ТОП

КҮНІ

САҒАТ

АУД.

ПӘН

ПРЕП.

ГиК-10-1

27.12

9-12

2-103

Гравиметрия

ст.п.Парафилова Р.У.

ГиК-10-2

03.01

9-12

2-105

ГПР-10-1

18.12

9-12

2-104

Геофизикалық әдістерді кешендеу

ст.п.Каскатаева К.Б.

21.12

9-12

2-116

Геофизикалық ақпаратты компьютерлік әдістермен өндеу

24.12

9-12

2-117

Геофизиқалық аппаратура және құралдар

27.12

9-12

2-106

ҰГӘЗ арнайы курсы

ст.п.Токушева Ж.Т.

ГПР-10-3

21.12

9-12

2-106

Геофизиқалық аппаратура және құралдар

ст.п.Антонова Е.С.

24.12

9-12

2-116

ҰГӘЗ арнайы курсы

ст.п.Токушева Ж.Т.

27.12

9-12

2-104

Геофизикалық әдістерді кешендеу

ст.п.Желаева Н.В.

30.12

9-12

2-106

Геофизикалық ақпаратты компьютерлік әдістермен өндеу

ГПР-11-3

21.12

9-12

2-103

Іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері

ст.п.Парафилова Р.У.

ГПР-11-3

24.12

9-12

2-104

Радиометрия және ядролық геофизика

Мұнай-газ кен орындарын пайдалану

ст.п.Пак Д.Ю.

ГПР-11-1

18.12

9-12

2-103

Іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері

ст.п.Парафилова Р.У.

 

 

 

Радиометрия және ядролық геофизика

Мұнай-газ кен орындарын пайдалану

ст.п.Кантарбаева М.С.

ГМ-11-3

30.12

9-12

2-103

Мұнай-газ кен орындарын барлау

ст.п.Парафилова Р.У.

Без рубрики