Романов Александр Анатольевич Қарағанды қаласында 1959 жылдың қыркүйегiнде дүниеге келдi. 1976 жылы Карағанды политехникалық интитутының «Пайдалы қазбалар кен орындарын геофизикалық әдіспен іздеу және барлау» мамандығына оқуға түсті. 1981 жылы, институтты оқып бітіргеннен кейін, ол «Гурьевнефтегазгеология» ұйымына, Батыс Қазахстандағы ұңғымаларды геофизикалық зерттеу экспедициясындағы, ұңғымаларды өте терең күтіп қарау отрядына инженер-геофизик болып тағайындалды.

1984 жылда кешендi шеген отрядының басшысымен тағайындалған. 1993 жылдың маусымында ҰГЗ Түлкiбас экспедициясына бас инженердiң қызметiне бағытталған. 1997 жылда осы экспедицияның директоры болып тағайындалған. 1999 жылдың желтоқсанында Казпромгеофизиктiң АҚының бас директорының қызметiне Алматы қаласына ауыстырған. Қазырғы  кезде ҚР мұнайтапқыш аумақтарында филиалдары бар, «Казпромгеофизика» ЖШС президенті болып жұмыс істейді. Казпромгеофизиктiң акционерлiк қоғамы, Қазақстан Республикасының  бұрынғы геология министрлiгiнiң  кәсiпорындарының базасында құрылған. Мекеменің жұмысының басты бағыты, мұнайгазөндіру кәсіпорындарына (ҰГЗ) ұңғымаларды геофизикалық зерттеу бойынша қызмет көрсету.

Қазахстанның өте ескі каротаждық қызмет көрсететін кәсіпорындарының бірі «Казпромгеофизика» жақсы жақсы өнеркәсіптік базаларына, ұңғымаларда геофизикалық жұмыстар өткізетін қажетті құрал-жабдықтарға   ие. Жоғарыквалификациялы білікті мамандар өте жоғары өнеркәсіптік тәжірибелері бар. Олар Қазахстанда ғана емес Вьетнам, Йемене, Эфиопии, Афганистане, Монголияда жұмыс істеген.

Компанияның жетістері:

— «Казпромгеофизика» ЖШС ресейлік «Перфотекс» компаниясымен «Дина энерджестик» зарядтарымен ату-жарылыс жұмыстарын жүргізеді. «Шлюмберже Лоджелко Инк» және «Бейкер Хьюз Сервисез Интер. Корп.» компанияларымен біргесіп «Шлюмберже» компаниясының зарядтарымен ату-жарылыс жұмыстарын жүргізеді.

—  ЖАҚ НПП «Гелий» мен біргесіп ұңғыманың түбіне жақын зонаны өндеу жұмыстарын, қабаттардың су ағыштарын таңдап изоляциялау жұмыстарын жүргізеді.

—  Импульстік нейтронды каротаж АИНКТ–42Т, АИНКТ–43Т құралдарын қолданып,  сорғыш-компрессорлық құбырлар арқылы, пайдаланып отырғызылған ұңғымаларда зерттеулер жүргізіледі.

«Казпромгеофизика» Қарағанды техникалық университетінің базасында құрылған Қазахстандағы бірінші Корпоративті Университеттің құрамына кірді, ол кәсіпорындарды стратегиялық дамытуды адам ресурстарын дамытуын қосатын механизм болып табылады.

«Казпромгеофизика» ЖШСның білікті мамандары, ГФ кафедрасының профессорлық- оқытушылық құрамымен, студенттермен және магистранттармен біргесіп келесі бағыттар бойынша  ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізеді:

1. Мұнай ұңғымаларын зерттеу кезінде, жыныстардың  коллекторлық және көлемдік қасиеттерін кешенді зерттеу.

2. Қалдық және ағындағы мұнайқанығуды белгілеу үшін ядролық-геофизикалық әдістерін оптималдау әдістемелері.

3. Қазахстанның әр-түрлі мұнай және газ кен орындарында пайдалы жатыстарының корреляциялық схемаларын жасау. 4. Ашық және жабық барлау оқпандарында, іздеу және пайдалану ұңғымаларында геофизикалық зерттеулер жүргізу. 5. Геолого-технологиялық зерттеулер жұргізу. «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу» мамандықтарының студенттері және магистранттары  «Казпромгеофизика» ЖШСда жыл сайын оқу, өнеркәсіптік және диплом алды тәжірибелерді өтеді, жәнеде кафедраның оқыту-профессорлық құрамы стажировка өтеді. Корпоративті Университет ішінде ГФ кафедрасымен біргесіп элективті пәндер тізімі бекітілді.

Мустафин Рахат Кузембаевич — «Азимутгеология» ЖШСның директоры 1952 жылы Қарағанды қаласында дүниеге келді. 1974 жылы «Пайдалы қазбалар кен орындарын геофизикалық әдіспен іздеу және барлау» мамандығы бойынша Қарағанды политехникалық институтын оқып бітірді.

«Азимутгеология» ЖШС 1990 жылы құрылды және Қазахстандағы ең ірі арнайы геолого-геофизикалық компания. Ол компания Қазахстан және шет елдегі мұнай және тау-кен компаниялар үшін пайдалы қазбалар кен орындарын барлау жұмыстарын жүргізеді. «Азимутгеология» ЖШС Қазахстанның минералды шикізат бизнесінде геолого-геофизикалық жұмыстарды кешенді орындайтын ең бірінші жеке меншікті кәсіпорын ретінде белгілі.

Қарағанды филиалы жұмысы  компанияның басқа структуралық бөлімдерінен ерекшелейтін өз спецификасына ие. Біріншіден ол ерекшеліктер , қатты пайдалы қазбаларды өндейтін кәсіпорындардың қажеттіліктерін қанағаттандаруға үшін жұмыстарды бағыттау (бірақ КФ ЖШС «АзимутГеология» орындайтын жұмыстар ішінде көмірсутекті шикізаттар кен орындарын іздеу және барлау жұмыстары маңызды орын алады ) Геологиялық зерттеулерден басқа, қойнауда гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық зерттеулер өткізіледі, топогеодезиялық жұмыстар, экологиялық қарастарулар, химиялық, спектрлік, рентгенттік және басқада анализдерді қолданып  қатты, сүйық және газды материалдар дың құрамын анықтау жұмыстарын жүргізеді.

КФ «АзимутГеология» ЖШСның қызметкерлері қойылған мақсаттарды жақсы орындау себептері:

—  қазырғы заманғы жоғары сезімтал аппаратура және оларды үнемі модернизациялау

—  деректерді оперативті өндеуге және түсіндіруге бағдарламалар пакетін қолдану

—  Қазахстан бойынша ұқсас жұмыстарды орындауда бай тәжірибелері бар білікті мамандар

Қазырғы кезде «АзимутГеология» ЖШС КФ базасында КарМТУдың кафедрасының филиалы ашалап жұмыс істейді. Ол жерде «Геофизикалық аппаратура», «Физика», «Пайдалы қазбалар кен орындарын геофизикалық әдіспен іздеу және барлау» мамандықтары бойынша геофизик-студенттерге сабақтар жүргізіледі. Жыл сайын «АзимутГеология» ЖШС КФда «Пайдалы қазбалар кен орындарын геофизикалық әдіспен іздеу және барлау»  кеафедрасының оқытушылары стажировка өтеді. «АзимутГеология» ЖШС КФ «Пайдалы қазбалар кен орындарын геофизикалық әдіспен іздеу және барлау» кафедрасының тәжірибе базасы және жыл сайын студенттер ол жерде тәжірибе өтеді.

Без рубрики