Кафедра 38 мамандық бойынша студенттерге келесі пәндерді оқытуды жузеге асырады:  саясаттану, әлеуметтану,  философия,  құқық негіздері,  дінтану.

Бұл пәндер оқу жоспарындағы жалпы білім беретін пәндер циклына кереді.  Мамандықтардың оқу жоспарларымен сіздер мамандар даярлап шығаратын кафедраларда таныса аласыздар.

 

 

 

 

 

Без рубрики