Тізім ОӘКОА

№п/п Пән Мамандық
1. Физика 1 5В070200  «Автоматтандару және басқару»
2. Физика 5В070300  «Ақпараттық жүйелер»
3. Физика 1 5В070400  «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
4. Физика 5В070600 «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау»
5. Физика 1 5В070700  «Тау-кен ісі»
6. Физика I, II 5В071000 «Материалтану және жаңа материалдар технологисы»
7. Физика 5В071100  «Геодезия және картография»
8. Физика 5В071200 «Машинажасау»
9. Физика 5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары»
10. Физика 1 5В071600  «Приборлар жасау»
11. Физика 5В071700 «Жылуэнергетикасы»
12. Физика 5В071800 «Электрэнергетикасы»
13. Физика 5В071900 00″Радиотехника, электроника және телекоммуникация»
14. Физика 1, 2 5В072100 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы бойынша»
15. Физика 1 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар»
16. Физика 1 5В073100  «Өмір тіршіліғінің қауіпсіздігі және қоршаган ортаны қорғау»
17. Физика 1 5В073200  «Стандарттау, метрология және сертификаттау»
18. Физика 2 5В070200  «Автоматтандару және басқару»
19. Физика 2 5В070400  «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
20. Физика 2 5В070700  «Тау-кен ісі»
21. Физика 2 5В071600  «Приборлар жасау»
22. Физика 2 5В071700 «Жылуэнергетикасы»
23. Физика 2 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар»
24. Физика 2 5В073100  «Өмір тіршіліғінің қауіпсіздігі және қоршаган ортаны қорғау»
25. Физика 2 5В073200  «Стандарттау, метрология және сертификаттау»
26. Физика 5В090100 «Тасымалдауды, жол қозғалсын, ұйымдастыру және көлікті пацдалану»
27. Физика 5В072900 «Құрылыс»
28. Физика 5В070900 «Металлургия»
29. Физика 5В075В00 Математикалық және компьютерлік модельдеу
30. Физика 5В070100 «Биотехнология»
31. Физика 5В100200 «Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі»
32. Физика 06020000 «Информатика»
33. Физика 1 5В074500 « Көлік құрылысы»
34. Физика 1 5В073700 «Пайдалы қазбаларды байыту»
35 Физика 5В070800 «Мұнай-газ ісі»
Без рубрики