Кеңес беру сабақтарын жүргізу кестесі

«Бекітемін»

Оқу ісі жөніндегі проректор

___________ В.В. Егоров

« 2 » қыркүйек 2011ж.

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы оқытушыларының 2011-2012 оқу жылының  күзгі семестрінде күндізгі бөлім студенттеріне

«қазақ тілі» пәні бойынша

СОӨЖ КЕСТЕСІ

Күні Уақыты Корпус, аудитория Институт топ Оқытушының аты-жөні
1 2 3 4 5
Бейсенбі 1640-1730 1 ғимарат 

329-дәрісхана

ИЭ Э-11-2 Қ.С. Қалыбекова

ф.ғ.к., доцент

Жұма 1000-1050 ИЭ Э-11-2
Сейсенбі 1540-1630 

1640-1730

 

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ИКТиС ВТ-11-2с 

ВТ-11-2с

С.К.Нұрпейісова

ф.ғ.к., доцент

Сәрсенбі 1320-1410 

1420-1510

ИЭ УиА-11-2       УиА-11-2
Бейсенбі 1220-1310 

1320-1410

ИКТиС ИС-11-2с              ИС-11-2с
Сейсенбі 1000-1050 

1100-1150

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ВТИ НВП-11-3     НВП-11-3 С.Ж.Шахина

ф.ғ.к., аға оқытушы

Бейсенбі 1100-1150 

1220-1310

ИКТиС ВТ-11-2   ВТ-11-2
Жұма 900-950 

1000-1050

1320-1410

ИЭ 

ВТИ

Э-11-2с 

Э-11-2с

ПО-11-3

Сәрсенбі 1540-1630 

1640-1730

І ғимарат 

329-дәрісхана

ИЭ ИЭ-11-3        ИЭ-11-3 Нығметова Н.Т.

ф.ғ.к., аға оқытушы

Бейсенбі 1540-1630 

1640-1730

ИАиС 

ИЭ

Арх-11-2 

Э-11-2

Жұма 1000-1050 

1540-1630

ИЭ 

ИАиС

Э-11-2 

Арх-11-2

Сәрсенбі 1100-1150 Бас ғимарат 

238-дәрісхана

ИАиС Арх-11-2 Әубәкіров Н.М.

ф.ғ.к., аға оқытушы

Бейсенбі 1540-1630 ИАиС Арх-11-2
Дүйсенбі 1220-1310 

 

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ТДИ ОП-11-2с Жүсіпова А.А.

ф.ғ.к., аға оқытушы

Сәрсенбі 1320-1410 ТДИ ОП-11-2с
Жұма 1220-1310 

1320-1410

ВТИ ПО-11-4            ПО-11-5
Дүйсенбі 1740-1830 

1840-1930

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ТДИ ТТ-11-3               ТТ-11-3 Ш.А.Жетпісбай

аға оқытушы

Сейсенбі 1540-1630 

1640-1730

ТДИ ТТ-11-2с 

ТТ-11-2с

Сәрсенбі 1540-1630 

1640-1730

ТДИ ОП-11-5 

ОП-11-5

Бейсенбі 1640-1730 

1740-1830

ТДИ ТТ-11-4 

ТТ-11-4

Жұма 1420-1510 

1540-1630

ИМ МВ-11-2 

МВ-11-2

Сейсенбі 900-950 

1000-1050

 

