Қызметкерлерді басқару Департаменті

Қызметкерлер

Қызметкерлерді басқару департаменті ҚарМТУ құрылымдық-ұйымдастырушы бөлімшесі болып табылады. ҚР «Білім туралы» Заңын, ҚР Еңбек Кодексін, ҚарМТУ Жарғысын, Ішкі тәртіп ережелерін, ҚР білім және ғылым министрлігінің жетекші құжаттарын, ректордың бұйрықтары мен нұсқауларын басшылыққа алады.

Без рубрики