БЖТ кафедрасының кураторлық сабақ бойынша кестесі

БЖТ кафедра меңгерушісі
_____________ Мехтиев А.Д.
« 28» Тамыз 2017 ж.

КЕСТЕ
БЖТ кафедрасының оқу топтарында

кураторлық сағаттар
ағымдағы жылдың күзгі семестрі үшін 2017-2018 жж.

№ п/п Топ Куратор  Уақыт Аудитория

Дүйсенбі

1. РЭТ-14-1,2 Есенжолов У.С. 1055 — 1145 IV-411
2. РЭТ-16-2 Маймурынова А.А. 1700 — 1750 IV-402

Сәрсенбі

3. РЭТ-17-3 Белик Г.А. 1505 — 1555 IV-415

Бейсенбі

4. РЭТ-16-3 Гаврилова М.А. 955 — 1045 IV-415
IV-411
5. РЭТ-14-3 Югай В.В. 1240 — 1330 IV-410
6. РЭТ-16-1 Ануарбеков К.Б. 1505 — 1555 IV-407
7. РЭТ-15с Жакибеков Т.Б. 1700 – 1750 IV-411
8. РЭТ-15-3 Калиаскаров Н.Б. 1700 – 1750 IV-408б
 Жұма
9. РЭТ-15-1 Несипова С.С. 955 — 1045 IV-410
10. РЭТ-15-4 Ныгиметжанова С.К. 1250 — 1340 IV-407
11. РЭТ-15-5 Алдошина О.В. 1505 — 1555 IV-410
12. РЭТ-16с Алимов М.Ш. 1505 — 1555 IV-424
13. РЭТ-17с Мехтиев А.Д. 1700 – 1750 IV-408б
Без рубрики