Халықаралық ынтымақтастық

ҚарМТУ Сәулет-құрылыс факультеттің халықаралық қызметі халықаралық әріптестік, шетел ғалымдарын шақыру, халықаралық бағдарламаларға қатысу түрінде іске асады.

Сәулет-құрылыс факультетінің кафедралары халықаралық әріптестермен белсенді жұмыс жүргізеді:

-«Қазақстан тарихы» және «Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедралары әлеуметтік-гуманитарлық пәндер мен халықаралық қатынастар жөнінде Ереван мемлекеттік университетімен (Армения) қызмет жасайды;

-« Орыс және шетел тілдері» кафедрасы біліктілікті жетілдіру сұрақтары бойынша Мәскеу мемлекеттік техникалық университетімен (Ресей), бірлескен мақалалар жариялау бойынша В.И. Ленин атындағы Иванов энергетикалық университетімен қызмет жасайды;

-« Құрылыс материалдары және технология» және «Құрылыс өндірісінің технологиясы мен ұйымдастырылуы» кафедралары студенттердің мобильділігі жөнінде Халықаралық ҚазБСҚА білімдік корпорациясымен (Алматы), ШҚМТУ (Өскемен), Мәскеу мемлекеттік құрылыс университетімен (Ресей), Орлов мемлекеттік техникалық университетімен (Ресей), В.Г. Шухов атындағы Белгород мемлекеттік технологиялық университетімен бірлесіп қызмет жасайды;

-«Дизайн, сәулет және қолданбалы механика» кафедрасы арнайы оқу және оқу-әдістемелік әдебиетін бөлісу жайлы Жалпыресейлік ғылыми-зерттеу техникалық эстетика институтымен (Ресей), Томск мемлекеттік сәулет-құрылыс университетімен (Ресей), Мәскеу мемлекеттік технологиялар мен басқару университетінің Мелеуз қаласындағы Дизайн кафедрасының филиалымен жұмыс жасайды.

Қызмет жасау мәселелері қарастырылуда:

-«Қазақстан тарихы» кафедрасы Ресей Федерациясының президенті жанындағы Ресей мемлекеттік қызмет академиясының біліктілікті жетілдіру және тәжірибе алмасу бағыты бойынша;

-«Құрылыс материалдары және технология» кафедрасы АҚШ және Франция жоғары оқу орындарымен инновациялық құрылыс технологиялары және инновациялық құрылыс материалдары бағыты бойынша;

-«Дизайн, сәулет және қолданбалы механика» кафедрасы бойынша оқытушылар-профессорлар құрамы ғылыми тағылымдамадан өту мақсатында шығармашылық мамандықтар негізгі курстарын оқу үшін лекцияларға 2015 жылға қарай Новосибирск сәулет-көркем академиясымен (Ресей), Нижегород сәулет-құрылыс акдемиясымен (Ресей), Мәскеу сәулет-құрылыс институтымен (Ресей) келісім-шартқа отыруды жоспарлауда. Кафедрасы механика циклінің жалпытехникалық пәндерін үйрету, ұшу құрылғыларының беріктілігін мен динамикасын зерттеу мәселелері бойынша Новосибирск мемлекеттік университетімен қызмет жасайды;

Халықаралық қызметті іске асыру мақсатында Сәулет-құрылыс институтының кафедралары келесі шеетл ғалымдарын шақырды:

-«Қазақстан тарихы кафедрасы халықаралық қатынастар бойынша лекциялар оқуға және конференцияларға қатысу мақсатында Ереван мемлекеттік университетінің саяси ғылымдар докторы, қолданбалы әлеуметтану кафедрасының профессоры Атанесян А.В. (Армения) шақырылды;

-«Дизайн, сәулет және қолданбалы механика» кафедрасы бойынша толқын теориясы және импульс жүйесінің есебі атты лекцияларды өткізу үшін Орлов техникалық университетінің профессоры, техникалық ғылымдар докторы Ешуткин Д.Н. (Ресей) шақырылды;

-«Құрылыс материалдары және технология» кафедрасы бойынша «Түрлендірілген бетон технологиясында қазіргі заманғы үрдістерінің ғылыми-техникалық талдауы» атты лекцияны оқуға ММҚУ профессоры, техникалық ғылымдардың докторы Ткач Е.В. шақырылды. Кафедрасы бойынша 4 ғылыми семинар өткізу мақсатында: В.Г. Шухов атындағы Белгород мемлекеттік технологиялық университеттің инновациялық қызметі мен технологияларды трансферттеу проректоры, т.ғ.д., академик Абсемитов В.Э. (Ресей), Орлов техникалық уиверситеттің профессоры, т.ғ.д. Ешуткин Д.Н. (Ресей); Вильнюс техникалық университеттің профессоры, сәулетші Альгис Вишнюнас (Литва) және Орынбор мемлекеттік университеттің жылу-газ жабдықтау, желдету және гидромеханика кафедрасының доценті, т.ғ.к. Легких Б.М. (Ресей) шақырылды.

Сәулет-құрылыс институтының студенттері мен магистранттарының академиялық мобильділігі аясында тағылымдама өтті:

-2010-2011 оқу жылында «Құрылыс материалдары және технология» кафедрасы бойынша МИСИ-де (Мәскеу, Ресей);

-«Құрылыс материалдары және технология» кафедрасы бойынша Берлин техникалық университетінде (Германия) 15.09.2011-15.03.2012 ж.ж. аралығында Erasmus Mundus халықаралық гранты негізінде;

— 2012-2013 оқу жылында «Құрылыс материалдары және технология» кафедрасы бойынша Инчоун университеті (Инчоун қ., Южная Корея), СПбГПУ (Санкт-Петербург қ., Ресей) және Тайван университеті (Тамсуи қ., Тайвань);

— 2013-2014 оқу жылында Чех техникалық университеті (Прага қ., Чехия) және Томск политехникалық университеті (Томск қ., Россия);

— 2014-2015 оқу жылында Еуразиялық академиясына (Словакия, Братислава қ.) и Болтонский университеті (Великобритания, Болтон қ.).

Без рубрики