2016-2017 оқу жылы кафедрасының консультациялар графигі

п/п Аты-жөні Куні, уақыты Ауд.
1 Жакулин А.С.- профессор бейсенбі, 13.10-15.00 1-218
2 Абдрахманова К.А. – ст. преп. сөрсенбі, 12.00-14.00бейсенбі, 12.00-14.00 1-218
3 Жакулина Айсулу А. – ассист. бейсенбі, 15.05.-17.00 1-218
4 Оразалы Е.Е. – профессор сөрсенбі, 13.00-15.00сенбі, 10.00-12.00 1-116
5 Кожас А.К. – ст. преп. сөрсенбі, 11.00-13.00 1-110
6 Касимов А.Т. – доцент бейсенбі, 16.00-18.00 1-110
7 Пчельникова Ю.Н. – ст. преп. Дүйсенбі  , 13.00-15.00сейсенбі,  12.00-13.00 1-111, КазМИРР
8 Альменов К.С. – доцент Дүйсенбі  , 15.00-17.00 1-111
9 Курохтина И.А. – препод. бейсенбі, 15.00- 16.50 КазМИРР
10 Кикнадзе Р.К. – ст. преп. бейсенбі, 15.00-16.00 1-111
11 Бакирова Д.Г. – ст. преп. сөрсенбі, 12.00.-15.00 1-111
12 Абильдин С.К. – доцент сөрсенбі, 12.00.-15.00 1-111
13 Рожков А.В. –ст. преп. сөрсенбі, 11.00жұма,.13.00 1-111
14 Ким Ю.М.- профессор«Экономика» Дүйсенбі  , 12.00-14.00 4-215
15 Цой Н.К.-ст. преп.«Экология» жұма, 12.00-13.00 5 корпус, ауд.8
16 Ахметова А.Ж.- ст. преп.«Охрана труда» бейсенбі, 10.55-12.40 2-516
17 Байтуганова М.О. – ст. преп.«Охрана труда» жұма, 9.55-11.45 2-516
18 Садчиков А.В.- ст. преп.«Охрана труда» сөрсенбі, 10.55-12.40 2-516
Без рубрики