Конференциялар

Біздің порталымыздың жаңа конференциялар туралы ақпаратпен танысуға ұсынамыз.

Шетелдегі конференциялар мен жарияланымдар

АҚШ, Чикаго I International Conference «Global Science and Innovation»

27-28 желтоқсан

Германия, Мюнхен

VI International Conference on European Science and Technology

30 қаңтар

Канада, Вествуд

IV «Science, Technology and Higher Education»

Ресейдегі конференциялар

29-30 желтоқсан ҒЦРИ

Ресей, Мәскеу

«Қазіргі ғылымның теория мен практикасы» ХІІ ғылыми конференциясы

26-27 желтоқсан, ҒЦРИ

Ресей, Мәскеу

«Қазіргі білімнің теоретикалық және әдістемелік мәселелері» XV Халықаралық конференциясы

25-26 желтоқсан, ҒЦРИ

Ресей,Мәскеу

«Ғуманитарлық және жаратылыс ғылымдардың қазіргі мәселелері » XVII Ғылыми конференциясы

27-28 желтоқсан, ҒЦРИ

Ресей, Мәскеу

«Қазіргі ғылыми білімнің даму үрдістері мен болашағы» IX Халықаралық конференциясы

23-24 желтоқсан, ҒЦРИ

Ресей, Мәскеу

«Қазіргі ғылымның дамуының теоретикалық және практикалық аспектілері» Х Халықаралық сырттай конференциясы

23-24 желтоқсан

Ресей, Мәскеу

«Экономика, әлеуметтану, құқық: новые вызовы и перспективы жаңа » XV Халықаралық конференциясы

27-28 желтоқсан, ҒЦРИ

Ресей, Мәскеу

«Ғылым және тәжірибенің бірігуі қазіргі қоғамның тиімді даму механизмі ретінде» IX Халықаралық конференциясы

27 желтоқсан, ҒЦРИ

Ресей, Мәскеу

«Қазіргі филология: теория мен практика» XIV Халықаралық конференциясы

30 желтоқсан, ҒЦРИ

Ресей, Мәскеу

«Қазіргі психология: теория мен практика » Халықаралық конференциясы

30 желтоқсан, ҒЦРИ

Ресей, Мәскеу

«Қазіргі мемлекет және қоғам әлеуметтік-экономикалық реформалаудың мәселелері мен болашағы» ХIII Халықаралық сырттай конференциясы

24-2желтоқсан, ҒЦРИ

Ресей, Мәскеу

«Гуманитарлық білім жүйесіндегі психология мен педагогика» IX Халықаралық сырттай конференциясы

30 желтоқсан, ҒЦРИ

Ресей, Мәскец

«Қоғамның әлеуметтік-экономикалық жүйесіндегі саясаты мен құқығы» VIII Халықаралық сырттай конференциясы

Мерзімді баспалар

30 қараша, ҒЦРИ

Ресей, Мәскеу

Гуманитарлық ж»не жаратылыс ғылымдардың өзекті мәселелері (ғылыми журнал №59 желтоқсан 2013)

Құрметпен, ғылыми конференциялар порталының әкімшілігі

Сіз бұл хатты konferen.ru порталының пайдаланушысы болған соң алдыңыз

Кімнен: «ҒЦРИ ғылыми конференциялардың каталогы» <info2@konferen.ru>

 

Без рубрики