09 «Айналмалы –баллистикалық маятниктің көмегімен оқтың ұшу жылдамдығын анықтау» (№12).- FPM-10 «Дененің айналмалы қозғалыс заңдарын зерттеу (Гироскоп) (№13) — 2 дана.

— FPM-06 «Обербектің крест тәрізді маятнигінің айналмалы қозғалыс заңдарын зерттеу» (№14).

— FPM-03 «Максвелл маятнигінің көмегімен жазық дененің инерция моментін анықтау» (№15) – 2 дана.

— FPM-04 «Математикалық  және кері бұралу маятнигінің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау» (№16, №7) – 2 дана.

— FPM-13 «Күрделі тербелістерді зерттеу» ДКЭ-8.

— «Оптика заңдары. Когерентті оптика»

-Көрнекті қондырғылар:

— «Электр» ДКЭ-08.

-«Газдың жылуөткізгіштігі»  ФДМТ 03.

— «Газдың тұтқырлығы» ФДМТ 05.

— «Төменгі температура кезіндегі материалдардың қасиеттері»  ФДМТ 02.

— «Толқындық  оптика» ФПВ-02.

407    69,6      28 — Зертханалық  стендтер:-«Сырғанау үйкеліс коэф. анықтау» (№ 1).- «Бұралу тербіліс әдісімен ығысу және бұралу модулін анықтау» (№ 2).- «Дұрыс геометриялық пішіндегі денелердің тығыздын анықтау» (№3).- «Айналмалы тербелістің көмегімен инерция моментін анықтау және Штейнер теоремасын дәлелдеу» (№5).

— «Серпімділік  модулін анықтау» (№ 6) .

— «Кері бұралу маятниктің еркін түсу үдеуін анықтау (Бесселяәдісі)» (№8).

— «Периодттың қисықтық тәуелділігі бойынша маятниктің іліну нүктесінен стерженга дейінгі еркін түсу үдеуін анықтау» (№ 9).

— «Еркін түсу үдеуін анықтау» (№10).

— «Қатты дененің сызықтық ұлғаю коэффициентін анықтау» (№17).

— «Тұрақты тоқ көзінің ЭҚК анықтау (№ 31).

— «Тұрақтың көпірі әдісімен өткізгіштің кедергісін анықтау» (№39).

— «Конденсатордың сыйымдылығын анықтау» (№ 40).

— «Электростатикалық өрісті зерттеу»   (№ 42).  -«Электронды осциллографтың жұмысын зерттеу» (№43) .

409    52      24 — Зертханалық  стендтер:-«Сырғанау үйкеліс коэф. анықтау» (№ 1).- «Бұралу тербіліс әдісімен ығысу және бұралу модулін анықтау» (№ 2).- «Дұрыс геометриялық пішіндегі денелердің тығыздын анықтау» (№3).- «Айналмалы тербелістің көмегімен инерция моментін анықтау және Штейнер теоремасын дәлелдеу» (№5).

— «Серпімділік  модулін анықтау» (№ 6) .

— «Кері бұралу маятниктің еркін түсу үдеуін анықтау (Бесселяәдісі)» (№8).

— «Периодттың қисықтық тәуелділігі бойынша маятниктің іліну нүктесінен стерженга дейінгі еркін түсу үдеуін анықтау» (№ 9).

— «Еркін түсу үдеуін анықтау» (№10).

— «Қатты дененің сызықтық ұлғаю коэффициентін анықтау» (№17).

— «Тұрақты тоқ көзінің ЭҚК анықтау (№ 31).

— «Тұрақтың көпірі әдісімен өткізгіштің кедергісін анықтау» (№39).

— «Конденсатордың сыйымдылығын анықтау» (№ 40).

— «Электростатикалық өрісті зерттеу»   (№ 42).  -«Электронды осциллографтың жұмысын зерттеу» (№43) .

 

412    68,4       28 — Зертханалық  стендтер:- «Тұрақтың көпірі әдісімен өткізгіштің кедергісін анықтау» (№39).- «Конденсатордың сыйымдылығын анықтау» (№ 40).- «Катушканың индуктивтілігін анықтау» (№ 41).- «Электростатикалық өрісті зерттеу»   (№ 42).  -«Электронды осциллографтың жұмысын зерттеу» (№43) .

— «Жердің магнит өрісінің керенеулігінің горизонталь құраушысын анықтау» (№ 48).

— «Металдың және жартылайөткізгіштің  электр тогын өткізгіштігінің температураға тәуелділігін зерделеу» (№ 51).

— «Жартылайөткізгіштің электр қасиетін зерттеу» (№ 55).

— «Газдардағы электр разрядтарын зерттеу» (№ 56).

— «Конденсатордың зарядталу және разрядтау үрдісін зерттеу» (№ 58).

— «Екі қатар сымның бойындағы электрмагниттік тұрғын толқынды анықтау» (№ 60).

414    33,7       24 — Зертханалық  стендтер:- «Қатты дененің сызықтық ұлғаю коэффициентін анықтау» (№17).- «Клеман-Дезорм әдісімен  γ=Cp/Cv   газдың меншікті сыйымдылықтарының қатынасын анықтау» (№ 18).- «Стокс әдісімен сұйықтың динамикалық тұтқырлық коэффициентін, анықтау» (№ 22).- «Қалыпты таралу заңын Гальтон тақтасының көмегімен  анықтау» ФДМТ 07 (№15).

— «Интерференция заңдарын зерделеу» (№4.4).

«Стокс әдісімен сұйықтың динамикалық тұтқырлық коэффициентін, анықтау» (№2.1).

— «Ауадағы молекулалардың тұтқырлығын және еркін жолының ұзындығын анықтау»

(№2.3).

— «Тұрақты тоқ көзінің ЭҚК анықтау (№ 31).

 

 

 

 

 

Без рубрики