“Ақпараттық жүйелер” мамандығына арналған ОПОӘК тізімі

“WEB-дизайн” (Шакирова Ю.К.)

“WEB-технологиялар” (Шакирова Ю.К.)

«Алгоритмизация және бағдарламалау тілдері» (Солодовникова И.В.)

“Компьютерлік жүйелер архитектурасы” (Кан О.А.)

“Жасанды зияткерлік жүйелеріне кіріспе” (Шакирова Ю.К.)

«Бағдарламалық қамтаманың верификациясы, стандартизациясы және сертификациясы” (Солодовникова И.В.)

«Дискреттік математика» (Омар М.Т.)

“Ақпараттық жүйелер интерфейстері” (Зайцева С.В., Салмов В.Н.)

«Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» (Радько Т.И.)

“Бухгалтерлік есеп пен аудитті ақпараттық қамтамасыздандыру” (Савченко Н.К.)

«Кеңсе қызметін басқарудағы ақпараттық технологиялар” (Пак Е.В.)

«Компьютерлік желілер» (Радько Т.И.)

«Оптимизациялаудың математикалық әдістері» (Попов С.Н.)

«Ақпараттық технологиялар саласындағы менеджмент» (Зайцева С.В., Салмов В.Н.)

«Графикалық кескіндерді салу әдістері мен құралдары» (Шулгаубаева Г.С.)

“Әлеуметтік болжау әдістері мен құралдары” (Сулейменова Л.К.)

“Ақпараттық жүйелер сапасы мен сенімдігі” (Попов С.Н.)

«Операциондық жүйелер» (Савченко Н.К.)

«Ақпараттық жүйелер негіздері» (Омар М.Т.)

«Операцияларды зерттеу негіздері» (Богушевская А.А.)

«Компьютерлік модельдеу негіздері» (Шакирова Ю.К., Мартыненко О.В.)

«Мәселелі-бейімделген ақпараттық жүйелер» (Омар М.Т.)

«ЭЕМ-да практикум» (Савченко Н.К.)

«Қолданбалы графикалық жүйелер» (Олейникова А.В.)

«Деректер қорларын жобалау» (Радько Т.И.)

«Зияткерлік жүйелерді жобалау» (Шакирова Ю.К.)

«Ақпараттық жүйелерді жобалау» (Томилова Н.И.)

«Бағдарламалық қамтама жобалау» (Томилова Н.И.)

«Бизнес-жүйелер реинжинирингі» (Солодовникова И.В.)

«Үлестірілген ақпараттық жүйелер» (Солодовникова И.В.)

«Желілік технологиялар» (Радько Т.И.)

«Деректер қорлары жүйелері» (Радько Т.И.)

«Жүйелік бағдарламалау” (Саданова Б.М.)

«БҚ құрудың заманауи құралдары мен әдістері»  (Солодовникова И.В.)

«Деректерді өңдеу құрылымы мен құралдары»  (Богушевская А.А.)

«Ұжымды басқару жүйелері» (Пак Е.В.)

«Сұлбатехника»  (Триков В.В.)

“Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика” (Когай Г.Д.)

«Бағдарламалау технологиялары» (Томилова Н.И., Попов С.Н.)

«Сапаны басқару» (Салмов В.Н.)

“Жобаларды басқару” (Радько Т.И., Сыздыкова З.А.)

“Электрондық коммерция” (Савченко Н.К.)

Без рубрики