№050. 4/3255  03.09.2013 ж. хатқа  және №772 от 27.09.2013ж. қаулыға сәйкес 06.10.2013ж. бастап   20.10.2013ж.  бастап  PhD докторы Джакопо Боага дәрістер циклын оқып 5В074700 «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығының магистранттары және 5В070600 «Пайдалы қазбалар кен орындарын геофизикалық әдіспен іздеу және барлау» мамандығының студенттері ушін семинарлық сабақтар және кенестер өткізді.  Доктор кафедраның ПОҚ бірлесіп ғылыми мақалалар жазу үшін ғылыми кенестер өткізді; «Іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері» (5В070600 «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау»), «Геофизикалық деректерді кешендерді түсіндіру» (5М074700 «Пайдалы қазбалар кен орындарын геофизикалық әдістермен іздеу және барлау»)мамандығы бойынша емтихан қабылдады.

Дәрістер циклын «Пайдалы қазбалар кен орындарын геофизикалық әдіспен іздеу және барлау» кафедрасының ГФМ-12, ГФМ-13 топтарының магистранттары және 5В070600 «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау»(«Іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері» оқу траекториясы (мұнай, кен)) мамандығының 3-4 курс студенттері тыңдады.

Доктор PhD Джакопо Боага ГФ кафедрасының семинарында «Италиядағы жоғарғы білім жүйесі» атты дәріс оқыды, ол семинарда ҚР және Италиядағы геолого-геофизикалық саланың қазырғы заманғы жағдайы талқыланды, жәнеде геолого-геофизикалық бағытындағы мамандықтардың инженерлік білім беру проблемалары талқыланды.

2013ж. 16 қазанында доктор PhD Джакопо Боага ҚарМТУдың профессорлық-оқытушылар құрамының семинарында «Италия ЖОО оқытудың инновациялық әдістері»атты дәріс оқыды.

Доктора PhD Джакопо Боага «Пайдалы қазбалар кен орындарын геофизикалық әдіспен іздеу және барлау» кафедрасында болу бағдарламасы толығымен орындалды.

Без рубрики