Мамандықтар

5В073100 «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі» мамандығы
Академиялық дәреже: бакалавр қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау
Мамандықтың түлектері: жұмыс істей алады
— кәсіпорын басшылары мен қызметкерлер арасындағы мамандармен технологиялық жүйесіне шланг, экологиялық, химиялық, радиациялық енгізу кезеңінде төтенше жағдайларда, алдын алу және сырттың қауіптеріне қарамастан төтенше жағдайлардың, алдын алу қарастырылған.
— мамандармен кәсіпорындарда және ұйымдың құрамдарда техногенді, және ақпараттық әлеуметтік жүйелер тұрақталған;
— ұйымда, басқармада халықты қауіпсіздікті тіршілік әрекеттері мен қоршаған ортаны қорғау, ТЖ айқындау, шұғыл-құтқару және экологиялық қызметкерлеріне мамандалған;
— жобалық ұйымдарда және ғылыми-зерттеу институты мамандалған.
Тәлім-тәрбиенің пішіні: сыртай және көзбе-көз.
Тәлім- тәрбие мүмкіндігін жалғастыру мен мамандалған
5В073100 «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі» мамандығы
Академиялық дәрежесі: техникалық ғылымдардың магистр мамандығы «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі» бойынша
Техникалық ғылымдардың магистр мамандығы «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі» бойынша үрену дағдылануларына уақыт беріледі.
• Ғылыми жұмыстар өткізу үшін әдістемелер қолданылады;
• Ғылыми өнімде әр түрлі формаларжәне оның нәтижелері ресімделінеді;
• педагогикалық қызметке
• қолдандырғыларды жүзеге асыру үшін кәсіби шетелдік тіл оқытылады;
• педагогикалық қызметте ғылыми – зерттеу жұмыстары жүргізіледі.
Магистырларды әзірлеу үшін: ғылыми-педагогикалық бағытта және орташа кәсіби, жоғарғы оқу мекемелерде сабақ беру, және алуан ғылыми — техникалық зерттеулерге қатыстырылады.
Мамандық іштей және ақылы түрде тек орыс және мемлекеттік тілде, мемлекеттік тапсырыс бойынша жүргізіліп жатыр.
Магистратурада кадрларды әзірлеу екі бағыт бойынша іске асып жатыр :
— профилді
— ғылыми-педагогикалық.
Профилді әзірлеу мерзімі –1, 5 жылды ; ғылыми және педагогикалық әзірлеу –2 жылды құрайды.
Магистратураға қабылдау (маман пәнді шетелдік тілде екі емтихан өткізу нәтижелер бойынша конкурстық негізде іске асып жатыр).
Бітірушілерге магистерлік бағдарламалар үйреніп, докторантуре табысты түсу үшін білім беріледі.
5В070800 « Мұнай-газ ісі » мамандығы
Бакалавриат бітірушілерне 5В070800 « Мұнай –газ ісі» мамандық бойынша бакалаврия академиялық дәрежесі беріледі.
5В070800 « Мұнай –газ ісі» мамандығын бітірушілер мынадай бағытта қызметтерде жұмыс істей алады:
— Ұңғымақтардың бұрғышының — көмекшісі, ұңғымақтардың бұрғышысы;
— Ұңғымақтар зерттеу, пайдаланым және жөндеу бойынша — оператор;
— Мұнайлы-газды жабдықтарға стандартизацияда, маман- метрологияда және сертификацияда;
— Маман- мұнай-газ жабдық диагностика және бақылау бойынша;
— Мұнайлы-газды олжа процесстер бойынша пішіндеуші — супервайзер (ұста);
— Мұнай және газ туған жері бойынша әзірлеуші — ұста;
— Мұнай-газ өңдеуде жабдықпен басқарулар жүйелерінде — операторы ;
— Мұнай-газ бойынша жіберу және сақтаубойынша сұрақттарға жауапты-маман;
— Ғылыми — зерттеуші институттың — лаборанты, техникалары, кіші ғылыми қызметкері.

5В070800 « Мұнай-газ ісі » мамандық бойынша бакалаврдың мамандыққа қатысты мінездемелері
Кәсіби қызметтер объекттер және заттар – өнеркәсіп мұнайлы-газды кешеннің; мұнай-газ ұңғымақттарды бұрғылау үшін техникалық құрылымдар және құралдарды пайдалану; мұнай-газ жабдық және кешендер; мұнай және газ өңдеуде жабдықпен басқарулар жүйелері; ситанция газонаполнительные және газораспределительные т.б.
Кәсіби қызметтер түрлері
5В070800 « Мұнай-газ ісі » мамандық бойынша бакалаврдың мамандыққа қатысты кәсіби қызметтер атқара алады.
— өндірістік-технологиялық мұнай және газ ұңғымақтардың бұрғылаумен тікелей шұғылданатын кәсіпорындарда жіберу және сақтау мұнай, мұнай өнімі және газ;
— өндірістік-басқару – нақтылы өндірістік тәжірибеде мұнай және газ өнеркәсіптерге кәсіпорындарда, серіктестіктерде және ұйымдарда;
— жобалық-конструкторлық – лайықты магистратурадан мұнай және газ (аяқтағанан кейін) технологияларды және жабдықтың жобалаумен шұғылданатын жобалық-конструкторлық институт, бюро және ұйымда;
— ғылыми — зерттеуші қабаттар және ұңғымақтар, физикалық — химия қасиеттер зерттеу үшін ғылыми — зерттеуші институттарда лаборант,
Кәсіби қызметшілердің функциялары
Кәсіби қызметшілердің егізгі функцияларына мыналар жатады: ұңғымақтардың бұрғылауы ; процесстердің пішіндеуі және сол жерді игеруі ; мұнайлы-газды жабдықтар коррозияға қарсы қолдану; мұнайлы-газды жабдықтар диагностика және бақылау ; ұңғымақтардың зерттеуі, пайдаланымы және жөндеуі ; мұнай-газдарды жіберу және сақтау.

Без рубрики