Халықаралық конференция «Кәсіпкерлік университеттің, заманауи формасы ретінде билік, бизнес, білім және ғылым арасындағы өзара байланысы »

2016 жылдың 23-24 қарашасы күні Қазақстанның экономикалық ғылымдар  академиясы, «Тұран» университеті, Қазтұтыну одағы Қарағанды экономикалық университеті, ҚР ЖОО «Тұран-Астана» ассоциациясы, Қазақстан маркетинг ассоциациясы «Алатау» ИТП Сізді  ҚР тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Кәсіпкерлік университет билік, бизнес, білім және ғылым ықпалдастығының қазіргі заманғы формасы ретінде» атты Халықаралық конференцияға қатысуға шақырады.

Нақтырақ мәліметті Ғылым департаментінен алыңыз

(Бас. корпус, 226 каб., тел. 56-68-22, ішкі нөмір 2226)

Ақпараттық хат жүктеу

Без рубрики