Халықааралық аккредитация

5В070900/6М070900 «Металлургия», 5В071000/6М071000 «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандықтарының студенттері мен магистранттарын ASIIN агенттігінің халықаралық аккредитациясынан табысты өткенімен құттықтаймыз!

Без рубрики