Тау-кен институтының кафедралары

Қазіргі таңда тау-кен институтында мамандарды даярлау алты  шығарушы кафедрасында жүргізіледі:

«Пайдалы қазбалар кен орындарын өңдеу» кафедрасы

«Тау-кен ісі» мамандығы бойынша бакалаврларды төрт бағытта даярлайды:

— пайдалы қазбалар кен орындарының ашық өңдеуі;

— пайдалы қазбалар кен орындарының жер асты өңдеуі;

— шахталық және жер асты құрылысы;

«Геодезия, маркшейдерия және геотехника» кафедрасы

Бакалаврларды екі мамандық бойынша даярлайды:

«Тау-кен ісі» бағыт бойынша – маркшейдерлік іс

«Геодезия және картография» келесі бағыттар бойынша:

— геодезия және картография;

— қолданбалы  геодезия;

— аэрофототүсірілім.

«Кен аэрологиясы және еңбекті қорғау» кафедрасы

«Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығы бойынша мамандарды даярлауды үш бағытта жүзеге асырады:

— тіршілік әрекеті қауіпсіздігі;

— төтенше жағдайлардағы қорғаныс;

— экологиялық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау.

«Геология және пайда қазбалар орынын барлау» кафедрасы

«Геология және пайдалы қазбалардың кен орындарын барлау» мамандығы бойынша бакалаврлардың оқытуын үш тракетория бойынша жүргізеді:
— пайдалы қазбалардың кен орындарын геологиялық түсірмесі, іздеу және барлау.
— іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері(мұнай-газ);
— іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері(кен);

Без рубрики