Басты

«Кәсіпорын экономикасы және менджмент» кафедрасы бітіруші кафедра болып табылады. «Бакалавриат — магистратура» білімнің қазіргі замаңғы екі сатылы үлгісі бойынша оқыту жүргізеді.

«Кәсіпорын экономикасы және менджмент» кафедрасының мақсаты қазіргі заманғы стандарттар талабына жауап беретін 5В050600 «Экономика», 5В050800 «Есеп және аудит» және 5В090800 «Бағалау», 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 5В050700 «Менеджмент» мамандықтарының бакалаврларын, 6М050600 «Экономика» , 6М051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандықтарының магистранттарын дайындаудың жоғарғы деңгейін қамтамасыз ету болып табылады.

«Кәсіпорын экономикасы және менеджмент» кафедрасының тапсырмасы әлемдік стандарттарға сай сапалы білімді қамтамасыз ету болып табылады.

Кафедра жоғарғы оқу орны дайындығы, білімнің сапасын жоғарылату аймағында, оқу-әдістемелік және ұйымдастыру жұмыстарында оқытушылардың шығармашылық белсенділігін реттейтін ғылыми-педагогикалық дәрежеде жүргізетін білім беру үрдісінде қолданылады.

«Кәсіпорын экономикасы және менеджмент» кафедрасының даму перспективасы инновациялық оқыту әсері негізінде оқу процесінің жоғарғы сапасында, ғылыми және педагогикалық біліктіліктің өсуінде, Болондық процестің принциптерін анықтау, ғылыми-зерттеу жұмыстарында студенттердің қатысуының өсуін қамтамасыз етуде, оқу-тәрбие үрдістерінің қалыптастыруында қорытындылады.

Сонымен бірге кафедраның бірден бір даму перспективасы Қазақстанда, сондай-ақ жақын шетелдерде алынған ғылыми және оқу-әдістемелік материалдарды (монографиялар, оқулықтар, оқу құралдары, әдістемелік нұсқаулар, нұсқаулар, ғылыми мақалалар) басуда және шығаруда профессорлық-оқытушылық құрамының қатысуы болып таыблады.

Без рубрики