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ИАиС ПСК-11-2 

ПСК-11-2

А.А.Ботабек

аға оқытушы

Сәрсенбі 1640-1730 

1740-1830

ИАиС С-11-2 

С-11-2

Бейсенбі 1100-1150 

1640-1730

1740-1830

1840-1930

ИАиС 

ГИ

ИАиС

С-11-3 

ГИК-11-2

ГИК-11-2

С-11-3

Дүйсенбі 900-950 

1000-1050

1540-1630

1640-1730

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ИЭ 

ИКТиС

УиА-11-2 

УиА-11-2

ВТ-11-2

ВТ-11-2

М.А.Хасен

аға оқытушы

Сейсенбі 1220-1310 

1540-1630

ИКТиС ИС-11-2 

ИС-11-2

Сәрсенбі 1640-1730 

1740-1830

ГИ ГМ-11-2 

ГМ-11-2

Бейсенбі 1100-1150 

1220-1310

ИКТиС ВТ-11-3 

ВТ-11-3

Бейсенбі 1540-1630 

1640-1730

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ИТЭиА АиУ-11-3 

АиУ-11-3

Г.С.Байпелова

аға оқытушы

1740-1830 

1840-1930

ИТЭиА АиУ-11-4 

АиУ-11-4

Сенбі 900-950 

1000-1050

ИТЭиА РЭТ-11-3 

РЭТ-11-3

1540-1630 

1640-1730

ИКТиС ПС-11-2 

ПС-11-2

Сейсенбі 1000-1050 

1740-1830

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ИКТиС 

ИМ

Сиб-11-2 

Мет-11-4

Қ.Ж.Шабденова

аға оқытушы

Сәрсенбі 1420-1510 

1540-1630

1640-1730

ИКТиС Сиб-11-2 

ИС-11-2

ИС-11-2

Бейсенбі 900-950 ГИ ОПИ-11-2
Жұма 1540-1630 ИМ Мет-11-4
Сенбі 1320-1410 

1420-1510

1540-1630

ГИ ОПИ-11-2 

ГМ-11-2

ГМ-11-2

Сейсенбі 1320-1410 

1420-1510

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ВТИ НВП-11-2 

НВП-11-2

Ғ.М.Әбілқасов

аға оқытушы

Бейсенбі 1540-1630 

1640-1730

ИТЭиА РЭТ-11-3 

РЭТ-11-3

Сенбі 1540-1630 

1640-1730

ИТЭиА АиУ-11-4 

АиУ-11-4

Сейсенбі 1540-1630 

1640-1710

 

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ГИ ГД-11-4 

ГД-11-4

С.Б.Иманбаева

аға оқытушы

Жұма 900-950 

1000-1050

ИАиС С-11-2с 

С-11-2с

Сенбі 900-950 

1000-1050

ГИ ГПР-11-3 

ГПР-11-3

Дүйсенбі 1420-1510 

1540-1630

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ИАиС 

ИАиС

С-11-2 

ПСК-11-2

Г.Қ.Сағатова 

аға оқытушы

Сәрсенбі 1540-1630 

1640-1730

ИАиС ПСК-11-2 

С-11-3

Бейсенбі 1100-1150 

1640-1730

ИАиС С-11-3 

С-11-2

Дүйсенбі 1740-1830 

1840-1930

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ГИ ГИК-11-2 

ГИК-11-2

А.Қ.Бажикова

аға оқытушы

Бейсенбі 1740-1830 

1840-1930

ГИ ГД-11-4 

ГД-11-4

Сейсенбі 900-950 1 ғимарат 

329-дәрісхана

ИМ МАШ-11-3 Э.Қ.Түсіпбекова

аға оқытушы

Сәрсенбі 1540-1630 

1640-1730

1740-1830

ИМ МАШ-11-3 

МАШ-11-5

МАШ-11-5

Дүйсенбі 900-950 

1420-1510

 

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ИМ МАШ-11-5 

МАШ-11-5

Қ.Қ.Нұржанова

оқытушы

Сейсенбі 1420-1510 

1540-1630

ИМ МАШ-11-4 

МАШ-11-4

Сәрсенбі 1540-1630 

1640-1730

ИМ МАШ-11-3 

МАШ-11-3

Сейсенбі 1740-1830 

1840-1930

 

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ИМ МЕТ-11-4 

МЕТ-11-4

М.Т.Оспанғалиева

оқытушы

Бейсенбі 900-950 

1000-1050

ТДИ ОП-11-5 

ОП-11-5

Дүйсенбі 1640-1730 

1740-1830

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ИМ МВ-11-2 

МВ-11-2

А.Б.Кинбаева

Оқытушы

Сейсенбі 1640-1730 

1740-1830

ГИ ГД-11-3 

ГД-11-3

Сәрсенбі 1640-1730 

1740-1830

ГИ ГПР-11-3 

ГПР-11-3

Сенбі 1640-1730 ВТИ ПО-11-5
Бейсенбі 1840-1930 1 ғимарат 

329-дәрісхана

ГИ ОПИ-11-2 Л.М.Күлейменова

оқытушы

Сенбі 1000-1050 ГИ БЖД-11-2
Сенбі 1320-1410 ГИ ОПИ-11-2
Сенбі 1840-1930 ГИ БЖД-11-2
Бейсенбі 900-950 

1000-1050

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ТДИ ТТ-11-4 

ТТ-11-4

Н.А.Қоңырова

оқытушы

Жұма 1540-1630 

1640-1730

ИМ МАШ-11-4 

МАШ-11-4

Сейсенбі 900-950 1 ғимарат 

329-дәрісхана

ИМ Мет-11-3 Б.А.Кельдиярова

оқытушы

Сәрсенбі 1000-1050 

1100-1150

ВТИ ПО-11-3 

ПО-11-4

Жұма 900-950 

1000-1050

1420-1510

ГИ 

ИМ

ГД-11-3 

ГД-11-3

Мет-11-3

Сенбі 900-950 

1000-1050

ГИ БТ-11-2 

БТ-11-2

Дүйсенбі 1540-1630 

1640-1730

1 ғимарат 

329-дәрісхана

ГИ ГПР-11-2 

ГПР-11-2

Д.Т.Шадыкенова

оқытушы

Сейсенбі 1540-1630 

1640-1730

ГИ БТ-11-2 

БТ-11-2

Жұма 900-950 

1000-1050

ТДИ ТТ-11-3 

ТТ-11-3

1320-1410 

1420-1510

ИТЭиА АиУ-11-3 

АиУ-11-3

Қазақ тілі және мәдениеті каф.

меңг. ф.ғ.к., доцент                                                                                Қ.С. Қалыбекова

Без рубрики